EU verhoogt druk op Israël

1 Connectie

Relaties

Israel
0 Bijdragen

Israëlische kolonisten kunnen zwaaien naar EU-gelden.

Israëlische entiteiten op bezet Palestijns gebied kunnen door nieuwe regelgeving van de Europese Commissie mogelijk niet meer rekenen op Europese gelden. Het wordt de landen van Europese Unie verboden om door de EU gefinancierde grants, prizes and financial instruments uit te keren, tenzij Israel garandeert dat de nederzettingen in bezette Palestijnse Gebieden daar niet van profiteren. 
 
Waarom? De Europese Unie en vrijwel alle aangesloten landen zijn openlijk tegen het nederzettingenbeleid van Israël. De nederzettingen, gebouwd op land dat Israël bezette na de oorlog in 1967, zijn volgens het internationaal recht illegaal. In de ogen van de internationale gemeenschap ligt de oplossing in een eigen staat voor de Palestijnen, op basis van de grenzen van voor de oorlog in 1967. De almaar uitdijende bebouwingen door Israelische kolonisten op Palestijns grondgebied vermoeilijken deze twee-staten-oplossing.
 
De Israelische regering zegt op haar beurt dat de actie van de Europese Unie de vredesbesprekingen bemoeilijkt. Net nu John Kerry, de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, probeert om vredesbesprekingen nieuw leven in te blazen.
 
De Nederlandse regering is in principe tegen het nederzettingenbeleid van Israël, maar het dossier ligt gevoelig in ons land. Eerder wilde minister Timmermans van buitenlandse zaken ‘Israelische’ producten uit bezette gebieden verbieden het label ‘Made in Israel’ te dragen. In eerste instantie steunde  Minister President Rutte de plannen, maar leek zich later in de pro-Israelische lijn van zijn VVD te moeten schikken. In hoeverre de nieuwe Europese plannen in de praktijk gebracht worden, is dan ook de vraag.