Irrgangs 'Tabaksblat'

1 Connectie

Onderwerpen

Ewout Irrgang
0 Bijdragen

Ewout Irrgang slaagt waar de Code Tabaksblat faalde. Het SP-voorstel om het 'old boys network' aan banden leggen is door de Eerste Kamer aangenomen.

Triomfantelijk bericht op de site van de Socialistische Partij (SP): het ongelimiteerd verzamelen van bijbaantjes is voorbij! De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met het SP-voorstel om het aantal bijbanen van bestuurders en commissarissen van bedrijven en (semi-)publieke instellingen aan banden te leggen. SP-Kamerlid Ewout Irrgang, de indiener van het voorstel, is verheugd: ‘Dit is een belangrijke stap in de strijd tegen het zogenaamde ‘old boys netwerk’.'
 
Waar de Code Tabaksblat, in een toch al sterk afgezwakte vorm, bleef steken in zelfregulering, slaagde econoom Irrgang  er wel in het aantal nevenfuncties en toezichthoudende taken per wet te beperken. De Code Tabaksblat biedt een aantal best practices voor corporate governance, maar mist in de praktijk de kracht die de blanke sabel der wet heeft. De Code wordt weliswaar door iedereen met de mond beleden, maar door velen inconsequent nageleefd. Tot ongenoegen van zijn naamgever Morris Tabaksblat, die met Irrgang van mening is dat het kapitalisme in een crisis verkeert.
 
Op de site van de SP wordt uit te doeken gedaan hoe de wet tot stand is gekomen: 
 
De Tweede Kamer heeft eind 2009 een voorstel van de SP-Kamerlid Ewout Irrgang aangenomen om het aantal commissariaten dat een bestuurder of een commissaris kan vervullen in grote bedrijven en instellingen te limiteren. Bestuurders van groten bedrijven en instellingen mogen als gevolg hiervan maximaal twee commissariaten vervullen. Commissarissen mogen maximaal vijf commissariaten in grote instellingen en bedrijven tegelijkertijd vervullen. 
 
Het voorstel zorgt ervoor dat commissarissen en andere leden van raden van toezicht genoeg tijd aan hun belangrijke functie kunnen besteden. Bovendien zorgt het ervoor dat deze banen niet steeds bij dezelfde beperkte groep mensen terecht komen, het zogenaamde ‘old boys netwerk’. Ook dat komt de kwaliteit van het toezicht niet ten goede.
 
Hoewel het SP-voorstel uit 2009 stamt, heeft de Eerste Kamer bijna anderhalf jaar nodig gehad om het uiteindelijk tot wet te verheffen. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft de Eerste Kamer vorige week beloofd een ‘reparatiewet’ naar de Tweede Kamer te sturen om een uitzondering te maken voor goede doelen, kerkelijke instellingen en culturele instellingen. Het is echter maar zeer de vraag of voor een deze uitzonderingen een meerderheid in de Tweede Kamer bestaat. Het maximum aantal commissariaten wordt waarschijnlijk van kracht per 1 januari 2012.
 
 

Deel dit artikel, je vrienden lezen het dan gratis

Over de auteur

Redactie

Gevolgd door 565 leden