© ANP / Freek van den Bergh (Nederlandse Freelancers)

Ex-vriendin dient verzoek in bij rechtbank om aandelen bedrijven Sanderink te verkopen

4 Connecties

Relaties

Strukton Rian van Rijbroek

Personen

Gerard Sanderink

Organisaties

Centric
8 Bijdragen

De Twentse ondernemer Gerard Sanderink – eigenaar van onder andere IT-bedrijf Centric en bouwonderneming Strukton – weigert de 200 duizend euro te betalen waartoe hij op 2 augustus werd veroordeeld. Zijn vroegere geliefde dient nu een verzoek in bij de rechtbank om de aandelen van zijn bedrijven te verkopen. Het verzoek is een unicum.

Een verzoek tot een executieverkoop van aandelen van een beursgenoteerde onderneming, is al heel bijzonder te noemen. Het gegeven dat de eigenaar van de aandelen weigert om een relatief kleine dwangsom te betalen, maakt de situatie uniek. Deze situatie dient zich aan nu de Twentse ondernemer Gerard Sanderink – met een door Quote geschat vermogen van meer dan 620 miljoen – de hem door de rechter opgelegde dwangsommen van in totaal 200 duizend euro niet aan zijn vroegere geliefde wenst over te maken.

Vandaag diende Paul Tjiam, de advocaat van Brigitte van Egten, de ex van Gerard Sanderink, een verzoek in bij de rechtbank Den Haag om de aandelen van Sanderink Holding en de certificaten van de stichting administratiekantoor Sanderink Investments te verkopen.

Sanderink rectificeerde, maar lapte tegelijkertijd het vonnis aan zijn laars

Op de aandelen en certificaten ligt sinds begin augustus executoriaal beslag. Dat is een gevolg van de uitspraak van de Almelose rechtbank, die Sanderink eind juni veroordeelde rectificaties te plaatsen, of anders dwangsommen te betalen. Sanderink had zonder enige vorm van bewijs gesteld dat Van Egten verantwoordelijk was voor de inval eind februari van de FIOD bij zijn bouwbedrijf Strukton. Sanderink rectificeerde, maar lapte tegelijkertijd het vonnis aan zijn laars door een 4 pagina’s tellende verklaring met hernieuwde beschuldigingen op de website van zijn bouwbedrijf Strukton te plaatsen en er ook voor te zorgen dat zakenblad Quote de verklaring integraal online zette.

Op 2 augustus oordeelde de rechter in Almelo daarom dat Van Egten 200 duizend euro aan verbeurde dwangsommen bij Sanderink kon innen. Ook verhoogde de rechter de dwangsommen per overtreding naar 10.000 euro per dag. Enkele dagen daarna liet Tjiam executoriaal beslag leggen op bezittingen van de Twentse ondernemer. Sanderink heeft tot op heden geweigerd de dwangsommen te betalen.

Tjiam laat weten dat de dwangsom inmiddels met 50 duizend euro is verhoogd (naar 250 duizend euro). Deze verhoging volgde nadat de 4 pagina’s tellende verklaring met onrechtmatige uitspraken van Sanderink bij Quote nog vijf dagen na de uitspraak online bleef staan (5 maal 10.000 euro). Ook blijkt dat een deel van het bankbeslag doel trof. Opbrengst: 84.662,69. De resterende vordering: 165.337,31 (exclusief overige executiekosten) moet nu via de verkoop van aandelen binnenkomen.

Onder Sanderink Holding vallen onder andere de vennootschappen Dutch Solar Systems (DSS) en Wagner Solar. Dat zijn de bedrijven waar Van Egten succesvol leiding aan gaf totdat ze door Sanderink werd ontslagen. Onder STAK Sanderink Investments vallen de aandelencertificaten van IT-bedrijf Centric en het beursgenoteerde Oranjewoud, waar het bouwbedrijf Strukton en het ingenieursbureau Antea Group onder vallen. Deze bedrijven hebben een gezamenlijke omzet van bijna 3 miljard euro. Oranjewoud staat genoteerd aan de Amsterdamse effectenbeurs (Euronext) en is voor meer dan 97 procent eigendom van Sanderink. Centric is 100 procent eigendom van Sanderink.

Het begon met een telefoontje

Het begon allemaal op 11 november 2018 met een telefoontje van zijn vroegere geliefde, Brigitte van Egten. Tijdens dat gesprek beschuldigde Gerard Sanderink de vrouw met wie hij al 16 jaar lang innig was bevriend en eerder een intieme relatie mee onderhield, onder meer van fraude en verduistering. Dankzij de inzet van een niet nader genoemd beveiligingsbedrijf dat met buitenlandse geheime diensten samenwerkte, vertelde hij, was hij er ook achter gekomen dat Van Egten onder invloed zou staan van Afrikaanse criminelen. Daarnaast had ze zich heimelijk over zijn telefoon ontfermd en zou ze software van zijn bouwbedrijf Strukton op een server in Gambia hebben gezet.

Van Egten was diep geschokt en eiste op 3 april 2019 in kort geding dat hij zijn ‘smadelijke en lasterlijke’ uitspraken over haar zou rectificeren. De zitting in de rechtbank van Almelo was het begin van veelvuldige aandacht in media. Een van de hoofdredenen: Sanderink bleek een innige relatie te onderhouden met de zelfbenoemde cyber-deskundige Rian van Rijbroek, die zich ruim een jaar eerder door een geruchtmakend optreden in Nieuwsuur nadrukkelijk in de kijker speelde. ‘“Cybercharlatan” Van Rijbroek stort bedrijven van Twentse ondernemer Sanderink in bestuurlijke chaos,’ luidde de kop van het artikel in de Volkskrant. Medio mei verscheen ook op FTM een lijvig artikel over de kwestie.

