Gigantische trawlers, omstreden keurmerken, overbevissing en verduurzaming. Achter het visje op ons bord en de haring aan de kar schuilt een complex web van belangen. Lees meer

Gigantische trawlers, marktverstorende EU-subsidies, omstreden keurmerken en illegale overbevissing. Achter het visje op ons bord en de haring aan de kar schuilt een complex web van belangen, politieke machinaties en machtige partijen. Het vangen en verwerken van vis is big business, en gaat nogal eens ten koste van het milieu. Nederlandse bedrijven spelen een sleutelrol in zowel de internationale visvangst als vishandel. Dat willen we in dit dossier in kaart brengen. Wie trekken er precies aan de touwtjes, waar wordt het grote geld verdiend en wie verliest er? Follow the Money duikt in de wereld van de visindustrie.

16 artikelen

© Paulo Valdivieso

‘Europese wateren blijven tot 2034 overbevist’

De Europese Commissie wil over drie jaar een volledig duurzame visvangst, maar de overbevissing in de Europese wateren gaat de komende 18 jaar gewoon door, heeft milieuorganisatie Oceana berekend.

Niet in 2020, maar pas in 2034 zal de overbevissing in Europese wateren zijn uitgebannen. Dit heeft milieuorganisatie Oceana deze week berekend op verzoek van nieuwswebsite EUobserver. Oceana is Amerikaans en houdt zich bezig met de bescherming van het zeemilieu. Zij gaat er bij de berekening vanuit dat er tot 2034 geen grote koerswijzigingen zullen optreden in het vaststellen van vangstbeperkingen (quota’s) binnen het Europese Gemeenschappelijke visserijbeleid.

De berekening van Oceana is opmerkelijk, want de Europese Commissie heeft zich in samenspraak met Europese lidstaten juist gecommitteerd aan een duurzame visstand per 2020. Een 'duurzame visstand' houdt in dat vissoorten voldoende tijd krijgen om op peil te blijven en dus niet zo zwaar bevist mogen worden dat dit niet lukt. Het jaar 2020 is hiervoor ingesteld als nieuwe deadline nadat een eerdere streefdatum, 2015, niet werd gehaald.

64 procent van alle vissoorten in Europese wateren wordt overbevist

De Europese Commissie erkent dat er momenteel op grote schaal sprake is van overbevissing met ‘gevolgen voor de toekomstige productiviteit’. In de Middellandse Zee is het probleem veruit het grootst: 93 procent van visbestanden daar wordt overbevist. In november publiceerde Oceana een rapport waarin de organisatie schrijft dat 64 procent van alle vissoorten in Europese wateren wordt overbevist. Slechts 12 procent van de 397 visbestanden voldoet aan de duurzaamheidseisen die het Europese Gemeenschappelijke visserijbeleid stelt.

Nieuwe quota’s

Dat overbevissing pas in 2034 wordt uitgebannen, lijkt het resultaat van het spel rondom het vaststellen van de jaarlijkse quota’s. Dit belangrijke onderdeel van het Europese Gemeenschappelijke visserijbeleid schrijft voor dat de Europese vissers elk jaar te maken krijgen met opnieuw vastgestelde vangstbeperkingen. De quota’s worden voorgesteld door de Europese Commissie op basis van wetenschappelijk onderzoek waarbij wordt gekeken naar de visstanden. De visquota’s verschillen per land en per vissoort. Toch heeft niet de Commissie het laatste woord over de uiteindelijke aanpassingen binnen het Gemeenschappelijke visserijbeleid, maar de lidstaten zelf. Door die vrijheid gaan lidstaten steevast voor hogere quota's dan de Commissie verstandig noemt. Oceana verwacht dat hier de komende jaren geen verandering in komt.

Twee weken geleden zijn de quota’s voor 2017 bekend geworden. Verschillende belangrijke vissoorten mogen intensiever worden bevist in het komende jaar, zo mag er door Nederlandse vissers 15 procent meer tong en 14 procent meer makreel worden gevangen. Horsmakreel mag juist een stuk minder worden gevangen, een daling van 23 procent.

De visindustrie reageerde positief op de nieuwe richtlijnen.

De visindustrie reageerde positief op de nieuwe richtlijnen. Europees belangenbehartiger Europêche verklaarde: ‘Het behaalde resultaat weerspiegelt de positieve trends van veel visstanden, die dankzij de inspanningen van onze vissers tot stand zijn gekomen. Zij verdienen de volledige steun van de EU-instellingen en moeten worden beloond met positieve quota. We zijn toegewijd aan de doelstellingen van het Gemeenschappelijke visserijbeleid, maar wel binnen een werkbare en algemeen aanvaardbaar tijdsbestek.’

Milieuorganisatie Oceana noemt de Europese quota’s voor 2017 ‘economisch en ecologisch onverantwoord’.