Financiële kopzorgen voor Noordwijkse bedrijvendokter

De Noordwijkse bedrijvendokter Karel Steup wist een jaar geleden een celstraf te voorkomen door akkoord te gaan met een streng afbetalingsregime van 25.000 euro per kwartaal. Dit vanwege het wegsluizen van 4 ton van de rekening van een verzorgingsflat. Hoe is de terugbetalingsmoraal een jaar na dato?

De Noordwijkse bedrijvendokter Karel Steup snikte en snotterde vorig jaar in de rechtbank Den Haag dat hij ‘een grote stommiteit’ had begaan door 400.000 euro weg te sluizen. Het geld was afkomstig van de zakelijke rekening van de Haagse verzorgingsflat Waalsdorp waar hij kind aan huis was vanwege zijn zorgbehoevende moeder. De ondernemer, die na een blauwe maandag bij Waterland Private Equity alweer zijn contract ontbonden zag worden, wist ook een bezoldiging van 60.000 euro per jaar te bemachtigen als bestuurder van deze verzorgingsflat (stichting Waalsdorp) en was administrateur van de bijbehorende Vereniging van Eigenaren (VvE). Hij overspeelde in 2011 echter zijn hand door 400.000 euro heimelijk weg te sluizen naar zijn privébedrijf, FKS Management Services.

Betalingsproblemen Steup

Steup wist vorig jaar een gevangenisstraf te ontlopen en liep weg met 240 uur dienstverlening en een pittig afbetalingsregime waar hij per kwartaal 20.000 tot 25.000 euro moet terugbetalen aan de VvE. Als hij in gebreke blijft dan gaat hij alsnog negen maanden de bak in. Hij kroop daarmee door het oog van de naald, maar de komende jaren blijven spannend. Jan Knipscheer, lid van de Raad van Toezicht, is nog allesbehalve positief over de terugbetaalmoraal van Steup: ‘De terugbetaling van de verduisterde 400.000 euro door heer Steup gaat niet van een leien dak. We moeten er iedere keer weer achteraan, voordat hij tot betaling overgaat. Bij de termijn van januari 2016 hebben we besloten de Officier van Justitie te informeren over zijn betalingsachterstand. Inmiddels is in april weer een termijn vervallen. Zoals u weet heeft de heer Steup een taakstraf gekregen en is ook bepaald dat, als de heer Steup zijn terugbetalingsverplichting niet nakomt, hij zijn celstraf moet uitzitten.’

'De terugbetaling van de verduisterde 400 duizend euro door heer Steup gaat niet van een leien dak'

Karel Steup, die inmiddels 100.000 euro heeft terugbetaald, erkent via zijn advocaat Klaas-Jan de Vries dat er sprake is van betalingsproblemen, maar legt de schuld daarvan bij de tegenpartij — de Raad van Toezicht van de Verzorgingsflat Waalsdorp. ‘Ja, er is een betalingstermijn overschreden, en de terugbetalingsregeling verloopt moeizaam, doch dit is geheel en al te wijten aan de doorkruisende en zelfs onrechtmatige handelingen van Waalsdorp zelf. Cliënt Steup is hier op geen enkele wijze zelf schuldig aan. Het is Waalsdorp dat kennelijk niet het geduld op kan brengen om de door haarzelf met cliënt gemaakte afspraken netjes na te laten komen, en willens en wetens de boel frustreert.’ De advocaat doelt onder meer op een derdenbeslag dat Waalsdorp liet leggen op een debiteur van FKS Management Services dat eind vorig jaar door de rechter werd opgeheven. ‘Terwijl FKS keurig bij was met de aflossingsregeling zoals die in overleg is afgesproken en vervolgens door de rechtbank was opgelegd heeft Waalsdorp toch derdenbeslag gelegd onder een debiteur van FKS, dit met het kennelijke doel om extra of snellere betalingen af te dwingen. Waalsdorp wilde dit onterechte beslag niet vrijwillig opheffen en FKS heeft een kostbare gerechtelijke procedure moeten opstarten. De bewuste debiteur heeft hierin vervolgens excuus gevonden om haar betalingen aan FKS op te schorten.’

