Financieel topman Delta Lloyd ontloopt hertoetsing DNB

Emiel Roozen treedt af als financieel topman van Delta Lloyd en ontloopt daarmee een nieuw besluit van De Nederlandsche Bank over zijn geschiktheid. Het aftreden kwam onverwacht, omdat de rechter vrijdag nog een streep had gehaald door de 'heenzending' van Roozen, die de toezichthouder eerder aan Delta Lloyd had opgelegd.

Het was de grootste openbare confrontatie tot nu toe tussen een financiële instelling en de toezichthouder, de strijd tussen Delta Lloyd en De Nederlandsche Bank (DNB). De toezichthouder stelde dat de verzekeraar vertrouwelijke informatie over de invoering van de rekenrente had gebruikt om financiële transacties te doen. Daarmee zou ruim twintig miljoen euro winst zijn gemaakt. DNB legde daarom in december vorig jaar een boete op van 22,8 miljoen euro en dwong de verzekeraar om CFO Emiel Roozen (die eerder dat jaar nog de 'CFO Award 2014' won) voor 2016 de laan uit te sturen, omdat hij niet geschikt zou zijn. Delta Lloyd, dat eerder al in aanvaring kwam met de toezichthouder, omdat deze vond dat Delta Lloyd zijn buffers te risicovol belegde, besloot tot een harde tegenaanval. Zij bracht een persbericht naar buiten waarin zij haar kant van het verhaal vertelde en dwong tegelijkertijd via de rechter af dat DNB haar mond voorlopig moest houden over de boete en de verplichte 'heenzending'. Sinds de kredietcrisis in 2008 zijn toezichthouders veel dichter op de lip van banken en verzekeraars gaan zitten. De schuld van de ondergang van DSB Bank en de nationalisatie van ABN Amro werd deels gelegd bij de toezichthouders. Zij zouden te laks zijn geweest. Dat soort fiasco's wil men koste wat het kost voorkomen. Nu DNB en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) steeds nadrukkelijker over de schouder van de bankier en verzekeraar meekijken, leidt dat ook tot meer frictie, met als hoogte-/dieptepunt de strijd tussen DNB en Delta Lloyd. De uitspraak van de rechter werd in de sector dan ook met veel belangstelling tegemoet gezien: mag de toezichthouder eigenlijk wel zulke grote boetes opleggen? En mag DNB wel zo'n ingrijpend besluit nemen over de geschiktheid van een bestuurder? Volgens critici komt dat feitelijk neer op een beroepsverbod.

Betere onderbouwing

De rechtbank Rotterdam besloot vorige week vrijdag dat de boete vrijwel intact bleef (er ging 120.000 euro van af), maar dat het besluit over Roozen deels overgedaan moest worden. Omdat de rechtbank alleen een samenvatting van het vonnis heeft gepubliceerd (de volledige tekst volgt later op maandag), is de precieze redenering onbekend. DNB zegt in een persbericht dat 'de rechtbank vindt dat dit [de toezichtsgeschiedenis, red] onvoldoende is uitgewerkt. Dit betekent dat DNB op een aantal punten opnieuw moet onderbouwen waarom en hoe deze meewegen in de toetsing. [...] Tot slot moet DNB bij een nieuw besluit meer aandacht besteden aan de rol van de CFO binnen de onderneming, waarbij onder meer de recente wijzigingen van de samenstelling van de raad van bestuur mee moet worden gewogen, [...].'
DNB gaat geen nieuw besluit nemen over geschiktheid Emiel Roozen
DNB gaat echter geen hernieuwd besluit nemen, zo maakte de toezichthouder in datzelfde persbericht bekend. Omdat Roozen maandag zijn vertrek aankondigde, 'vervalt daarmee op dit moment de reden om een nieuw besluit te nemen over de bezwaren tegen de aanwijzing tot heenzending.' Daarmee zal onduidelijk blijven hoe ver DNB mag gaan in het toetsen van bestuurders, een praktijk die financieel activist Pieter Lakeman vorige week nog kraakte. Het C.V. van Roozen blijft daarmee formeel gezien gevrijwaard van het negatieve stempel van DNB, maar de reputatie van Roozen blijft beschadigd. Pas als Roozen opnieuw een hoge functie gaat vervullen bij een bedrijf dat onder toezicht staat van DNB, zal een nieuwe toetsing plaatsvinden.

Strijd met toezichthouder laat sporen na

De langdurige worsteling met de toezichthouder heeft inmiddels zijn sporen achtergelaten bij Delta Lloyd. Topman Niek Hoek stapte op om een hertoetsing te voorkomen (ook zijn commissariaat bij NIBC Bank legde hij om die reden neer). Daarnaast maakte de verzekeraar in maart plots bekend voor honderden miljoenen nieuwe aandelen uit te geven om de buffers te verhogen, ongetwijfeld tot tevredenheid van de toezichthouder. Naast financieel topman Roozen, heeft ook Jean Frijns, de voorzitter van de raad van commissarissen, maandag bekend gemaakt per 1 oktober te zullen aftreden. Frijns verdedigde Delta Lloyd fel in de strijd tegen DNB en verbindt daar nu zijn conclusies aan. Daarmee zijn alle hoofdpersonen in de strijd met DNB van het toneel verdwenen.  
Hoe ver de nieuwe top dog precies mag gaan, blijf onduidelijk door preventief aftreden Hoek en Roozen
Zowel Delta Lloyd als DNB zeggen niet in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter en dit dossier zo snel mogelijk te willen sluiten, waarschijnlijk in de wetenschap dat er een nieuwe top dog is in de financiële sector: de almachtige ceo's van weleer zullen nu hun meerdere moeten erkennen in de toezichthouder. Maar hoe ver die top dog precies mag gaan in het 'heenzenden', blijft voorlopig onduidelijk door het preventief aftreden van Niek Hoek en Emiel Roozen.