Het Slotervaartziekenhuis raakte begin 2013 de speelbal van ruzieënde aandeelhouders en staat daarmee symbool voor de meer dubieuze kanten van marktwerking in de zorg. Inmiddels is de oud-bestuursvoorzitter Aysel Erbudak het ziekenhuis volgens de rechter 1,7 miljoen euro schuldig en zit zij in Turkije. Lees meer

Multimiljonair Jan Schram uit Beverwijk en zijn beschermelinge zakenvrouw Aysel Erbudak kochten het in 2006 noodlijdende ziekenhuis, maar na Schram's overlijden in december 2012 blijkt de positie van Erbudak allesbehalve stabiel. Ze wordt geschorst na onenigheid met Achmea over het contract voor 2013 en belandt in een moddergevecht rond het ziekenhuis met Jan's broer Lex Schram en diens zoons Pim en Rob. Erbudak wordt met een dubieuze aandelenemissie buitenspel gezet waarbij Erbudak en haar kinderen - die aandelen houden in BV's boven het ziekenhuis - feitelijk worden onteigend. De Amsterdamse Ondernemingskamer doet onderzoek naar wanbeleid bij het moederbedrijf van het Slotervaart dat instemde met de aandelentransactie. Inmiddels is het ziekenhuis door zorgondernemer Loek Winter overgenomen, maar de rechtmatigheid van die overname en de daaraan voorafgaande aandelenemissie wordt nog betwist door de kinderen van Erbudak.

Uiteindelijk wint Winter de slag. Maar voor het ziekenhuis mag het niet baten. Op 25 oktober 2018 wordt het MC Slotervaart failliet verklaard.

 

37 Artikelen

Erbudak stapt naar de rechter

Aysel Erbudak, de geschorste bestuursvoorzitter van het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam, stapt naar de rechter nu het ziekenhuis nieuwe aandelen heeft uitgegeven.

De strijd rondom het Slotervaartziekenhuis wordt spoedig verplaats naar de rechtszaal. Aysel Erbudak, de onlangs geschorste bestuursvoorzitter van het Slotervaart, werd vorige week plots geconfronteerd met de verkoop van 5 miljoen aan nieuwe aandelen door het ziekenhuis aan een nieuwe, onbekende, investeerder en laat FTM weten juridische stappen te nemen. 

"De aandelen die Meromi Holding in handen heeft zijn met deze actie verwaterd", aldus Erbudak tegenover FTM. "Ineens worden er nieuwe aandelen uitgegeven en verkocht aan een investeerder, die ons overigens ook niet bekend is." Erbudak's Meromi Holding hield tot vorige week alle aandelen van het Slotervaartziekenhuis in handen. Met de uitgifte van de nieuwe aandelen en een wijziging in de statuten van het Slotervaartziekenhuis zou het interimbestuur van het ziekenhuis voorkomen dat Erbudak het terug kan kopen. Het is een van de stappen in een in mysterie gehulde machtsstrijd rond de zeggenschap over het ziekenhuis tussen de toezichthouders van het Slotervaart, met steun van de erven van Erbudak's jarenlange zakenpartner Jan Schram die in december overleed.   

De 'vakantie vierende' bestuursvoorztitter laat het er echter niet bij zitten: "Zo werkt dat natuurlijk niet. Er geldt een wettelijke aanbiedingsplicht voor die aandelen waaraan nu voorbijgegaan is. De rechter mag hier dus over oordelen." 
 
Onbekende investeerder
Een deel van de vorige week uitgegeven aandelen is verkocht, meldde NRC dinsdag. Een Schram's vastgoedbedrijf Delta Onroerend Goed uit Velsen-Noord zou de koper zijn. Wie daar achter zit is niet volledig bekend; het bedrijf kent sinds kort een nieuwe onbekende aandeelhouder en het testament van Jan Schram moet nog afgewikkeld worden. Jan Schram's neef Rob Schram zit sinds kort op de directiestoel van Delta, hij nam die functie over van zijn broer Pim - die ook directeur van Erbudak's Meromi Holding is. 
 
De oorsprong van de bestuursperikelen rond het Slotervaartziekenhuis is gelegen in de mislukte contractonderhandelingen met verzekeraar Achmea, die het ziekenhuis een contract weigerde voor 2013. Toezichthouders beweerden dat Erbudak in deze kwestie te solistisch zou hebben gehandeld en zetten haar op non-actief. Een woordvoerster van Achmea laat weten dat onderhandelaars van de verzekeraar afgelopen week weer aanschoven bij het interimbestuur van het Slotervaart voor nieuwe contractonderhandelingen.