Europese stress-tests 'tandeloos'

Londense City waarschuwt

'I don't think it's going to work', zegt Europa-econoom Jacques Cailloux van RBS. De stress-tests zijn volgens hem niet streng genoeg. Investeerders hanteren al een 'haircut' van 50 procent op sommige Griekse obligaties en mogelijk al 30 procent op Spaanse obligaties. 
Cailloux meent dat er in de Eurozone een 'complete failure of communication' bestaat tussen de 16 landen die allemaal iets anders zeggen. 'And there is a very high chance of another failure this time'.
De werkelijke omvang van de waarschijnlijke verliezen worden aan het oog onttrokken, het wantrouwen is groot, banken lenen niet meer aan elkaar. De stress-tests zouden het magische medicijn moeten zijn, maar aan de kwaliteit van die stress-tests wordt door de markten openlijk getwijfeld. Julian Callow van Barclays stelt dat de stress-tests zich het best laten vergelijken met een maaltijd voor een hond: 'It's badly prepared and it is not going to clear the air'.