Caïn venant de tuer son frère Abel, by Henry Vidal in Tuileries Garden in Paris, France
© CC / gemaakt Alex E. Proimos

  EY accountant Marcel de Kimpe vindt dat hij zijn werk als controlerend accountant van crematieconcern de Facultatieve naar behoren heeft gedaan en stelt dat hij ‘publiekelijk beschadigd’ is.

  Volgens EY-accountant Marcel de Kimpe is er in de zaak rond Henry Keizer in de media met name sprake geweest van ‘suggestie, niet van feiten’. Dit blijkt onder andere uit het verweerschrift dat zijn advocaat opstelde naar aanleiding van de tuchtklacht die door bedrijfsonderzoeker Pieter Lakeman in mei tegen hem werd ingediend. Ook stelt De Kimpe nadrukkelijk dat de geruchtmakende overname van het crematieconcern de Facultatieve ‘conform de wet- en regelgeving' in de jaarrekeningen was verwerkt. De Kimpe vindt dat hij zijn taak als controlerend accountant daarmee naar behoren heeft verricht.

  Het is voor het eerst sinds het begin van FTM’s publicaties over voormalig VVD-partijvoorzitter Henry Keizer, dat er een inhoudelijke repliek van de zijde van accountant EY naar buiten komt. Op de vele vragen die Follow the Money het accountantskantoor stelde, wenst EY echter nog altijd geen antwoord te geven.

  De naam Marcel de Kimpe zou inmiddels een belletje moeten doen rinkelen

  De naam Marcel de Kimpe zou bij trouwe FTM-lezers inmiddels een belletje moeten doen rinkelen: zijn naam kwam in ons dossier over de zaak Henry Keizer enkele malen nadrukkelijk ter sprake. De EY-accountant controleerde namelijk lange tijd de jaarrekeningen van de Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie en diens vroegere dochter, de B.V. Beheermaatschappij ‘de Facultatieve’.

  In 2012 werd De Beheermaatschappij via een zogenoemde management buy out verkocht aan het nieuwe bedrijf van Henry Keizer en zijn zakenpartners, de Facultatieve Groep B.V. geheten. Ook van dat bedrijf werd De Kimpe de controlerend accountant. Follow the Money onthulde in april dat Keizer voor een schijntje het miljoenenbedrijf had overgenomen en zichzelf daarbij met minimaal 19 miljoen euro ten koste van de Vereniging had weten te verrijken. De transactie vond plaats onder het toeziende oog van De Kimpe, die de jaarrekeningen van zijn handtekening voorzag.

  Tuchtklacht

  Bedrijfsonderzoeker Pieter Lakeman van Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie (SOBI) diende in mei een tuchtklacht tegen De Kimpe in bij de Accountantskamer in Zwolle. Volgens Lakeman heeft De Kimpe bij de jaarrekeningen 2012 van de B.V. Beheermaatschappij ‘de Facultatieve’ en De Facultatieve Groep B.V. ‘onware verklaringen’ afgelegd. Daardoor werd de ‘ernstige financiële benadeling’ van de Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie ‘minder zichtbaar gemaakt’.

  Lakeman zoomde in op het ‘geschenk’ van 19 miljoen euro, dat op de jaarrekening van de Facultatieve Groep B.V. — het bedrijf van Keizer c.s. — als ‘negatieve goodwill’ wordt gepresenteerd. Lakeman: ‘Door deze truc is de waarde van de aankoop voor de buitenwereld optisch met 19 miljoen euro verlaagd.’ Ook het feit dat EY geen melding had gemaakt van een ongebruikelijke transactie bij de Financial Intelligence Unit verwerkte Lakeman in zijn klacht.

  Volgens het verweer had De Kimpe geen enkele bemoeienis bij de verkoop van het crematieconcern

  Publiekelijk beschadigd

  In de inleiding van het verweerschrift gaat advocaat Jan Garvelink namens De Kimpe in op de zaak Henry Keizer. Hij beschrijft dat er sinds de overname in 2012 weinig gebeurde ‘totdat de Transactie eerder dit jaar door een aantal perspublicaties leidde tot een politieke rel’. Zijn cliënt De Kimpe werd ‘daarbij alvast publiekelijk beschadigd’.

  ‘Ten aanzien van de verslaggeving is in de media intussen met name sprake van suggestie, niet van feiten,’ voegt de raadsman daaraan toe. Hij noemt het klaagschrift van Lakeman daar een ‘exponent’ van.

  Ook stelt Garvelink dat De Kimpe zich realiseert ‘dat door alle publiciteit heel Nederland zich al een mening over deze casus heeft gevormd. Dat brengt ook het risico van kleuring en hindsight bias met zich. De zaak verdient evenwel een zakelijke en op feiten gebaseerde analyse’.

