De euro of onze economie

6 Connecties

Relaties

Euro negatieve rente

Organisaties

EU ECB

Locaties

Duitsland

Werkvelden

Economie
36 Bijdragen

Het zijn financieel roerige tijden. Als gevolg van het huidige ECB-beleid ondervinden de rijkere EU-landen nu steeds meer nadelen van de euro, zo constateert Jan Dwarshuis. Moeten zij desondanks in de euro blijven? Of wordt het tijd om voor de eigen economie te gaan?

Beleggers kiezen steeds vaker voor uitersten in hun beleid. De laatste weken heb ik een aantal voorbeelden voor u aangestipt, die de ongewone financiële situatie waarin wij ons bevinden enigszins belichten. Investeerders vertrouwen op een gevaarlijke beredenering, zonder enige fundamentele onderbouwing. In het verleden heeft zo’n situatie nooit lang stand gehouden. Ondertussen krijgen Europese burgers de volgende vraag voorgeschoteld: kiezen we voor de euro, of voor onze economie?

Zelfgenoegzaamheid straalt vandaag de dag van veel beleggers af. Het gevoel van rijkdom doet de rest. Centrale bankiers maken handig gebruik van het fenomeen T.I.N.A. — ‘there is no alternative’ voor het aanhouden van aandelen. Dit model is gebaseerd op het gedachtegoed van centrale bankiers die investeerders willens en wetens in aandelen proberen te drukken. Het gevolg is dat de koersen van aandelen steeds verder oplopen, terwijl een fundamentele onderbouwing ontbreekt. Deze ontkoppeling is al enige tijd aan de gang, maar heeft in het verleden voor veel verdriet bij investeerders gezorgd. Het gevoel van extreme rijkdom is vooral een glibberig en tijdelijk fenomeen.

Nu de rente negatief is en de ECB alles opkoopt wat los en vastzit, is de lol er wel van af

Nukken ECB

Europese burgers krijgen steeds meer te maken met de nukken van de Europese Centrale Bank (ECB). Nu de Brexit een feit is, krabben zij zich zich — terecht — achter de oren. Verschillende landen hebben lang voordeel gehad van de euro, maar in sommige gevallen is dit omgeslagen in een nadelige situatie.

Duitsland heeft bijvoorbeeld flink geprofiteerd van een relatief zwakke euro in combinatie met een goed draaiende economie. Ontspoorde begrotingen van Spanje, Portugal en Frankrijk hebben de Duitsers oogluikend toegestaan. Maar nu de rente een negatieve waarde heeft bereikt, en de ECB alles opkoopt wat los en vastzit, is voor Duitsland de lol er wel van af. Dit geldt overigens voor meer Noord-Europese landen, waaronder Nederland.

Negatieve effecten ECB-beleid

De omgekeerde rente is een zegen voor de zwakste broeders binnen de Europese Unie (EU). Het annuleren van boetes aan notoire begrotingszondaars is tevens een teken aan de wand over het functioneren van de EU als geheel. Heel langzaam worden de negatieve effecten van het beleid van de ECB duidelijk in landen zoals Duitsland.

Duitsers zijn over het algemeen liquide en bezitten relatief weinig vastgoed. Het huidige ECB-beleid werkt daarom voor de gemiddelde Duitser steeds beknellender. In Nederland ligt de situatie iets anders, maar ook de Nederlandse burger zal vroeg of laat geconfronteerd worden met afkalvende groei en rijkdom bij voortzetting van het ECB-beleid. Met name de zorgvuldig opgebouwde Nederlandse pensioen- en verzekeringssector wordt door ECB-voorzitter Mario Draghi c.s. gesloopt.

Voor landen als Nederland wordt het tijd zich op een mogelijk exit-scenario van Duitsland voor te bereiden

De nadelen van de euro voor de rijkere landen binnen de EU nemen langzaam maar zeker toe. De hamvraag is hoelang de burgers van deze landen daar genoegen mee nemen. De keuze tussen de euro en de economie is in zo’n geval snel gemaakt. Duitsland lijkt een maatje te groot voor de euro — iets wat de Duitsers zich zeker zullen realiseren maar nu nog niet hardop durven uit te spreken. Voor landen als Nederland wordt het tijd zich op een mogelijk exit-scenario van Duitsland voor te bereiden.

Rest mij u een goed weekend te wensen.

 

Over de auteur

Jan Dwarshuis is senior asset manager bij Thirteen Asset Management AG, waar hij verantwoordelijk is voor het Thirteen Diversified Fund. Dwarshuis schrijft zijn columns op persoonlijke titel en wordt hier niet voor betaald. Ook betaalt hij niet voor het plaatsen van zijn columns. Professioneel houdt hij posities aan in grote Europese, Amerikaanse en Russische beursfondsen. De informatie in zijn columns is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Op het moment van schrijven heeft hij geen positie in bovengenoemde aandelen en is ook niet voornemens dat de komende 72 uur te doen.

Lees verder Inklappen