De advocaat van Van Egten bestelde een deurwaarder om de verbeurde dwangsommen te incasseren

De rechtszaak kreeg op 11 juni een vervolg en uiteindelijk deed de rechter op 25 juni uitspraak: Gerard Sanderink moest een van zijn smadelijke uitspraken rectificeren op straffe van een dwangsom van 5.000 euro per dag in het geval hij niet aan de veroordeling zou voldoen.

Van Egten huurde begin juli een nieuwe advocaat in. Haar eerdere advocaat, Philippe Schol, werd door Sanderink beschuldigd mede debet te zijn aan  de FIOD-inval. Hij werd zodoende in het conflict betrokken en raadde van Egten aan een andere advocaat te zoeken.

Dat werd Paul Tjiam van het aan de Zuidas gevestigde kantoor Simmons & Simmons. Die sommeerde Sanderink onmiddellijk de verklaring te verwijderen en bestelde een deurwaarder om de verbeurde dwangsommen te incasseren die het gevolg waren van de schending van het vonnis. Sanderink verzette zich daartegen, met een nieuwe dagvaarding en een executiegeschil op 25 juli als gevolg. De inzet was of Van Egten de dwangsommen mocht innen. De rechter stelde Van Egten in het gelijk, waarna de beslagen volgden en Sanderink wederom weigerde gevolg te geven aan een rechterlijke uitspraak.

‘Deze situatie heb ik nog niet eerder meegemaakt,’ laat Tjiam desgevraagd weten. ‘Wat deze situatie vooral uniek maakt, is dat Sanderink, een van ’s lands rijkste ondernemers, ondanks een veroordeling door de executierechter tot betaling van de dwangsommen, de voorkeur geeft aan een veiling van zijn aandelenkapitaal boven de vrijwillige betaling van de dwangsommen. Daarbij moet worden vermeld dat mijn cliënte niet over één nacht ijs is gegaan. Zij heeft een maand gewacht en tot twee keer toe Sanderink de mogelijkheid geboden om de dwangsom vrijwillig te betalen. Deze uitgestoken hand heeft Sanderink geweigerd. Het houdt dan een keer op.’

Jan Boogaard, de advocaat van Gerard Sanderink, verbrak bij het horen van het woord ‘journalist’ de verbinding met de mededeling: ‘Ik heb geen tijd voor u.’ Gerard Sanderink zelf was niet bereikbaar voor commentaar.

Volgende week dinsdag staat in Amsterdam een nieuw kort geding op de rol tussen Van Egten en Sanderink, de nieuwe directeur van DSS (Martin Duthler) en de vennootschap DSS. Dat gaat onder andere over vermeende privacy-schendingen van de zijde van Sanderink en de andere gedaagden.

Aankomend weekeinde verschijnt op FTM een reconstructie van het verloop van de rechtszaken.

Executoriale beslagleggingen: wat gebeurt er?

In Nederland bestaan twee soorten beslagleggingen: het conservatoir en het executoriaal beslag. Het eerste type beslaglegging dient om te voorkomen dat een schuldenaar bezittingen laat verdwijnen zodat daar in een later stadium, wanneer een rechter uitspraak heeft gedaan waarbij een executoriale titel wordt verkregen, geen beslag meer op kan worden gelegd.

Wanneer er executoriaal beslag is gelegd, kunnen de bezittingen door een deurwaarder te gelde worden gemaakt. Robbert-Jan Brugman, directeur van deurwaarderskantoor Bazuin & Partners, legt uit wat er gebeurt bij een beslag op een bankrekening of op aandelen, zoals nu bij Sanderink is gebeurd.

‘Bij het bankbeslag legt deurwaarder in opdracht van de advocaat van de schuldeiser beslag bij de bank van de schuldenaar. Na 28 dagen moet de bank vertellen wat er op de rekeningen van de schuldenaar staat. Indien er geld op de rekening staat, vraagt de deurwaarder aan de bank om het geld op de derdengeldrekening van het deurwaarderskantoor te storten. Indien het genoeg is, is daarmee de schuld voldaan. Wanneer dat niet zo is, dient de schuldeiser verdere maatregelen te nemen of andere executoriale titels te gelde te maken.

Het kan ook zijn dat er geen geld op de rekening van de schuldenaar staat – het beslag treft geen doel – of dat de schuldenaar geen rekening heeft bij de de betreffende bank – er is geen relatie met de schuldenaar.

Wanneer er executoriaal beslag op aandelen is gelegd, zal de deurwaarder eerst op zoek gaan naar de houder van het aandelenregister. Die moet weten of dat aanwezig is en de houder moet verklaren welke aandelen (nummers etc.) ze onder zich hebben. De deurwaarder maakt procesverbaal van het beslag op en plaatst vervolgens een aantekening in het aandelenregister.

Dan zal de deurwaarder een verzoekschrift indienen bij de rechter, waarin hij deze verzoekt de wijze van executie te bepalen en onder welke voorwaarden de verkoop en overdracht dienen te plaats te vinden. Dat kan bijvoorbeeld door middel van een openbare veiling. De rechter zal de partijen op zitting uitnodigen en uiteindelijk bepaalt deze het tijdstip, de plek en de wijze waarop de executie zal plaatsvinden.’

Lees verder Inklappen