Zuinige Nederlanders gooien jaarlijks 2,6 miljard euro aan voedsel weg

Nederlanders gooien gemiddeld een derde van hun aangeschafte rijst weg. Door minder te verspillen, kunnen consumenten jaarlijks tot 2,6 miljard euro besparen.

Bezuinigen, de broekriem aanhalen, letten op de kleintjes. Het zijn sinds de crisis veel gebruikte leuzen van politici en ook huishoudens ontkomen er niet aan. Uit cijfers van Nibud blijkt dat 70 procent van Nederlanders in 2012 bezuinigde. Favoriete besparingsthema's waren uitgaan, uit eten gaan, luxe artikelen en vakantie. Ondanks de fanatieke besparingsdrift, mieteren Nederlanders nog steeds een hoop eetbaar voedsel de vuilnisbak in. Onderzoeksbureau CREM deed, in opdracht van de Ministeries van Infrastructuur & Milieu en van Economische Zaken, onderzoek naar de voedselverspilling (pdf) van Nederlandse consumenten door hun vuilniszakken te inspecteren. Wat blijkt: in 2013 was het totaal vermijdbare voedselverlies (voedselverspilling) 47 kilogram per Nederlander. Dat is nauwelijks een verbetering ten opzichte van 2010 toen een gemiddelde inwoner 48 kilogram de prullenbak in bonjourde. De Rijksoverheid zegt dat deze voedselverspilling een totale waarde vertegenwoordigde van 2,6 miljard euro. Dat is ruim 155 euro per persoon. De overheid wil daarom de voedselverspilling met 20 procent verminderd hebben in 2015.

Rijst, pasta en brood

Het gaat bij de telling van CREM om vermijdbaar voedselverlies, dus zaken als schillen en botten zijn er uit gefilterd. Ongeveer 15 procent van de totale 47 kilogram aan vermijdbaar voedselverlies - circa 5 kilogram - bestond zelfs uit voedingsproducten die 'volledig en onaangeroerd in de verpakking of in de schil' zaten, aldus het rapport. Favoriete wegwerpdelen waren rijst, pasta en brood. Van deze producten gooiden Nederlanders in 2013 respectievelijk 31 procent , 18 procent en 18 procent de vuilnisbak in.  Ook op Europees niveau vallen er een hoop centen te besparen. LEI Wageningen UR, het sociaal-economisch onderzoeksinstituut van de universiteit van Wageningen, bracht vorige week een rapport uit met de prognose dat de gehele Europese Unie (EU) in 2020 jaarlijks 75,5 miljard euro kan besparen als consumenten en detailhandelaren 40 procent minder voedsel verspillen. Dat komt neer op 123 euro per inwoner. Hoewel op individueel niveau een flinke meevaller, is het totale effect van 40 procent minder voedselverspilling op de Europese economie verwaarloosbaar klein. Het minder weggooien zorgt ervoor dat de economie van de EU 0,09 procent lager zal zijn dan geraamd doordat voedingsbedrijven minder omzet draaien. Dat is inclusief de berekening dat een deel van het bespaarde bedrag van 75,5 miljard euro elders wordt besteed.

Minder grond nodig

Naast besparing voor de burger, is er ook ecologisch profijt. 'Het totale oppervlak dat aan landbouwgrond dat door de vermindering van voedselverspilling door de huishoudens en de detailhandel in de EU kan worden bespaard, is aanzienlijk, namelijk 28,940 vierkante kilometer', schrijven de onderzoekers uit Wageningen. 'Dat is bijna het totale oppervlak van België en komt ongeveer op 1,6 procent van de landbouwgronden in de EU.' De maatschappelijk zeer betrokken Paus Franciscus liet zich vlak voor Kerst kritisch uit over voedselverspilling. 'Met het eten dat wordt weggegooid, zou men alle mensen in de wereld kunnen voeden die honger hebben', zei hij op 20 december 2013 in een videoboodschap.

Weinig profijt Afrikaan

De bewering van de Paus is in een geldloze wereld misschien waar. Maar financieel gezien gaat dit niet op. Althans, niet als alleen Europa zijn best doet. Zo zal 40 procent minder voedselverspilling binnen de EU 'een miniem effect hebben op de voedselzekerheid' in ontwikkelingslanden, aldus Wageningen. De afnemende vraag als gevolg van minder verspilling zal er simpelweg voor zorgen dat de prijs daalt waardoor boeren uit de armere landen minder inkomen hebben. 'De beperkte invloed op de voedselzekerheid voor het gemiddelde huishouden - vooral in Sub-Sahara Afrika, maar ook in andere ontwikkelingsgebieden - doet vermoeden dat, als de voedselzekerheid het voornaamste punt van zorg is, het beter is om de aandacht op een ander beleid te richten van terugdringen dan verspilling, bijvoorbeeld beleid dat toegang tot de markt of het investeringsklimaat in deze landen verbetert', zeggen de onderzoekers. Wie minder voedsel weggooit uit solidariteit met de Afrikaan, komt volgens de conclusie van Wageningen dus bedrogen uit. Tenzij de Europese burger zijn besparing uit voedselverspilling middels fair trade-producten of goede doelen alsnog laat toekomen aan de minder bedeelde planeetbewoner.