Het Slotervaartziekenhuis raakte begin 2013 de speelbal van ruzieënde aandeelhouders en staat daarmee symbool voor de meer dubieuze kanten van marktwerking in de zorg. Inmiddels is de oud-bestuursvoorzitter Aysel Erbudak het ziekenhuis volgens de rechter 1,7 miljoen euro schuldig en zit zij in Turkije. Lees meer

Multimiljonair Jan Schram uit Beverwijk en zijn beschermelinge zakenvrouw Aysel Erbudak kochten het in 2006 noodlijdende ziekenhuis, maar na Schram's overlijden in december 2012 blijkt de positie van Erbudak allesbehalve stabiel. Ze wordt geschorst na onenigheid met Achmea over het contract voor 2013 en belandt in een moddergevecht rond het ziekenhuis met Jan's broer Lex Schram en diens zoons Pim en Rob. Erbudak wordt met een dubieuze aandelenemissie buitenspel gezet waarbij Erbudak en haar kinderen - die aandelen houden in BV's boven het ziekenhuis - feitelijk worden onteigend. De Amsterdamse Ondernemingskamer doet onderzoek naar wanbeleid bij het moederbedrijf van het Slotervaart dat instemde met de aandelentransactie. Inmiddels is het ziekenhuis door zorgondernemer Loek Winter overgenomen, maar de rechtmatigheid van die overname en de daaraan voorafgaande aandelenemissie wordt nog betwist door de kinderen van Erbudak.

Uiteindelijk wint Winter de slag. Maar voor het ziekenhuis mag het niet baten. Op 25 oktober 2018 wordt het MC Slotervaart failliet verklaard.

 

37 artikelen

Erbudak vecht verkoop Slotervaart aan, met de FIOD op de hielen

Maanden nadat de strijd om het Slotervaartziekenhuis leek beslecht, barst de bom. De FIOD doet strafrechtelijk onderzoek naar oud-directrice Aysel Erbudak, die op haar beurt de rechter verzoekt de verkoop van het Slotervaart aan Loek Winter te vernietigen. Follow the Money sprak met Erbudak.

Even leek het er op dat de zaak Slotervaart, op een aantal pikante losse eindjes na, wel zo'n beetje gestreden was. Maar op Hemelvaartdag maakte NOS bekend dat de FIOD een strafrechtelijk onderzoek is begonnen naar oud-bestuursvoorzitter Aysel Erbudak. Het Openbaar Ministerie heeft de FIOD opdracht gegeven onderzoek te doen naar de transactie waarbij Erbudak vanuit het Slotervaart 1 miljoen euro aan het bedrijf Simed liet betalen voor een bankgarantie waarmee zij van plan was een stuk grond in Turkije te verwerven. Erbudak zelf liet daarop vrijdag aan Follow the Money weten dat ze de Ondernemingskamer heeft verzocht om de verkoop van het Slotervaartziekenhuis aan Loek Winter te vernietigen. Kortom: de juridische strijd rond het Amsterdamse ziekenhuis stevent weer op volle vaart af op de langverwachte ontknoping.

