'Euro splitsen'

Zo kan het niet langer, klinkt het voorzichtig in Brussel.

FTM pleitte er al maanden geleden voor: een splitsing van de eurozone in een relatief stabiel Noord-West Europees deel en een samenvoeging van de zwakkere eurolanden als Portugal, Spanje, Griekenland en Ierland. Na de bailout van de Ieren en de huidige vrees voor nieuwe problemen in Zuid-Europa beginnen die stemmen nu ook in het Europarlement steeds luider te klinken.

 

SP-parlementariër Dennis de Jong pakt het hete hangijzer aan: de euro kan misschien maar beter gesplitst worden, zo zegt hij vandaag. “Ik pleit niet voor onverhoedse maatregelen, maar wel voor het nadenken over een plan B.”

 

Benieuwd of die oproep op korte termijn navolging krijgt.