Beeld door Sébastien Bertrand

Beeld door Sébastien Bertrand © CC BY 2.0

Europese Commissie wil af van dubieuze donaties aan partijen

4 Connecties
9 Bijdragen

Vandaag licht de Europese Commissie een voorstel toe om de Europese partijfinanciering te hervormen. De Commissie wil onder meer af van de dubieuze donatiecircuits die Apache onderzocht. In die circuits doen mensen of bedrijven een donatie aan een Europese partij of stichting en krijgen er dan van diezelfde partij een contract betaald met Europese partijsubsidies voor terug.

Om als Europese partij of stichting subsidies te kunnen verkrijgen moet men kunnen aantonen dat men over een achterban beschikt. Daarvoor riepen de Europese instanties een systeem van donaties in het leven. Partijen en stichtingen moesten voor 15 procent eigen middelen voorzien komende uit donaties en lidgelden, om dan voor de overige 85 procent gesubsidieerd te worden door het Europese Parlement. De regelgeving rond de donaties zorgde echter voor een hele reeks achterpoortjes die aanleiding gaven tot dubieuze circuits met subsidiegeld.

ApacheNRC en het Poolse Gazeta Wyborcza berichtten eerder al over zulke circuits binnen de Europese conservatieve partij (ACRE) en haar stichting (New Direction), opgericht door Lijst Dedecker, en waarvan onder meer de Britse Conservatieven, de Poolse regeringspartij PiS, en de AKP van Erdogan lid zijn.  

Uit onderzoek van Apache bleek dat individuen en organisaties gelinkt aan Lijst Dedecker en de denktank Libera doneerden aan de Europese conservatieven en dat Libera, of mensen gelinkt aan Libera, daarvoor opdrachten betaald met Europese subsidies voor terugkregen.

Ook het Forum voor Democratie van Thierry Baudet zou van het circuit geprofiteerd hebben

Mede omwille van onze artikelenreeks rond de club van Farage (IDDE, ADDE) en de conservatieven (ACRE) wil de Europese Commissie de wet rond partijfinanciering aanpassen. Van Libera maken onder meer Boudewijn Bouckaert (voormalig Vlaams Parlementslid voor LDD), Marc Cools (criminoloog aan de VUB en de Ugent) en David Neyskens deel uit. Ook het Nederlandse Forum voor Democratie van Thierry Baudet zou van hetzelfde circuit geprofiteerd hebben. Apache bracht ook de donatie-subsidie circuits aan het licht bij de Europese partij van Nigel Farage (ADDE, IDDE) waarbij de donateurs uit een hele reeks Europese landen betrokken waren.

Maar van die circuits wil de Europese Commissie nu dus af. Het ‘eigen vermogen’, waarvan de donaties deel uit maken, wordt terug gebracht tot 10 procent voor Europese partijen en tot 5 procent voor Europese stichtingen. 

Door de hoeveelheid ‘eigen vermogen’ te doen dalen verwacht de Europese Commissie dat er minder wanpraktijken zullen ontstaan: ‘Europese politieke partijen en vooral politieke stichtingen hebben moeite om te voorzien in de 15 procent eigen vermogen. De administratie van het Europees parlement werd ook geconfronteerd met sommige dubieuze praktijken, zoals partijen die aan de voorwaarden proberen voldoen door financiële circuits op te zetten.’

'Dit duidt aan dat de eigen middelen van partijen en stichtingen niet voldoen'

Volgens de Europese Commissie werden er in 2015 bij 8 van de 28 Europese partijen zulke circuits aangetroffen. De conclusie van de Commissie is dan ook duidelijk: ‘Dit duidt aan dat de eigen middelen van partijen en stichtingen niet voldoen.’

De voorgestelde hervorming maakt deel uit van een meer algemene hervorming van het Europese partijstelsel en haar financiering. Andere maatregelen die de Commissie voorstelt zouden vooral kleine, rechtse en extreemrechtse partijen in hun begroting treffen. De ‘European Free Alliance’, waarvan de N-VA deel uitmaakt, zou 9 tot 18 procent van haar subsidies verliezen. Het ANMV van het Hongaarse Jobbik zou van 22 tot 44 procent van haar middelen verliezen. Hetzelfde geldt voor het APF van Gouden Dageraad.

Ook Vlaams Belang zou in de klappen delen. De partij die ze deelt met onder meer het Front National van Marine Le Pen zou 0.5 tot 1.5 procent aan middelen verliezen. Gerolf Annemans noemde de nieuwe voorstellen van de Commissie in de De Standaard ‘een discriminatie van meningen’. De Commissie verdedigt de maatregel omdat de nieuwe verdeelsleutels beter zouden aansluiten bij de grootte van de partijen in het Europees Parlement.