Beeld © Flickr/ Ruben Bos

EU-fractie CDA heeft geen boodschap aan wens partijleden

Hoeveel invloed hebben burgers op de EU? CDA-leden spraken zich onlangs uit tegen gratis InterRail voor jongeren van achttien jaar, maar dat plan ging niet van tafel. Waarschijnlijk krijgen de leden niet eens te horen wat het CDA met hun standpunt heeft gedaan.

‘Het idee van de EU is niet alleen gebaseerd op politiek, het is ook een project dat zich richt op het samenbrengen van mensen. We moeten jongeren weer enthousiast krijgen over Europa.’ Dat waren de woorden van Manfred Weber bij het debat over de staat van de EU, afgelopen najaar. Weber is een onbekende, maar uiterst machtige EU-politicus: fractievoorzitter van de Europese Volkspartij (EVP), met ruim 200 zetels de grootste fractie in het Europees Parlement. De vijf CDA’ers in Brussel maken deel uit van de EVP.

Weber ontvouwde een heel specifiek voorstel om mensen samen te brengen: hij kwam met een voorstel om alle Europeanen voor hun achttiende verjaardag een gratis InterRail-kaart te geven. Zijn redenering: 

Ik ben ervan overtuigd dat deze […] InterRail-pas het vlaggenschip kan worden voor de ontwikkeling van een gemeenschappelijke Europese identiteit in verscheidenheid. Mensen uit de hele EU moeten elkaar leren kennen en koesteren. Onze wens is dat jongeren de kans krijgen de diversiteit en schoonheid van andere EU-landen te ontdekken en nieuwe vrienden in Europa te maken. […] We geloven dat dit een investering is in jongeren en in de toekomst van Europa.

1,5 miljard alstublieft

Er kwamen veel kritische reacties op het plan. De sociaal-democraten in het Europees Parlement vinden InterRail geen prioriteit en zetten liever in op meer banen voor jongeren. Andere critici wijzen erop dat jongeren uit armere EU-landen het zich niet kunnen veroorloven om door Europa te reizen, ook niet met een gratis InterRail-kaart. Toch is de leiding van het Europees Parlement vóór en gaat de Europese Commissie ermee aan de slag.

Gratis InterRail lijkt geen kerntaak van de EU

De Duitse ARD becijferde dat als vijftig tot zeventig procent van de Europese jongeren de kaart daadwerkelijk gaat gebruiken, dit op jaarbasis 1.5 miljard euro kost. De CDA-delegatie is voor het InterRail-plan; het tekent daarbij aan dat het plan veel goedkoper is omdat treinmaatschappijen eraan moeten bijdragen. Het geld hoeft dus niet allemaal door de belastingbetaler te worden opgehoest.

Die steun is opmerkelijk, want het CDA voerde in 2014 nog campagne voor het idee dat de EU zichzelf zou moeten beperken en zich niet met alles moet bemoeien. Gratis InterRail lijkt geen kerntaak van een EU die, zoals CDA-Europarlementariër Esther de Lange het destijds zelf verwoordde, ‘zichzelf beperkt en juist daardoor doeltreffend is’.

Liever hoofdlijnen

De CDA-jongeren — het CDJA — wisten zich deze belofte nog goed te herinneren en dienden op het partijcongres in november een resolutie in over de InterRail-kaart. De Brusselse CDA-fractie en partijvoorzitter Ruth Peetoom wilden gewoon verder kunnen met dit voorstel, maar de leden waren onverbiddelijk: zij schoten het af. Het Brusselse CDA was duidelijk geïrriteerd: het CDJA had nooit contact gezocht om de onvrede te uiten, had niet willen overleggen en wilde de resolutie ook niet aanhouden. Het CDJA vond de kwestie urgent.

Maar heeft het überhaupt zin als de partijleden zich duidelijk uitspreken tegen extra Brussels beleid? Heeft dit invloed op de CDA-standpuntbepaling in het Europees Parlement? Het lijkt er vooralsnog niet op. Het CDA in Brussel laat weten dat ‘het scheppen van kansen voor onze jeugd belangrijk is omdat dit bijdraagt aan de algemene en culturele ontwikkeling van jonge mensen en relevant is voor hun kansen op de arbeidsmarkt. Door de enorme steun voor het idee in het Europees Parlement, in de Commissie maar ook vanuit de spoorbedrijven, is er al concrete vooruitgang geboekt.’

"De CDJA-leden hebben op het partijcongres hun punt al gescoord; of ze een verschil hebben gemaakt in Brussel interesseert ze niet"

Alvast 50 miljoen uitgetrokken

Het CDA meldt dat in de begroting van 2017 alvast 50 miljoen extra is uitgetrokken voor jongeren en dat een deel van dat geld wordt gebruikt voor een proefproject. De ervaringen zullen in de loop van 2017 worden geëvalueerd. Volgens het Brusselse CDA is ‘de uitspraak van het congres zeker meegenomen in de besluitvorming. Zo is de inzet om het programma vooral te richten op de groep jongeren die nu niet gebruik maken van het Erasmus+ programma, vooral MBO-scholieren, en gaat het niet om nieuw geld.’

Deze week komt CDA-delegatieleider Esther de Lange langs bij de nieuwjaarsborrel van het CDJA om te spreken over Erasmus+. Ze komt niet spreken over de InterRail-kaart: die heeft, bij monde van CDJA-voorzitter Ard Warnink, ‘niet onze prioriteit’. De Lange hoeft dus niet te vrezen voor haar eerdere criticasters. De CDJA-leden hebben op het partijcongres hun punt al gescoord; of ze ook echt een verschil hebben gemaakt in Brussel interesseert ze niet.

De Lange hoeft niet te vrezen voor haar eerdere criticasters

Terugkoppeling

Moet De Lange wel vrezen voor de leden van het CDA, die ook geen InterRail-kaart wilden? Het partijbestuur van het CDA laat weten dat Europarlementariërs stemmen zonder last en dat er in ‘de congresstukken’ ingegaan kan worden op wat er met eerdere aangenomen resoluties is gebeurd. In de congresstukken van het januari-congres is deze terugkoppeling echter afwezig. Volgens de persvoorlichter is dit ‘te kort dag’.

De kans dat er op het volgende partijcongres verantwoording gaat plaatsvinden is eveneens nihil. Het CDA in Brussel laat weten dat er in de tekst van de eerder aangenomen resolutie niet is gevraagd om een terugkoppeling. Als het congres die terugkoppeling alsnog wil, moet het daar bij een partijcongres weer apart om vragen.

Tot zover dus de invloed van CDA-leden op de eigen Europarlementariërs in Brussel.