Ex-Renaultdealer Udo moet rectificeren

Voormalig dealer Hans Udo is te ver gegaan in zijn beschuldigingen jegens Renault en oud Renaultdirecteur Martin Hegeman.

De Amsterdamse rechtbank heeft donderdag de voormalige Brabantse Renaultdealer Hans Udo terecht gewezen voor zijn uitlatingen die hij eerder tegenover FTM en Automotive Online had gedaan. Udo beschuldigde daarin de voormalige Renaultdirecteur van meineed en verwees daarbij naar een uitspraak van het Amsterdamse gerechtshof waar dat uit zou blijken.

Volgens Udo zou uit het vonnis van het Hof blijken dat Hegeman - tegenwoordig directeur bij Mercedes - meineed gepleegd heeft. De Amsterdamse rechtbank oordeelt dat dit niet het geval is en dat Udo ook niet had mogen zeggen dat Renault "onrechtmatige druk" op hem heeft uitgeoefend. Het hof heeft slechts geoordeeld dat Renault een wanprestatie heeft geleverd, aldus de rechtbank. Udo heeft daarom "onjuiste en suggestieve" uitlatingen gedaan die door de rechtbank als "onnodig grievend" worden gekwalificeerd.

Udo wordt op straffe van een dwangsom 5 duizend euro per overtreding verboden om Hegeman publiekelijk te beschuldigen van Meineed of te zeggen dat het Amsterdamse gerechtshof heeft vastgesteld dat de verklaringen van Hegeman onwaar zijn. Het kan Udo echter niet worden verboden te zeggen dat hij aangifte van Meineed tegen Hegeman heeft gedaan. Ook moet Udo zijn uitspraken in het tijdschrift Automotive rectificeren.

"Renault en Hegeman zijn bijzonder tevreden met het helder en duidelijke vonnis", laat advocaat Bas le Poole van Renault en Hegeman weten. "Hoe het nu verder loopt, moeten we maar zien".

Hoger Beroep

Udo laat in een reactie weten dat hij "spijt" heeft van zijn uitlatingen. "Ik was me niet bewust van de juridische impact van mijn woordkeuze". Udo gaat echter wel in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank. "Het is voor de rechtbank niet duidelijk dat ik onder druk ben gezet door Renault en dat is wel degelijk het geval geweest. In het vonnis van het hof staat ook heel duidelijk dat mij niet de vrijheid werd gelaten om bij de verkoop van mijn bedrijf met andere kandidaten te onderhandelen dan die ene die Renault zelf aandroeg. Is dat niet precies hetzelfde als druk opleggen?"