Europese vlaggetjes

2 Connecties

Relaties

Europa Werkgevers
5 Bijdragen

Meer Europa is goed voor ons allemaal, zo houden werkgevers ons voor. Maar volgens columnist Ewald Engelen zijn de leden van de blazerbrigade doodsbang dat de kiezer hun eurofeestje komt bederven.

Drie weken geleden riep Peter Swinkels, voorzitter van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging, oud-Bavaria-bestuurder en PSV-commissaris, zijn leden op hun steun voor de euro te betuigen. Met als motto: Hijs de vlag voor Europa! Als het goed is, wappert vanaf vandaag tot na de verkiezingen bij tienduizenden Brabantse en Zeeuwse ondernemingen de Europese vlag.

 

De werkgevers zijn een waar euro-offensief begonnen. Eervorige week deed Wientjes in Het Financieele Dagblad de aftrap met een warm pleidooi voor meer Europa. Ook presenteerde VNO-NCW een warrig rapport, We leven van Europa, waarin de baten van interne markt en euro doodleuk op één hoop werden gegooid en de kosten van de lopende reddingsacties slim werden gebagatelliseerd. En dan nu deze infantiele actie van oud-bierman Swinkels.

 

Het leert, kiezer, dat de blazerbrigade het in zijn broek doet voor u. Ze zijn als de dood dat u op 12 september hun Europese feestje komt bederven. Het werkgeversverhaal luidt dat de interne markt ons per jaar een maandsalaris en de euro een weeksalaris heeft opgeleverd. So far so good.

 

Meer naar werkgevers gegaan dan naar werknemers
Maar denk niet dat iedereen in gelijke mate heeft geprofiteerd. Er is meer naar werkgevers gegaan dan naar werknemers, meer naar grootbedrijf en -bank dan naar midden- en kleinbedrijf, meer naar exportsector dan naar middenstand, en meer naar hoge dan naar lage inkomens.

 

Het Zwitserse UBS heeft berekend dat de armste tien procent zijn besteedbare inkomen tussen 2000 en 2010 met dertig procent heeft zien dalen, terwijl de rijkste tien procent er dertig procent op vooruitging. Oftewel: de euro is een zegen voor Wientjes en de zijnen, maar een regelrechte ramp voor tante Leen om de hoek.

 

Documentaire The Brus$EURls Business

Als je The Brus$EURls Business mag geloven, is dat ook van meet af aan de bedoeling geweest. Deze documentaire, sinds afgelopen zondag te zien in Kriterion, doet uit de doeken hoe de Europese Commissie het idee voor een interne markt en monetaire unie vanaf de jaren tachtig ingefluisterd heeft gekregen van mannen als Wisse Dekker van Philips en Pehr Gyllenhammar van Volvo.

 

Als European Round Table of Industrialists zijn zij de eigenlijke architecten van een muntunie die meer de belangen van het grootbedrijf en de grootbank heeft gediend dan die van burgers. Daar zouden de verkiezingen over moeten gaan: hoe de Europese gedachte te heroveren op het grootbedrijf.

 

Overigens zijn die vlaggetjes van Swinkels niet gratis: de prijs varieert van 50 tot bijna 140 euro. Exclusief verzend- en administratiekosten. Ook uit het bestrijden van uw euroscepsis kan een slaatje worden geslagen. Het blijven tenslotte ondernemers.