Gewaarschuwd man

Kortom, het was een roerig jaar voor Steup die nog twee jaar proeftijd heeft te gaan. Voor accountant Sjoerd Stielstra was het ook een bewogen jaar. Hij kreeg door de Accountantskamer de lichte maatregel ‘waarschuwing’ opgelegd vanwege zijn handtekening onder de samenstellingsverklaring van de jaarrekening 2011 van FKS Management Services. Het heikele punt: een ontvangen ‘lening’ van 400.000 euro afkomstig van de Vereniging van Eigenaren van een bejaardenflat in Den Haag waar dezelfde Steup bestuurder was. Oftewel, de VvE-gelden vloeiden richting zijn eigen bedrijf, waarna hij het geld investeerde in een ICT-bedrijf. Voor het wegsluizen van de VvE-gelden bleek Steup echter nooit toestemming te hebben gevraagd aan de Raad van Toezicht van de Haagse serviceflat.

Steup wist uiteindelijk de overboekingen nog een soort van legitieme status te geven door met een leenovereenkomst op de proppen te komen (zie onderstaande afbeelding). Bij het ondertekeningsgedeelte van de leenovereenkomst horen de wenkbrauwen omhoog te gaan, want het contract is aan beiden zijden (geldnemer en geldgever) ondertekend door Karel Steup. Zij het enerzijds in de hoedanigheid van de VvE-bestuurder en bij het kruisje aan de andere kant als bestuurder van zijn privébedrijf FKS.

Het College  onderkent dat de accountant weliswaar de leenovereenkomst heeft opgevraagd bij Steup en het Handelsregister heeft geraadpleegd om te checken of Steup als bestuurder ingeschreven stond. Waarvan akte. Maar alleen deze zogeheten verificatie was volgens de tuchtrechters onvoldoende. Er was sprake van een ‘bijzondere situatie’ vanwege de ondertekening door één en dezelfde persoon en het relatief hoge bedrag. ‘[Het] is in deze omstandigheden niet uitgesloten dat hier fraude in het spel was.’ Het College is van oordeel dat de accountant had moeten doorvragen door hem bijvoorbeeld te vragen naar een schriftelijke bevestiging dat de Raad van Toezicht op de hoogte was van de gelddrainage.

‘Het is in deze omstandigheden niet uitgesloten dat hier fraude in het spel was’

Stielstra ervaart deze uitspraak nog steeds als frustrerend. ‘Nee, ik word niet vrolijk van de kwestie Steup en FKS, maar ook niet van de opstelling van de Raad van Toezicht die hun verantwoordelijkheden trachten te verbloemen achter mijn functioneren. Ik heb FKS als klant opgezegd, want hij is achteraf niet integer gebleken.’ De waarschuwende tik op de vingers brandt nog na. ‘De Raad van Toezicht hield geen toezicht, zij wisten meer dan anderhalf jaar na het aangaan van de lening helemaal niet dat het geld overgeboekt dan wel verdwenen was. Het College vindt vervolgens toch dat ik had moeten doorvragen over die lening. Het gaat hier alleen wel om een samenstellingsverklaring met een beperkte verificatieplicht.’

Meer waarschuwingen

Stielstra is niet de enige accountant die op het matje wordt geroepen bij de Accountantskamer, nadat een frauderende cliënt door de mand valt. Eén van de bekendste zaken speelt rond KPMG-accountant Edwin Slutter die jaarverslagen van vleesverwerker Weyl aftekende. De cijfers waren kunstmatig opgekrikt met maar liefst 45 miljoen euro, maar de accountant prikte er niet doorheen en zette de handtekening onder de goedkeurende verklaring. De accountant werd eind vorig jaar uit zijn beroep gezet vanwege zijn nalatigheid bij de Weyl-fraudezaak, een unicum. PwC-accountants Peter Tieleman en Feico van der Ploeg kwamen er in 2014 genadiger van af in de fraudezaak van het duurzame energiebedrijf Econcern. De accountants prikte de opgeklopte jaarcijfers, plus 100 miljoen euro, níet door. Volgens de Accountantskamer hadden ze daarmee de fundamentele beginselen van deskundigheid, zorgvuldigheid en van professioneel gedrag geschonden. Het leidde tot een schorsing van één maand. Tot een hoger beroep kwam het niet, want PwC trof een megaschikking van 25 miljoen euro om, zoals ze begin dit jaar tegen NRC motiveerde, ‘verdere juridische kosten te besparen’.

Dennis Mijnheer
Dennis Mijnheer
Ontspoorde bedrijfskundige die alles wil weten van mannen en vrouwen met witte boorden. Tags: fraude, witwassen, omkoping.
Gevolgd door 2058 leden
Verbeteringen of aanvullingen?   Stuur een tip
Annuleren