Eurobonds juist wel voordeliger

5 Connecties

Relaties

Crisis Europa Rente Eurobonds

Organisaties

EU
0 Bijdragen

Met eurobonds wordt de financieel-economische crisis in Europa veel meer bij de wortel aangepakt dan gekunstelde oplossingen met noodsteun en een Troika, stelt columnist Hans de Geus.

Over eurobonds bestaan grote misverstanden. Zoals deze: zowat iedereen is ervan overtuigd dat de rente op eurobonds hoger zijn dan die die we nu betalen. Maar dat is onzin. Elk van de 17 eurolanden is immers hoofdelijk aansprakelijk.

 

'Als ze komen, kosten ze ons geld, dat staat vast', stelde columnist Bert Wagendorp dreigend in De Volkskrant, in de editie van 24 mei. Wagendorp, _die een pleidooi hield voor bescheidenheid over wat we zeker kunnen weten over de huidige crisis _ klampt zich aan deze zekerheid in ieder geval vast: de rente op eurobonds wordt hoger dan wat we nu aan rente betalen voor Nederlandse staatsleningen.

 

Volkskrant-journalist Wagendorp is niet de enige: vrijwel alle politici en commentatoren gaan ervan uit dat de rente die de kapitaalmarkt zal vragen om aan de eurozone als geheel geld uit te lenen op een soort gemiddelde uitkomt van wat elk van de lidstaten nu apart betaalt.

Waarom nog niet lagere rente
Net als iedereen weet ik ook weinig zeker over de problemen die voor ons liggen en hoe die op te lossen, laat staan over eurobonds die nog niet bestaan, maar één ding weet ik wel zeker: dat het niet zeker is dat die rente per se zo hoog uitkomt. Sterker, ik zie eigenlijk geen enkele reden waarom de rente van gezamenlijke obligaties niet onder bepaalde omstandigheden gewoon in lijn kan liggen met wat landen als de VS en het Verenigd Koninkrijk nu betalen, rond de 1,8 procent voor 10 jaars-leningen.

 

En waarom niet nog lager, onder of rond de 1,4 procent waar Duitsland nu voor leent, immers: schuldeisers kunnen voor terugbetaling van leningen hoofdelijk aanspraak maken op álle eurozone-landen. De kredietwaardigheid van de debiteur eurozone is daarmee per definitie beter dan die van elk van de afzonderlijke lidstaten. Ja, in theorie zelfs beter dan die van Duitsland alleen. Want stel dat er wat met Duitsland aan de hand is, dan kun je altijd nog bij Nederland, Oostenrijk, Finland, of wie dan ook van de 17 aankloppen om je geld terug te krijgen.

 

Eurobonds als aantrekkelijke belegging
Er zijn nog drie redenen waarom eurobonds een aantrekkelijke belegging zijn, en dus tot lage rentes kunnen leiden. Allereerst staat het euroblok als geheel er op dit moment financieel beter voor dan de VS en het VK, als je kijkt naar bijvoorbeeld de totale schuldenpositie of de handelsbalans, maar toch betalen we nu een hogere rente. Door gezamenlijk te lenen kunnen we ons van deze frustrerende handicap ontdoen.

 

Daarnaast is verhandelbaarheid van leningen voor geldschieters een belangrijke overweging. In vergelijking met de huidige versnipperde markt voor staatsleningen, zou de liquiditeit van de markt voor eurobonds enorm zijn, puur door de omvang en het grote aantal spelers dat zich erop beweegt. Met een liquiditeit die dan niet meer onder hoeft te doen voor de markt van Amerikaanse Treasuries is ook díe onnodige premie op onze huidige rente weg te werken.

 

Maar de belangrijkste bijdrage van eurobonds is dat een land niet meer in een self-fulfilling vicieuze rentespiraal terecht komt. Italië was zonder ECB-ingrijpen vorig jaar waarschijnlijk failliet gegaan, puur omdat de rentelasten te hoog werden.

 

Een totaal onnodige situatie want qua primair begrotingstekort (tekort minus rentelasten) en handelsbalans doet Italië het helemaal niet slecht. Met eurobonds is die dreiging weg, wordt de loden schuldenlast van voorgaande regeringen in ieder geval iets beter te torsen, en kan er gewerkt worden aan oplossingen. Een land als Spanje krijgt met eurobonds door lagere rentes lucht en tijd om zelf orde op zaken te stellen in de bankensector.

 

In hetzelfde schuitje
En nu wordt het interessant: want suggereert het voorafgaande dat vooral de Zuidelijk landen voordeel hebben bij eurobonds? Neen, uitdrukkelijk niet. We zitten, of we het leuk vinden of niet, in hetzelfde schuitje. Een weg terug naar de gulden is er niet. Spaanse banken zijn ook onze banken. Elke oplossing die goedkoper of beter is of waarin landen als Spanje en Italië door lagere rentes zélf hun problemen te lijf kunnen gaan, is ook voor ons beter.

 

De problemen worden met eurobonds veel meer bij de wortel aangepakt dan gekunstelde oplossingen met noodsteun en een Troika, die op staatsrechtelijk dubieuze wijze de zeggenschap overneemt. En het mes snijdt helemaal aan twee kanten wanneer onze rente in het Noorden door eurobonds helemaal niet omhoog gaat.

 

Alles of niets
Dit alles laat onverlet dat de politieke uitdaging om omstandigheden te scheppen waaronder eurobonds kunnen werken formidabel zijn. In die zin zijn ze niet de start, maar eerder het sluitstuk van een proces van verdere politieke en budgettaire eenwording, dat we overigens ook zonder eurobonds door moeten. Want het is met de euro alles of niets.

 

De tussenweg van doormodderen met noodstoppen achteraf, in de illusie dat Spanje binnen een paar jaar net zo productief wordt als Duitsland door er een strenge begrotingstsaar op te zetten, werkt niet, kost uiteindelijk het meeste geld en levert de grootste schade op.
 

 

 (Hans de Geus is econoom en fiinancieel-economisch commentator bij RTL-Z)