Financiële polderlobbymachine vastgelopen

2 Connecties

Locaties

Nederland

Werkvelden

Lobby
0 Bijdragen

Holland Financial Centre (HFC) bestaat vijf jaar. Maar de belangenclub van de Nederlandse financiële sector verkeert allesbehalve in een feeststemming. Als internationale lobbymachine hapert HFC vooral.

Als internationale lobbyclub van Nederlandse financials heeft Holland Financial Centre (HFC) gefaald. Van de gedachte bij de oprichting in 2007 dat de Nederlandse financiële sector zich in het buitenland beter moest positioneren, zodat kennis en kunde konden worden geëxporteerd, is bar weinig terecht gekomen. Dat is de strekking van een evaluatie met betrokkenen over HFC, opgetekend door Het Financieele Dagblad.

 

Vijf jaar geleden nam de financiële branche in Nederland het voortouw om HFC van de grond te tillen, met welwillende medewerking van het Rijk. Zo werden de ministeries van Financiën en Economische Zaken destijds vol enthousiasme lid van de lobbyclub.

Het ledental van HFC kwam al snel tot boven de zestig uit. Pensioenfondsen, banken, verzekeraars, handelshuizen sloten zich aan. Maar na de vliegende start, met veel publiciteit in de media, bleven echte resultaten uit. Tenminste, dat is de kritiek van verschillende betrokkenen over HFC ten overstaan van het FD.

HFC ontstond in de tijd dat de financiële sector uit ons land een duchtig woordje in de wereld dacht mee te spreken. Maar die ambitie is na vijf jaar in rook opgegaan, zo oordeelt oud-Rabobank-topman Herman Wijffels. 'We weten allemaal dat er van het exporteren van de Nederlandse financiële sector niets terecht is gekomen.'

 

'Resultaat valt tegen'

Ronduit ontgoocheld reageert Ate IJzinga van Veenstra, compagnon van advocatenbureau Clifford Chance, één van de leden van HFC. 'Het resultaat valt me tegen. Dat zet je aan het denken over de contributie. Die is voor ons kantoor 25 duizend per jaar. Dat halen we er nu niet uit. Bij de volgende verlenging gaan we daar kritisch naar kijken.’

Aan de goede bedoelingen van de financiële polderlobbymachine heeft het niet gelegen, vervolgt Ijzinga van Veenstra. ‘Maar de onzichtbare tussenlaag is zo stroef dat er uiteindelijk te weinig van terechtkomt.’ Hij is teleurgesteld in de effectiviteit van de lobby: ‘Als er al iets verandert, dan gaat het langzaam. Ierland en Luxemburg zijn veel sneller in staat hun fiscale wetgeving aan te passen om het vestigingsklimaat te verbeteren.’

 

'Onzichtbaar'

Maar in de ogen van een hoge functionaris bij een grote aangesloten financiële instelling is HFC een doodgeboren kindje. In de internationale lobby _ bij de oprichting nog een speerpunt volgens toenmalig HFC-directeur Docters van Leeuwen _ is de belangenvereniging ‘onzichtbaar’.

Een andere hoge medewerker van een internationale consultant twijfelt openlijk aan het voortbestaan van HFC, zo tekent het FD op. ‘Ik heb ook weinig van de politieke lobby van HFC gezien. Ze zijn vooral faciliterend, maar uiteindelijk realiseren ze zelf niet veel.'

 

'Geen goede tijd voor lobby financiële sector'

Als gevolg van de financieel-economische crisis is de toch al bescheiden kracht van de lobbyclub verder uitgehold, laten verschillende insiders weten aan de zakenkrant. Of, zoals hoogleraar Arnoud Boot stelt. ‘Dit is geen goede tijd voor lobby voor de financiële sector. De goodwill die je opbouwt, is zo weer verdwenen als er weer een schandaal opduikt, zoals nu met het manipuleren van de Libor.’

Al met al genoeg reden voor het FD om een dikke onvoldoende uit te delen aan de jarige HFC. Op zijn beurt wijst de belangenclub erop dat de organisatie wel degelijk wat heeft bereikt. Zoals het HFC Plaza, een prestigieus kantoor aan de Amsterdamse Zuidas dat redelijk gevuld is met startende financiële bedrijven.

 

Subsidieslurper

Tegelijkertijd heeft HFC de afgelopen jaren zich laten gelden als een onvervalste subsidieslurper. Zo pompten het Rijk en de gemeente Amsterdam elk 2,75 miljoen euro in de belangenvereniging. De rest kwam van bijdragen van marktpartijen.

Het FD signaleert overigens een opmerkelijk detail bij het opmaken van de balans van vijf jaar HFC. De ministeries die bij de oprichting betrokken waren en nog steeds als deelnemer genoemd worden op de websitem, benadrukken nu vooral dat HFC ‘een initiatief van de sector zelf is.'

 

Maar of dit initiatief overwegend op eigen benen kan blijven staan, is nog maar de vraag. In 2013 kan HFC niet meer op subsidie rekenen. Goede kans dat dan de financiële lobbymachine niet meer pruttelt.