Cyprus (voor even) gered

2 Connecties

Relaties

Eurocrisis Cyprus
4 Bijdragen

Na een week van chaos mogen rijke Russen voor een groot deel de rekening van de redding van Cyprus betalen. Het versneld verschrompelen van de Cypriotische economie lijkt echter onvermijdelijk.

In een meer dan twaalf uur durende vergadering, waarbij de dreigementen over en weer vlogen, werd uiteindelijk een oplossing bereikt. Bij de deal die de totale ineenstorting van de Cypriotische economie (tijdelijk) voorkomt, wordt de Volksbank van Cyprus (Laiki) opgesplitst in een goed deel en een slecht deel. Het goede deel wordt samengevoegd met de Bank of Cyprus. Daarmee zijn de twee grootste banken van het eiland in elkaar opgegaan.

 
Ook bij deze redding kwam het nodige kunst en vliegwerk kijken waarbij de democratie op Cyprus onder flinke druk werd gezet. De redding die maandagochtend pas definitief werd, heeft geen toestemming nodig van het Cypriotische parlement omdat er dit keer geen sprake is van een belasting die wordt geheven, maar van een herstructurering van de twee grootste banken. Om dit mogelijk te maken, moest drie dagen geleden op instigatie van Brussel in allerijl nog een wet door het parlement worden geloodst.
 
Rijke Russen krijgen het voor hun kiezen
De depositohouders van de Laiki bank met meer dan 100 duizend euro op hun rekening  krijgen het zwaar voor hun kiezen. De rekeningen van deze groep, die voornamelijk uit buitenlanders (Russen) bestaat, zullen met een nog onbekend percentage worden afgeroomd. 
Depositohouders met minder dan een ton op de rekening worden geheel ontzien. Daarmee komt Europa terug op het eerder genomen besluit dat door talloze economen en commentatoren als 'levensgevaarlijk', 'dom' en 'ondoordacht' werd omschreven. In dat eerste voorstel moesten de kleine spaarders 6,75 procent van hun tegoeden inleveren (een goed werkend recept om in heel Europa onrust bij kleine spaarders te veroorzaken en daarmee het gevaar voor bankruns te vergroten). Die 'oplossing' werd afgelopen dinsdag door het Cypriotische parlement afgewezen.
 
De depositohouders van de Bank of Cyprus worden ook ontzien, maar deze bank krijgt wel de verplichting van 9 miljard euro aan de ECB die de Laiki bank de afgelopen maanden opbouwde, als bruidsschat cadeau. Hoeveel uiteindelijk de rijkste (Russische) spaarders van Laiki moeten bijdragen aan de redding van de bank, is nog niet bekend. Zeker is dat het een aanzienlijk deel van hun daar geparkeerde vermogen zal zijn, daar er geen geld uit Europa zal worden gebruikt om de banken te herkapitaliseren. 
 
Dreigementen
Volgens de Financial Times ging het er in de vergadering tumultueus aan toe. De Cypriotische president Nicos Anastasiades dreigde af te treden en ook om met Cyprus uit de euro te stappen in een desperate poging om de belangen van rijke spaarders te beschermen (Anastasiades zou hiermee bij het Nederlandse publiek overigens de handen op elkaar hebben gekregen).
 
Het leek er volgens FT ook lang op dat de vergaderingen nergens toe zouden leiden. Volgens door FT geraadpleegde 'officials' werden er voorbereidingen getroffen om alle kapitaalsteun van de ECB stop te zetten. Dit had tot de totale 'meltdown' van het Cypriotische bancaire stelsel geleid.
 
Ondanks de redding lijkt het versneld verschrompelen van de Cypriotische economie nu onvermijdelijk. Met de aanslag op de deposito's van rijke buitenlanders, is het vertrouwen in het bancaire stelsel van Cyprus tot een minimum gedaald. Veel van deze buitenlanders zullen zo snel als ze kunnen het eiland met hun bezittingen verlaten. Dit zal desatreuze gevolgen hebben voor het eiland dat voor een zeer belangrijk deel afhankelijk is van deze groep vermogende mensen.
 
'The locals should understand: as soon as the money leaves, the people who go to restaurants, buy cars and buy property leave too. The Cypriots’ means of living will disappear,' zegt een rijke Rus in FT die de weg naar de uitgang vanaf vandaag snel zal zoeken. 'They are saying we laundered all the money, but they lived on that money for 10 years and forgot about it.'
Tegenover FTM gaf de flamboyante Russische ondernemer Leonard Yankelovich aan dat hij de haircuts voor zijn landgenoten geen goed idee vond.
 
Lees ook de analyse op Open Europe waarin duidelijk wordt gemaakt dat Cyprus waarschijnlijk in een 'Zombie-economie' zal veranderen.
Speciale aanbeveling: de speech van Jean Claude Trichet uit 2008 over 'The successful entry of Cyprus into the euro area'.