Europese burgers verdienen betere Europese belastingaanpak

Sinds Luxemburg Leaks weten we over de geheime afspraken van honderden internationaal opererende bedrijven met de Luxemburgse belastingdienst. Een onderzoeksrapport dat vandaag wordt gepubliceerd, benadrukt de noodzaak voor veranderingen in Europa. 'Maak een einde aan schadelijke belastingdeals'.

Vorige week werd bekend dat Luxemburg al jaren schimmige belastingdeals sluit met bedrijven. Bedrijven sluizen via deze deals honderden miljarden euro’s door Luxemburg weg, waardoor ze weinig of zelfs geen belasting betalen – niet alleen in Luxemburg, maar wereldwijd. Deze zogenaamde ‘Luxemburg leaks’ van The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) maken verschillende dingen duidelijk.

Transparantie

Ten eerste bewijzen ze dat transparantie cruciaal is. Het was geen verrassing dát belastingdeals tussen overheid en bedrijven bestaan, maar wel om welke bedrijven het gaat, en om wat voor bedragen. Ook Nederland sluit met talloze bedrijven zulke deals, ook wel rulings genoemd. Dat er problemen zijn met deze rulings bewijst onderzoek van de Europese Commissie naar rulings die zijn afgesloten door Luxemburg, Nederland en Ierland met respectievelijk Fiat, Starbucks en Apple. Het is essentieel dat er meer bekend is over belastingbetalingen van bedrijven, en we daarvoor niet afhankelijk zijn van gelekte documenten.
Accountancy bureaus zijn de architecten van de agressieve structuren die worden opgezet om de belasting te ontwijken
Ten tweede laten deze leaks zien dat accountancy bureaus, en dan met name de Big Four, architecten zijn van de agressieve structuren die worden opgezet om de belasting te ontwijken. Daarmee zijn zij drijvende krachten achter een systeem dat gekenmerkt wordt door geheimzinnigheid en alleen gericht is op privaat gewin, over de rug van het publiek. Want iemand moet de belasting ophoesten!

Bedrijven die eerlijk belasting betalen

Tenslotte laat het zien dat je liever niet met Luxemburg vergeleken wilt worden. Toch gebeurde dat vorige week. De Algemene Rekenkamer onderzocht de impact van het Nederlandse belastingbeleid en concludeerde dat 'de fiscale regelgeving in Nederland voor internationaal opererende ondernemingen vergelijkbaar is met landen als Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Luxemburg'. Stuk voor stuk belastingparadijzen of zogenaamde secrecy jurisdictions: landen die bekend staan om bijvoorbeeld het bankgeheim. In dat rijtje moet je niet willen staan. Vandaag presenteert onderzoeksbureau SOMO, gezamenlijk met 15 andere Europese organisaties verenigd in Eurada, het rapport Hidden Profits dat laat zien dat er in Europa nog veel moet gebeuren om belastinglekken te dichten. Wat is er nodig? Meer transparantie over belastingbetalingen, en werkelijke eigenaars. Een einde aan schadelijke belastingdeals. Geen lege, anonieme brievenbusfirma’s meer. En bedrijven die eerlijk belasting betalen.
Retoriek omzetten in daden en belastingontwijking door bedrijven werkelijk aanpakken
Momenteel faciliteren EU landen belastingontwijking waardoor zowel zijzelf als landen buiten Europa, ontwikkelingslanden in het bijzonder, cruciale belastinginkomsten mislopen. Bedrijven zijn immers in staat te schuiven met winsten door gebruik te maken van talloze verdragen, geheimzinnige belastingdeals en lege brievenbusfirma’s. Dit is niet illegaal. En dat is precies het probleem. Het veroorzaakt en versterkt ongelijkheid. Het wordt tijd dat Europese landen, en zeker ook Nederland, hun retoriek omzetten in daden en belastingontwijking door bedrijven werkelijk aanpakken. Dit is niet onmogelijk. Het vergt alleen politieke wil. De wil om te kiezen voor mensen in plaats van bedrijven. Europese overheden zijn dat verschuldigd aan hun burgers die de afgelopen jaren de prijs van de crisis betaalden, terwijl multinationals alweer meer winst maken als nooit tevoren. Ons rapport laat zien dat er kleine stappen worden genomen door verschillende landen, maar dat onderlinge concurrentie overheerst. Die schadelijke race naar de bodem moet van richting veranderen: op weg naar een eerlijkere verdeling van belastingdruk tussen burgers en bedrijven. En ondertussen wachten we met smart op gelekte documenten in Nederland, welke fiscalist voelt zich geroepen? Onze brievenbus staat open. Auteur: Indra Römgens, onderzoeker bij SOMO PS: de brievenbus van Follow the Money staat ook open voor gelekte documenten