Euro, gulden...het debat

Euro kapot, gulden terug? Economen zijn (weer eens) niet eensluidend. Een bloemlezing van de standpunten.

"Het europroject is mislukt en daar is niets aan te doen", schreef hoogleraar economische geschiedenis Hein Klemann in de Volkskrant.

 "In de jaren dertig bleek dat landen die tegen de stroom in roeiden en vasthielden aan de gouden standaard toen die overal inzakte, langer in een depressie bleven hangen dan landen die hun verlies namen en devalueerden. Vasthouden aan de euro kan alleen de ellende maar vergroten."
Historicus Klemann keerde vervolgens terug naar de crisis van de jaren dertig om zijn punt te onderstrepen:

"In de zomer van 1935 wist minister-president Colijn al dat Nederland de gouden standaard beter kon verlaten. Hij wist echter niet hoe er van af te komen zonder politieke averij. Daarom modderde hij tot schade van de Nederlandse economie nog tot september 1936 voort. Zo zal het nu ook wel weer gaan. De herinvoering van nationale munten, waardoor de monetaire politiek op een niveau komt waar ook de instrumenten en mechanismen bestaan om deze te beheersen, lijkt niettemin de enige optie. Waanideeën over een neuro kunnen er voor Nederland slechts toe leiden dat het zijn monetaire beleid geheel overdraagt aan Duitsland en er, zonder compensatie, alle greep op verliest."

Op Mejudice hield hoogleraar economische geschiedenis Jan Luijten van Zanden, ook een pleidooi voor de terugkeer naar de gulden. Volgens Luiten van Zanden is er op dit moment gevaarlijk veel euroscepticisme die het doel, politieke stabiliteit en economische samenwerking, op losse schroeven zet. Door het terugzetten van de klok (de herinvoering van de gulden) zal volgens hem het Europese integratieproces zich weer kunnen "herpakken".

 


 

 

"Nederlandse alleingang zal slecht vallen"
Hoogleraar monetaire economie Ivo Arnold (een echte specialist dus), is ook op Mejudice weer mordicus tegen een terugkeer naar het guldentijdperk.

"Mijns inziens getuigt het van grote naïviteit om er vanuit te gaan dat een terugkeer naar de gulden in een goede onderlinge harmonie met onze europartners zal geschieden. Integendeel, een Nederlandse ‘alleingang’ zal zeer slecht vallen. Wanneer Nederland niet langer genegen is om zwakke broeders in crisistijd bij te staan, zullen de resterende eurolanden hun markten niet langer open houden voor Nederlandse exportproducten. Het gecombineerde effect van een waardestijging van de nieuwe gulden en van handelsrepresailles van de EU zal een slachting aanrichten onder de exportindustrie. Kortom, Nederland zit gevangen in de eurofuik. Wij kunnen hier maar beter op een positieve manier mee omgaan en er samen met onze europartners het beste van te maken."
 

"Louter opportunistische doelen"
Financieel geograaf en Groene en FTM-columnist Ewald Engelen legt in zijn bijdrage op Mejudice uit hoe Europese politici sinds 2008 het "prestige project" Europa uit hun vingers hebben laten donderen. Dit ten faveure van de populisten.

"Nu tien jaar na de introductie van de Euro dit technocratische prestigeproject in zwaar weer terecht is gekomen, zien slimme politieke entrepreneurs hun kans schoon om met onzinnige voorstellen hun electorale machtsbasis verder te vergroten.

Het onderzoek naar de kosten en baten van een terugkeer naar de gulden dat de PVV heeft uitgezet bij Lombard Street Research (wie financiert dit trouwens?) is niet bedoeld als constructieve bijdrage aan de discussie over de Eurocrisis, maar dient louter opportunistische doelen. De partij die haar electorale succes dankt aan multiculturele vraagstukken probeert via deze noodgreep haar eigen marginale rol in de economische discussies die nu al drie jaar de politiek domineren te vergroten. Samen met een groeiend deel van het electoraat kan de PVV zo een dikke vinger opsteken naar de politieke elite, die van de weeromstuit te boek komt te staan als een stelletje Eurofiele technocraten die zich niets gelegen laten liggen aan de wensen en behoeftes van hun kiezer. Met dank aan de eigen nalatigheid.

Het zou komisch zijn als het niet zo tragisch was."

 

Inderdaad.


Op FTM was het Peter Verhaar die zich tegen een terugkeer naar de gulden uitsprak.

"Het is een gok en spelen met vuur. Het kan twee kanten opgaan. Nederland als financiële vluchthaven met een harde gulden die onze export vermorzelt. Kijk maar eens naar Zwitserland, ook een exportland. Het heeft haar munt moeten koppelen aan de euro. En onze pensioenen die dán belegd zijn in euro's, zullen sterk in waarde dalen.
 
Maar de gulden kan ook kelderen. Geen wereldvreemde gedachte als de financiële markten zich realiseren dat wij die Heimat hebben verlaten en op eigen benen staan. Ik weet niet of de relatief kleine Nederlandse economie concurrerend genoeg zal zijn met een bankwezen dat veel te groot is om gered te worden. Je mag hopen dat exporteurs dan aan voldoende kapitaal kunnen komen om nog iets te kunnen produceren."

Deel dit artikel, je vrienden lezen het dan gratis

Gastauteur
Gastauteur
FTM.nl biedt opiniemakers de gelegenheid om – op uitnodiging – een bijdrage aan maatschappelijke discussies te leveren.
Gevolgd door 342 leden