  Volgens het verweer had De Kimpe geen enkele bemoeienis bij de verkoop van het crematieconcern de Facultatieve en was deze verkoop ‘een voldongen feit’ toen hij daar voor het eerst over vernam. Dat gebeurde op 13 december 2012, toen de koopovereenkomst werd getekend. Diezelfde dag sprak De Kimpe met het bestuur van de Vereniging en Keizer c.s.; er werd hem duidelijk dat er mede op basis van ‘drie waarderingsrapporten van onafhankelijke deskundigen’ een ‘zorgvuldige besluitvormingsprocedure’ had plaatsgevonden.

  De inhoud van het verweer geeft precies aan waar de schoen wringt

  In zijn verweer stelt De Kimpe dat de klacht van Lakeman ‘eenvoudig te weerleggen’ is, omdat Lakeman uitgaat van een verkoopprijs van 30.000 euro. ‘Wanneer men zich rekenschap geeft dat er € 12,5 miljoen is betaald is al veel opgehelderd’.

  Volgens de advocaat van De Kimpe werd het eigen vermogen van de nieuwe onderneming van Keizer c.s. ook niet met 19 miljoen euro te laag voorgesteld en was het volgens de regels dat dit als negatieve goodwill werd aangemerkt.

  Studentikoos

  Lakeman vindt dat het verweer van De Kimpe een ‘ongebruikelijk persoonlijke kleur’ heeft,  ‘een beetje studentikoos, zou ik haast zeggen.’

  De inhoud van het verweer geeft volgens Lakeman ook precies aan waar de schoen wat hem betreft wringt: ‘Op vergadering van 13 december 2012 wist De Kimpe het bestuur van de Vereniging en het management (Keizer c.s.) voor een gesprek uit te nodigen. Tijdens die spoedvergadering bleek dat het bestuur en het management drie waarderingsrapporten hadden gebruikt en dat De Kimpe toen had vastgesteld dat beide partijen goed geïnformeerd waren. Die stelling was in strijd met de hem bekende waarheid. Het bestuur en Keizer hadden immers afgesproken dat in de waarderingsrapporten enkele van de belangrijkste eigendommen (de verzekeringsmaatschappij de Facultatieve en de vennootschap Bönninghausen Onroerend Goed B.V., red.) niet in de waardering meegenomen moesten worden.’

  ‘Óf de partijen werkten samen, óf De Kimpe heeft zijn advocaat een loer gedraaid’

  ‘De Kimpe heeft dus gezien dat belangrijke eigendommen van de vereniging gratis naar Keizer c.s. werden overgeheveld. Dat de Kimpe durft vast te stellen dat partijen goed geïnformeerd waren, kan dan ook maar twee dingen betekenen: óf de partijen werkten samen bij het verduisteren van belangrijke eigendommen ten gunste van Keizer c.s. (dan waren ze namelijk inderdaad allebei goed geïnformeerd), óf De Kimpe heeft zijn advocaat een loer gedraaid door in strijd met de hem bekende waarheid te stellen dat partijen goed geïnformeerd waren.’

  Op vragen van FTM of de Raad van Bestuur van EY achter de inhoud van het verweer van De Kimpe staat, wenst het accountantskantoor geen antwoord te geven. Ook op andere vragen blijft EY het antwoord verschuldigd: ’Er loopt een tuchtzaak waarin de feiten voor zich zullen moeten spreken. Ons past gedurende dit proces maximale terughoudendheid,’ aldus EY-woordvoerder Toby Ellson.

  De zitting in de tuchtzaak tegen EY-accountant Marcel de Kimpe staat op de rol voor 22 september om 10.30 uur in het gerechtsgebouw te Zwolle.

  Hier de link naar het verweerschrift van Marcel de Kimpe op de website van SOBI.

  Lees hier het eerdere artikel over de rol van de accountant EY in de zaak Henry Keizer. Op korte termijn komt een vervolg op dit artikel waarin de rol van EY-accountant Marcel de Kimpe nader tegen het licht wordt gehouden.

  Deel dit artikel, je vrienden lezen het dan gratis

  Over de auteur

  Eric Smit

  Gevolgd door 2243 leden

  Mede-oprichter van FTM. Als voormalig professioneel squasher gewend om klappen te incasseren en uit te delen.

  Volg Eric Smit
  Verbeteringen of aanvullingen?   Stuur een tip
  Annuleren
  Dit artikel zit in het dossier

  De Facultatieve

  Gevolgd door 2154 leden

  Voormalig VVD-partijvoorzitter Henry Keizer werd in 2012 voor een schijntje mede-eigenaar van een florerend miljoenenbedrijf....

  Volg dossier