Deutsche Bank wankelt

4 Connecties

Relaties

Bailout

Organisaties

Deutsche Bank

Werkvelden

Financiële crisis Banken
49 Bijdragen

Deutsche Bank beleeft zware tijden. De beurswaarde is met 90% gedaald ten opzichte van 2007 en de financiële problemen zijn groot genoeg om een systeemcrisis te veroorzaken. Jan Dwarshuis ziet parallellen met Citigroup, en vreest dat de EU er niet aan zal ontkomen om Deutsche Bank te redden als die dreigt om te vallen.

Als we de koersontwikkeling van een aantal Europese banken aanschouwen, dan ligt een vergelijking met 2008 al snel voor de hand. Het Amerikaanse Citigroup was destijds de gebeten hond, en nu lijkt Deutsche Bank deze rol in Europa op zich te nemen. Ooit was ‘Deutsche’ de trots van het Duitse bankwezen. Iedereen wilde er werken, maar die tijden liggen inmiddels ver achter ons.

Beurswaarde

Deutsche Bank heeft sinds juni 2007 circa 90% van haar beurswaarde verloren. Aandeelhouders zien kennelijk geen heil meer in de bank, die overladen is met een te grote en gecompliceerde derivatenportefeuille. De vergelijking met het scenario dat Citigroup destijds trof, is daarmee snel gemaakt. Beleggers verloren langzaam het vertrouwen in Citigroup, waarbij de bank min of meer onverwachts binnen vijf dagen in een doodspiraal terecht kwam. De Amerikaanse belastingbetaler moest er uiteindelijk aan te pas komen om Citigroup van de ondergang te redden.

Stress test

De Amerikaanse belastingbetaler moest er aan te pas komen om Citigroup van de ondergang te redden

In juni van dit jaar liet de Fed weten dat Deutsche Bank gezakt was voor haar stresstest. Onopgeloste kwesties met toezichthouders zouden de bank parten spelen. Feit is dat Deutsche Bank (inclusief Credit Suisse) inmiddels uit de toonaangevende Stoxx Europe 50 Index verwijderd is. Ook hier gaat de vergelijking met Citigroup op, want medio juni 2009 werd deze bank uit de Dow Jones Industrial geknikkerd.

Stabiliteit

Het IMF publiceerde onlangs een rapport over de financiële stabiliteit van Duitsland. Het rapport gaat in op een acute crisissituatie waar met name Duitse instituten bij betrokken zouden zijn. De conclusie laat zich eenvoudig raden: de problemen zouden niet alleen Duitsland raken, maar ook Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en zelfs de Verenigde Staten. Saillant detail is dat uitgerekend Deutsche Bank in zo’n scenario de grootste bijdrage levert aan de financiële chaos.

De hamvraag blijft of de EU bereid zal zijn om Deutsche Bank te redden als het mis gaat. Ik ben van mening dat de EU voor het blok gezet wordt, en dat Deutsche Bank dit ook weet. Als puntje bij paaltje komt zal de EU moeten ingrijpen om een financiële systeemcrisis te voorkomen voor haar burgers. De financiële chaos zal dermate omvangrijk zijn dat hij vrijwel ieder voorstellingsvermogen te boven gaat. Het blijft derhalve opmerkelijk dat beleggers zich op dit moment kennelijk geen enkele zorgen maken over zo’n scenario.

Alarmbellen

Als puntje bij paaltje komt zal de EU moeten ingrijpen om een financiële systeemcrisis te voorkomen

Al langer klinken er verschillende alarmbellen met betrekking tot het Europese bankwezen. In die zin is er niets veranderd ten opzichte van 2008. In sommige gevallen zijn de problemen zelfs eerder toegenomen dan dat ze zijn opgelost. Maakt u zich geen illusies: ook Deutsche Bank kan binnen vijf dagen in een Citigroup-scenario belanden. Niemand kan dan zeggen dat er geen waarschuwingssignalen aanwezig waren. Dat er voor de EU nog een aantal financiële rampen in het verschiet liggen, staat als een paal boven water.

Rest mij u een goed weekend te wensen.

Over de auteur

Jan Dwarshuis is senior asset manager bij Thirteen Asset Management AG, waar hij verantwoordelijk is voor het Thirteen Diversified Fund. Dwarshuis schrijft zijn columns op persoonlijke titel en wordt hier niet voor betaald. Ook betaalt hij niet voor het plaatsen van zijn columns. Professioneel houdt hij posities aan in grote Europese, Amerikaanse en Russische beursfondsen. De informatie in zijn columns is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Op het moment van schrijven heeft hij geen positie in bovengenoemde aandelen en is hij ook niet voornemens de komende 72 uur positie in te nemen.

Lees verder Inklappen