Link Europees experiment

4 Connecties

Relaties

Inflatie Deflatie Aandelenmarkt

Werkvelden

Economie
5 Bijdragen

Uit vrees voor deflatie besloot de Europese Centrale Bank de rente verder te verlagen. Volgens belegger Jan Dwarshuis gaat president Mario Draghi daarmee een op het eerste gezicht logisch, maar bij nadere beschouwing riskant monetair experiment aan.

Pfäffikon SZ, Zwitserland – Op deflatie hebben over het algemeen maar weinig centrale bankiers een goed antwoord. Deflatie is een verschijnsel waarbij er continu sprake is van een prijsdaling. Het gevolg is dat iedereen op elkaar wacht met het doen van aankopen, in de wetenschap dat alles immers steeds goedkoper wordt. En dat is fnuikend voor een economie.

Deflatie op de loer

De ECB verlaagde onlangs plotsklaps de rente, omdat men bang zou zijn voor deflatie in de Eurozone. Helemaal merkwaardig is de gedachtegang van Mario Draghi en de zijnen niet. Immers, aan de buitenranden van de unie zoals Spanje, Ierland, Cyprus en Griekenland, zijn de veel prijzen van veel producten in een rap tempo gedaald. Kennelijk baart deze ontwikkeling de ECB zorgen. Opvallend in dit kader vind ik de recente uitlatingen van ECB board member Peter Praet: 'If our mandate is at risk we are going to take all the measures that we think we should take to fulfill that mandate. That’s a very clear signal,' aldus Praet. Het bevestigt de lijn van Draghi, maar eigenlijk nog iets meer. Bij de ECB liggen alle opties op de bestuurstafel. De ECB overweegt zelfs om te gaan experimenteren door activa van banken op te kopen – net zoals in de VS – om op die manier lenen nóg goedkoper en aantrekkelijker te maken. Opties-ECB

Frankrijk hét probleem van 2014

Naar mijn idee anticipeert de ECB nu al op 2014. Zoals ik al eerder aangaf wordt Frankrijk het volgende hoofdpijndossier van de EU en dat weet de ECB als geen ander. De Franse socialistische clown president François Hollande richt zoveel schade aan, terwijl hij het zelf niet in de gaten heeft. Hollande brengt eigenlijk de hele missie en toekomst van de EU in gevaar. De kans is daarbij groot dat Frankrijk qua deflatiegevaar haar steentje eerdaags actief zal gaan bijdragen. En daar zit niemand op te wachten. In de VS houd ik rekening met een lichte vorm van stagflatie. Ik denk per saldo dat het deflatie-gevaar in de EU uiteindelijk wel los zal lopen. Een Japan-scenario lijkt mij niet aan de orde vanwege de diversificatie van de landen binnen de EU en de afwijkende leeftijdsopbouw. Daarnaast is er een duidelijke tendens van loonsverhoging, ook bij de Europese grootmacht Duitsland. Deflatie vanuit renteperspectief bestaat al wat langer. Immers, Nederland en Duitsland lenen tegen negatieve rente, hetgeen extra aangezwengeld wordt door angst bij beleggers die op zoek zijn naar peperdure veilige havens.

Einde Super Cyclus

Wat waarschijnlijk tevens een rol bij speelt bij deflatie is het einde van de super cyclus in grondstoffen. Ik merk hierbij wel op dat olie economisch gedreven is, veel meer dan bijvoorbeeld goud, een belegging die ik overigens nog nooit heb begrepen. Wanneer een economie verder aantrekt zal de oplopende olieprijs wel degelijk de inflatie verder aanwakkeren en dat weten de centrale bankiers ook. Hoe dan ook, er schuilt een groot gevaar in het experiment van de ECB. Deflatiegevaar dat agressief beteugeld wordt door centrale bankiers, kan zo maar omslaan in een forse ongecontroleerde vorm van inflatie. Met name in Europa zijn daar in het verleden genoeg desastreuze voorbeelden van te vinden. De vraag is dan ook gerechtvaardigd of de ECB nog wel in staat zal zijn om dan adequaat in te grijpen als de sluimerende dreiging van deflatie daadwerkelijk omslaat in een sterk oplopende inflatie. Het huidige beleid is derhalve te bestempelen als één groot Europees experiment dat u midscheeps raakt. Rest mij u een goed weekend te wensen.  
  Jan Dwarshuis is senior asset manager bij Thirteen Asset Management AG, waar hij verantwoordelijk is voor het Thirteen Diversified Fund. Dwarshuis schrijft zijn columns op persoonlijke titel en wordt hier niet voor betaald. Ook betaalt hij niet voor het plaatsen van zijn columns. Professioneel houdt hij posities aan in grote Europese, Amerikaanse en Russische beursfondsen. De informatie in zijn columns is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Op het moment van schrijven heeft hij geen positie in bovengenoemde aandelen en is ook niet voornemens dat de komende 72 uur te doen.