De FED wil inflatie, dus komt er inflatie

3 Connecties
2 Bijdragen

Hogere lonen, hogere inflatie. Een loon-prijsspiraal is onvermijdelijk, denkt belegger Jan Dwarshuis. Wat de Amerikaanse centrale bank FED wil, gebeurt ook. Voor beleggers is dit een grote game changer.

Pfäffikon SZ, Zwitserland – Eind jaren zeventig van de vorige eeuw dachten beleggers dat inflatie nooit meer zou verdwijnen uit de wereld. Het was Paul Volcker – de voorzitter van de FED van destijds – die inflatie met hand en tand bestreed. En uiteindelijk kreeg hij zijn zin, de FED krijgt altijd haar zin. Sinds die tijd is inflatie eigenlijk geen issue meer. Misschien was Volcker wel een beetje te ver doorgeschoten in zijn beleid omdat er anno 2013 nog steeds geen zorgwekkende inflatie is. Vandaag de dag zijn er complete generaties die de situatie van destijds nooit hebben meegemaakt en en zich er ook niets bij kunnen voorstellen. Daarom handelen ze er ook niet naar en zijn ze lastig te overtuigen van de veranderingen die komen gaan. Want Ben Bernanke – de huidige voorzitter van de FED – doet er toch genoeg aan om de inflatie aan te zwengelen. De FED heeft veel macht, maar regeert overigens niet alle yield curves en de totale obligatiemarkt. En toch... Nu de benoeming van Janet Yellen als opvolger een feit is kunt u zich definitief gaan opmaken voor een compleet nieuw tijdperk in de financiële wereld.

Hogere inflatie

Deze wereld bestaat uit een structureel hogere inflatie. Percentages zoals we die eind jaren zeventig gezien hebben verwacht ik zeker niet, maar dat inflatie een issue gaat worden staat als een paal boven water. Waarschijnlijk zal dit eerst in combinatie gaan met een uiterst zwakke en soms zelfs stagnerende economie. Een lichte vorm van stagflatie zou mij zeker niet verbazen. De reden waarom er inflatie gaat ontstaan is betrekkelijk eenvoudig uit te leggen. Janet Yellen stelt werkgelegenheid als hoogste prioriteit in haar beleid. En ook onder het huidige bewind van Ben Bernanke zien we de werkloosheid langzaam dalen.

Hogere looneisen

Interessant is dat bedrijven over het algemeen behoorlijk hebben gesneden in personeel en goed bij kas zitten gezien de verschillende aandelen inkoopprogramma’s en de stijgende dividenduitkeringen. Maar ze zijn wel op een punt aangekomen dat ze niet verder willen saneren in hun personeelsbestand. En dat komt omdat er anders te veel kennis verloren gaat. Een gevolg is dat bedrijven de komende jaren op zoek moeten naar nieuw talent om verdere groei na te kunnen streven. En dat zal gepaard gaan met hogere looneisen. Ook in Nederland doet dit fenomeen heel langzaam haar intrede in 2014 en de jaren daarna, al dan niet geholpen door het gewraakte kabinetsbeleid. Ik merk op dat de correlatie van een hoger salaris en inflatie zich verhoudt tot circa 85 procent. En daarmee speelt de factor loon een cruciale rol in het proces van een verder oplopende inflatie. Vaak krijg ik te horen dat het printen van geld de inflatie zal aanwakkeren. Maar dat geld is de afgelopen jaren heel ergens anders voor gebruikt, namelijk het oneindig en spotgoedkoop faciliteren van de commerciële banken. Overigens zullen de banken floreren bij een oplopende inflatie, omdat hun marges zullen stijgen de komende jaren. Ik zet ook nu nog steeds vraagtekens bij de solvabiliteit van veel financiële waarden. In mijn zoektocht naar een geschikte financiële waarde heb ik er toch één kunnen vinden die aan mijn hoge eisen kan voldoen. Ik stap namelijk niet zomaar in een bank of verzekeraar, daar gaat de nodige research aan vooraf en dat kost veel tijd.

Nepcrisis

Voor beleggers is dit alles een gigantische ‘game changer’. Nog zeker vijf jaar zal het duren voordat dit structureel onderdeel zal zijn van het dan geldende beleggingsbeleid. Binnen die vijf jaar kunt u vreemde bokkensprongen verwachten op de financiële markten als deze zich opnieuw gaan zetten. Wanneer u morgenochtend tijdens de koffie uw financieel adviseur over bovenstaande het hemd van het lijf vraagt, zal hij deze ommekeer waarschijnlijk in eerste instantie ontkennen. Net zoals in 2006, toen er genoeg signalen waren dat de huizenmarkt keihard onderuit zou gaan. Ook toen keek iedereen elkaar glazig aan en ontkende de precaire situatie van destijds. De rest is geschiedenis. Hoe dan ook, deze verandering heeft enorme gevolgen voor beleggers en het herstructureren van hun obligatie- en aandelenportefeuilles. Geneuzel over een aardig in elkaar getimmerde nepcrisis over het schuldenplafond in de VS kunt u beter kwalificeren als ruis. Pensioenfondsen hebben veel werk te doen om op de nieuwe inflatietrend tijdig in te spelen. Ook toezichthouders zullen deze materie moeten begrijpen en niet het paard achter de wagen spannen. U zult begrijpen dat ondergetekende nu al ruimschoots rekening houdt met de gevolgen en het beleggingsbeleid daar volledig op heeft afgestemd. Voor velen is dat lastig te begrijpen. Wat verder opvalt is dat Canadese en Amerikaanse topbeleggers ook al druk bezig zijn met verschuivingen van hun assets die het beste gedijen bij een aanwakkerende inflatie. De FED krijgt immers altijd haar zin, vergist u zich vooral niet.   Rest mij u een goed weekend te wensen.
Jan Dwarshuis is senior asset manager bij Thirteen Asset Management AG, waar hij verantwoordelijk is voor het Thirteen Diversified Fund. Dwarshuis schrijft zijn columns op persoonlijke titel en wordt hier niet voor betaald. Ook betaalt hij niet voor het plaatsen van zijn columns. Professioneel houdt hij posities aan in grote Europese, Amerikaanse en Russische beursfondsen. De informatie in zijn columns is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Op het moment van schrijven heeft hij geen positie in bovengenoemde aandelen en is ook niet voornemens dat de komende 72 uur te doen.