Doomsday...

Financiële onheilsprofeten en Maya-adepten: beide even waanzinnig, vindt columnist Roel Janssen.

Het valt niet uit de Maya-berekeningen af te leiden dat het einde van de wereld op 21-12-2012 zal plaatshebben, want men heeft zich vergist in de interpretatie van de kalendertelling. Maar het is een sterk verhaal en voorspellingen over de ondergang van de wereld doen het goed sinds de Openbaring van Johannes. Het zal wel aan de combinatie van 21en 12 liggen dat deze dag zoveel doemvoorspellingen oproept, al is 21-12-2112 natuurlijk een stuk beter. Maar de Mayas gebruikten niet de Juliaanse kalender en bovendien moeten de media hun programma’s vullen en dan zou het Franse dorpje in de Pyreneeën nog honderd jaar moeten wachten.
Er zijn dit jaar meer stellige voorspellingen gedaan die niet zijn uitgekomen: over het einde van de euro, de val van Griekenland, het uiteenspatten van de Europese Unie. Niet de geringste economen, ook in Nederland, hebben zich daar over uitgelaten en de politieke leiders in Europa verweten dat ze met hun beleid catastrofaal prutswerk afleverden.
Aasgieren
Ondergangsdag 21 december is een moment om de balans op te maken. Zelfs de zwartgalligste prediker van de ondergang van de euro zal erkennen dat de euro nog bestaat en dat ‘grexit’, het vertrek van Griekenland uit de euro, zich niet heeft voorgedaan.
Nu kan het natuurlijk volgend jaar gebeuren, zoals ook niet is uitgesloten dat de Maya-kalender ooit uitkomt of dat de Apocalyps zich alsnog voltrekt wanneer Silvio Berlusconi er in slaagt om opnieuw premier van Italië te worden.
Eerlijk gezegd, afgelopen zomer had ik er zelf ook een hard hoofd in. Maar feit is dat de financiële markten tot rust aan het komen zijn.
De aasgieren van de financiële markten zijn betere voorspellers dan spraakmakende economen. Er zijn hedgefondsen actief die er op gokken dat de doemdenkers ongelijk hebben en dat Griekenland gered wordt door Duitsland. Zij maken winst. Zoals het Amerikaanse hedgefonds Third Point, dat in enkele weken tijd een half miljard dollar heeft verdiend door te speculeren op een stijging van de koersen van Griekse staatsobligaties. Die schieten inderdaad omhoog sinds de eurolanden hebben ingestemd met een derde Grieks reddingspakket.
Griekse spiraal
Een ander hedgefonds, van John Paulson – beroemd geworden omdat hij in 2007 de Amerikaanse financiële crisis zag aankomen en daarmee  miljarden verdiende – speculeerde dit jaar openlijk op een bankroet van Griekenland en het einde van de euro. Daarmee versterkte het de negatieve spiraal waarin Griekenland verkeerde. Paulson heeft dit duur moeten bekopen: zijn fondsen hebben zwaar verloren.
Het marktsentiment kantelt als hedgefondsen winst maken door te gokken dat Griekenland een bankroet zal vermijden en de euro behouden blijft. Wanneer dat gebeurt draagt hetzelfde casinokapitaal dat speculeerde op een ondergang van Griekenland er toe bij dat de financiële markten zich herstellen.
De aanhangers van de de Maya-kalender over de ondergang van de wereld zullen binnenkort wel verklaren dat ze zich toch vergist hebben. Een schone taak voor economen die gewaarschuwd hebben voor de ondergang van de euro om eens bij de Maya-adepten in de leer te gaan.