Aangifte

Het onderzoek van de FIOD richt zich op de kwestie waarvoor het Slotervaartziekenhuis vorig jaar al naar de rechter stapte. Erbudak wordt ervan verdacht geld aan het ziekenhuis te hebben onttrokken. Het bedrijf Simed zou spookfacturen hebben gestuurd ter waarde van in totaal 1 miljoen euro om een bankgarantie van acht ton af te geven. Erbudak had die bankgarantie nodig om de financiering voor de aankoop van een stuk grond in Turkije rond te krijgen, waar ze naar eigen zeggen in samenwerking met het Slotervaartziekenhuis een ziekenhuisproject probeerde te realiseren. Medebestuurders en commissarissen van het ziekenhuis ontkenden van de afspraken op de hoogte te zijn. Toen de financiering niet rond kwam verviel de garantie aan Simed, de overige twee ton waren door het bedrijf gestort op de privé-rekening van Erbudak. In augustus startte het ziekenhuis volgens de NOS een procedure om dat geld van haar terug te vorderen. Uit het onderzoek  in opdracht van de Ondernemingskamer naar de gang van zaken in het Slotervaart, bleek dat die transactie niet in het belang van het ziekenhuis was. De rechter oordeelde vorig jaar in het voordeel van Simed en stelde dat de facturen – ondanks een duidelijk onjuiste omschrijving van 'voorschot zekerstelling aankoop goederen t.b.v. afdeling Radiologie' – op zich niet vals waren. Maar in het vonnis werd meteen vermeld dat men de oud-directrice aansprakelijk zou kunnen stellen voor de schade. Het OM bevestigde aan NOS dat Lex Schram, de broer van Erbudaks overleden zakenpartner Jan Schram, ook aangifte heeft gedaan tegen Erbudak voor de andere kwesties die in het rapport van de Ondernemingskamer worden aangehaald: het privé-gebruik van de credit card van het Slotervaart, een vermeende greep uit de kas van het ziekenhuis, salarisvoorschotten die zij zichzelf ten onrechte zou hebben uitgekeerd en een investering in het e-healthbedrijf Drimpy, die als privé bestempeld zou moeten worden. In totaal gaat het om een bedrag van 1,4 miljoen euro.

'Oorlogsvoering door Lex Schram'

Aysel Erbudak zelf, die dinsdag de FIOD te woord heeft gestaan, zegt alle vertrouwen te hebben in de uitkomst van het onderzoek. 'Deze aangifte is onderdeel van de oorlogsvoering door Lex Schram,' zegt ze tegen Follow the Money. 'Kennelijk wil men de druk op ons verhogen in de lopende procedures.'
'Kennelijk wil men de druk op ons verhogen in de lopende procedures'
Een van die procedures richt zich volgens Erbudak tegen de verkoop van het Slotervaartziekenhuis aan de MC Groep van zorgondernemer Loek Winter. 'Inmiddels hebben wij een verzoek bij de Ondernemingskamer ingediend om wanbeleid vast te stellen en besluit tot verkoop te vernietigen.' Dat dit tot de mogelijkheden behoorde was al duidelijk voor de verkoop uiteindelijk rond kwam afgelopen januari. De aandelen die Loek Winter kocht waren in maart 2013 uitgegeven door het ziekenhuis op aandringen van de familie Schram, waarmee het belang van de familie Erbudak in het ziekenhuis verwaterde tot minder dan een procent. Daarover liep tijdens de verkoop een zaak bij de Ondernemingskamer. Twee dagen nadat Pim Schram – zoon van Lex Schram – en Loek Winter de voorlopige verkoopovereenkomst tekenden werd Schram geschorst als bestuurder van de BV boven het Slotervaartziekenhuis. Vervangend tijdelijk bestuurder Charlotte Insinger werd geconfronteerd met een moeilijke beslissing: de verkoop door laten gaan of niet? De Ondernemingskamer wees haar erop dat de verkoop mogelijk later weer aangevochten zou kunnen worden. Het later verschenen onderzoeksrapport van de Ondernemingskamer concludeerde dat de aandelenemissie in maart onrechtmatig was en dat er sprake was van belangenverstrengeling omdat Pim Schram enerzijds bestuurder was van de BV boven het Slotervaart en anderzijds een belang had in familiebedrijf en schuldeiser van het ziekenhuis Delta Onroerend Goed. Erbudak zegt ook die aandelenemissie nu aan te vechten. Ze zegt bij de civiele rechter een verzoek te hebben ingediend om de emissie alsnog terug te draaien. Loek Winter wil niet reageren op dat bericht. 'Daar ga ik geen antwoord op geven. Dat vraagt u maar aan mevrouw Erbudak zelf.'