Ewald Engelen gaat in Socrateslezing op zoek naar de intellectuele tegenmacht

5 Connecties

Ewald Engelen neemt normaal gesproken op Follow The Money geen blad voor de mond en dat zal hij aanstaande zondag ook niet doen bij de Socrateslezing. Hij gaat daarin op zoek waarheidssprekers, die ons moeten behoeden voor collectieve dwalingen en een nieuwe financiële crisis.

De financieel geograaf Ewald Engelen gaf als columnist op Follow The Money al regelmatig vlijmscherpe kritiek op de financiële sector, universiteiten, regeringen, journalisten en economen. Aanstaande zondag krijgt hij een podium in De Rode Hoed, waar hij de Socrateslezing mag verzorgen. Daarin zal hij een ongetwijfeld vurig pleidooi houden voor ‘waarheidssprekers’, een term afkomstig van de filosoof Michel Foucault. De waarheid van hun uitspraken zijn gewaarborgd door oprechtheid, integriteit en moed. Afgaande op het persbericht wil Engelen, die zijn kruit nagenoeg droog wil houden tot zondag, een intellectuele tegenmacht organiseren die de maatschappij moet behoeden voor collectieve dwalingen en een nieuwe financiële crisis. Dit door middel van het verkondigen van ‘de ongemakkelijke waarheid’.

De ongemakkelijke waarheid

Engelen is daar zelf behoorlijk bedreven in. Zo kreeg hij het in 2009 tijdens een radio-uitzending aan de stok met de hevig fulminerende econoom Arnold Heertje. Engelen had kort daarvoor uiteengezet dat economen er de afgelopen decennia bijzonder weinig van hadden gebakken. Dat had Engelen - die zelf geen econoom is maar financieel geograaf aan de Universiteit van Amsterdam - dus nooit mogen zeggen. En precies daarin excelleert Engelen: dingen zeggen waarvan veel economen, bankiers, collega-wetenschappers en politici menen dat die beter onbenoemd kunnen blijven. Door deze clash kwam Engelen op de radar van Follow The Money, waar hij onder meer een vlammend betoog hield over de Corpocratië. Daarin etaleerde hij ook zijn scherpe pen met zinnen als: ‘De neoliberale utopie van privatisering, liberalisering en deregulering; van marktwerking en mondialisering; van vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en arbeid; van iPad en Starbucks; van Thatcher en Reagan; van welvaart en geluk voor iedereen – die hele santenkraam van begeerlijke beloftes waarmee wij onszelf in slaap hebben gesust, is voor een groeiend aantal Westerse burgers op een doffe teleurstelling uitgedraaid.’ In de Socrateslezing komt Engelen met ideeën om een herhaling van de financiële crisis te voorkomen en zal hij toelichten waarom een interdisciplinaire aanpak en oudere economisch wijsheden onontbeerlijk zijn. ‘Bij de huidige academische economiebeoefening ontbreekt het aan reflectie op de eigen rol in de crisis en is er te veel aandacht voor het individualistische perspectief van prikkels die het keuzegedrag beïnvloeden en de hebzucht van bankiers.’ *** De Socrateslezing “Hoogmoed, kennis en crisis – zijn de lessen geleerd?” vindt plaats op zondag 4 oktober 2015 in de Rode Hoed, Keizersgracht 102, 1015 CV Amsterdam. Inloop 14.30 uur, start 15.00 uur. Aanmelden via: www.socrateslezing.nl.