Evaluatiecommissie SNS haalt uit naar oud-DNB directeur Arnold Schilder

Arnold Schilder, de voormalig directeur Toezicht bij DNB krijgt er flink van langs in het rapport van de Evaluatiecommissie SNS Reaal. Volgens de commissie deelde Schilder de einduitkomst van de DNB-toets al mee 'die toen overigens nog moest beginnen'.

De Evaluatiecommissie Nationalisatie SNS Reaal haalt in haar vandaag verschenen rapport hard uit naar het ministerie van Financiën en De Nederlandsche Bank (DNB). De onderzoekers Rein Jan Hoekstra en hoogleraar Jean Frijns uiten ook forse kritiek op het optreden van voormalig directeur toezicht Arnold Schilder inzake de goedgekeurde overname van Bouwfonds Property Finance in 2006, de prelude van de ondergang van SNS Reaal. De onderzoekers melden in het rapport: ‘Wat Property Finance betreft is opvallend dat de directeur toezicht van De Nederlandsche Bank (Arnold Schilder, red.) in een gesprek met de voorzitter van de raad van bestuur van SNS Reaal op 28 juli 2006 al de einduitkomst meedeelde van deze toets die toen overigens nog moest beginnen. De uiteindelijke besluitvorming over de verstrekking van deze verklaringen van geen bezwaar lag in handen van de desbetreffende divisiedirecteur (Rudi Kleijwegt, red) van De Nederlandsche Bank.’ De onderzoekers schrijven eerder in het rapport over het ogenschijnlijke één-tweetje: ‘Op 26 juli 2006 berichtten Van Keulen en Hinssen aan De Nederlandsche Bank dat SNS Reaal van plan was Property Finance aan te kopen. De gesprekken met ABN Amro over de overname waren ‘in een stroomversnelling geraakt’. De directeur toezicht van De Nederlandsche Bank, professor dr. A. Schilder RA, voorzag ‘geen reden [...] een vvgb [verklaring van geen bezwaar] te onthouden, mogelijk stellen we voorwaarden’. In hetzelfde gesprek werd SNS Reaal verzocht bij de vvgb aanvraag aan te geven welke maatregelen zouden worden genomen voor besturing en intern risicobeheer.schilder arnold Foto: Arnold Schilder, voormalig directeur Toezicht DNB

Beoordelingsfouten

Kortom, DNB-toezichthouder Schilder gaf bij voorbaat al een officieuze goedkeuring voor de overname. Zijn opvolger Jan Sijbrand zal later tijdens de hoorzitting in 2013 aangeven dat de overname 'nu nooit meer zou gebeuren'. Sijbrand gaf zelf vorig jaar tijdens de hoorzitting aan dat ‘Bouwfonds, SNS Reaal en ABN Amro in 2006 van onbesproken gedrag waren’ en er geen verdere belemmeringen waren voor de overname. De Evaluatiecommissie stelt hem nu in het ongelijk door te schrijven: 'Bij de verstrekking van de verklaringen van geen bezwaar is onvoldoende kritisch geoordeeld over het feit dat de omvang van de overgenomen commercieel vastgoedportefeuille in relatie tot het balanstotaal en het eigen vermogen van SNS Bank (zeventien procent van het balanstotaal en vier keer het eigen vermogen van SNS Bank) een concentratierisico vormde. Deze beoordelingsfout geldt ook bij het feit dat vijftig klanten goed waren voor ruim de helft van de leningenportefeuille van Property Finance. Verder had SNS Reaal geen ervaring met projectfinancieringen en met internationale vastgoedactiviteiten. Bij SNS Reaal is sprake geweest van een klassieke bankcrisis waarbij het vertillen aan een beperkt deel van de activiteiten leidt tot de uitholling van het hele bedrijf.' Arnold Schilder - theoloog en registeraccountant - vertrok in 2009 bij DNB en kreeg vanwege zijn 10 dienstjaren een vertrekpremie mee van ruim 900 duizend euro. In een interview met het Reformatorisch Dagblad verbaasde hij zich over de ophef die daarover ontstond. Na zijn vertrek bij DNB is Schilder aangesteld als voorzitter van de International Auditing and Assurance Standards Board, de organisatie die de internationale boekhoudregels voorschrijft. Voormalig DNB-divisiedirecteur Rudi Kleijwegt vertrok in 2011 bij DNB en maakte de overstap naar Rabobank om daar Directeur Toezicht te worden.