Evaluatiecommissie: 'Schilder gaf wél op voorhand goedkeuring overname Bouwfonds'

Bert Kreemers van de evaluatiecommissie SNS weerlegt de ontkenning van DNB directeur Arnold Schilder.

Arnold Schilder, directeur toezicht bij de Nederlandsche Bank (DNB), gaf wel degelijk op voorhand toestemming voor de overname van Bouwfonds Property Finance in 2006. Dat zegt Bert Kreemers, secretaris van de evaluatiecommissie SNS tegen Follow the Money. Schilder ontkende gister dat hij die toestemming had gegeven. ‘Wij hebben documentatie van zowel DNB als SNS,’ zegt Kreemers over de ontkenning van Schilder. ‘En we hebben dat naderhand ook nog gecontroleerd bij DNB.’   In het rapport van de evaluatiecommissie staat dat Schilder al op 26 juli 2006 in gesprek met Sjoerd van Keulen ‘de einduitkomst’ van de vvgb meedeelde. ‘Opvallend,’ oordeelde de evaluatiecommissie over deze mededeling, zeker omdat de vvgb-toets ‘toen nog moest beginnen’.  Eveneens opvallend, omdat Schilder in maart 2013 tijdens een hoorzitting over de nationalisatie van SNS REAAL beweerde dat hij ‘zelf geen betrokkenheid heeft gehad bij deze goedkeuring’. Gisteren beweerde Schilder tegen Follow the Money iets anders. ‘Ik heb met enige verbazing kennis genomen van het rapport,’ zei Schilder toen. ‘Want dat is natuurlijk tegenstrijdig. Hoe kan ik nu een uitkomst geven als het onderzoek nog moet beginnen? Dat kan ik niet gedaan hebben en dat heb ik ook niet gedaan. Daarom vond ik deze zinssnede ook zo opmerkelijk.’ Volgens het rapport van de commissie was er ook formeel geen bewijs dat Schilder verder nog bij de vvgb betrokken was. De nota over de goedkeuring werd niet hogerop gestuurd, constateert de commissie. Bovendien zijn er ook ‘geen aanwijzingen dat [de vvgb] aan de orde is geweest in de directievergadering’.

Goedgekeurde gespreksverslagen

Of er onderling binnen DNB nog is gesproken over de vvgb konden ‘de betrokkenen zich niet herinneren’ volgens de commissie. Schilder zei gister echter dat hij daar ‘uiteraard’ wel nog intern over gesproken heeft. Met wie, dat wilde Schilder echter niet zeggen. ‘Dat strookt niet met wat ons is verteld,’ zegt Bert Kreemers daarover. ‘We hebben alle betrokkenen ook nog de gespreksverslagen opgestuurd ter goedkeuring. De heer Schilder heeft die ook goedgekeurd.’ Geconfronteerd met de reactie van de Evaluatiecommissie blijft Schilder bij zijn stelling en gooit het op een interpretatieverschil. ‘Er zijn blijkbaar mensen die er een andere interpretatie aan geven. Het enige wat ik ermee te maken heb is het oriënterende gesprek met Van Keulen. Hij is langs geweest en zei dat ze graag een deel van Bouwfonds wilden overnemen. Op dat moment zou ik niet weten wat er tegen zou kunnen zijn. Bouwfonds had een goede reputatie. Einde oefening. Meer kan ik er niet van maken. Ik heb geen verwachting uitgesproken. ’ Schilder geeft ook aan dat zijn gesprek met Van Keulen zijn ondergeschikten nog niet voor een voldongen feit stelde. ‘Nee, zo werkt het niet. We hebben hele kritische mensen bij DNB die wel tegen hun leidinggevenden in durven gaan.’ Volgens Kreemers is er van een interpretatiekwestie absoluut geen sprake. 'Voor iedereen die normaal Nederlands spreekt, lijkt me duidelijk dat Schilder zei: ga maar door.' Hij verwijst naar het gespreksverslag van Schilder met van Keulen van '28 juli 2006 19:26, opgesteld door een ambtenaar van DNB en toegestuurd aan Schilder'. Hierin laat Schilder weten dat er ‘op voorhand geen reden lijkt een vvgb te onthouden, mogelijk stellen wij voorwaarden’.  Dat DNB hiermee een impliciet akkoord gaf, was ook de interpretatie binnen SNS REAAL, die het overnameproces gewoon doorzette. 'Het is gebruikelijk dat je als bank bij zo'n gesprek peilt of er eventueel hinderpalen zijn. En die waren er niet.'   Vrijdag vestigde ook Sweder van Wijnbergen nog even de aandacht op de rol van Schilder. In NRC Handelsblad besprak de econoom de twee boeken die recentelijk over SNS Reaal verschenen.  'Geen van beide boeken stelt de vraag: waar was Arnold Schilder, directeur toezicht van De Nederlandsche Bank, toen dit koningsdrama (rond de aankoop van Bouwfonds Property Finance red.) zich afspeelde?', stelt Van Wijnbergen vast. 'De aankoop van Bouwfonds Property Finance vond plaats twee maanden na een beursgang met een prospectus waarin geen woord over deze overname stond. Volgens beide boeken liepen die gesprekken al voor die beursgang.'   * * * Door Jesse Frederik en Dennis Mijnheer  
Redactie
Redactie
Gevolgd door 675 leden