Financiële robotadviseur

3 Connecties

Relaties

Aandelenmarkt robotisering

Werkvelden

Beleggen
12 Bijdragen

Hoewel het niet de eerste sector is waar je aan denkt bij robotisering, worden ook in de financiële sector banen bedreigd. Digitaal vermogensbeheer is dichtbij en biedt nieuwe kansen en risico's voor de sector, ziet Jan Dwarshuis. Robots moeten zich echter nog bewijzen en het zal nog wel even duren voor ze menselijke beleggers echt kunnen vervangen.

De wereld om u heen verandert in hoog tempo door verschillende technologische revoluties. Dit proces lijkt zich te versnellen de komende decennia, hetgeen een behoorlijke invloed kan hebben op uw dagelijks leven. De veilige, vaste baan is niet langer vanzelfsprekend. Sterker nog, complete beroepsgroepen zullen worden weggevaagd, waardoor de onzekerheid alleen maar zal toenemen. De financiële sector is geen eiland op zich en staat in de top tien van meest bedreigde beroepsgroepen vanwege robotisering.

Research

Sommige vermogensbeheerders investeren nu al veel geld in de analyse van fund managers om er achter te komen hoe consistent hun beleggingsbeleid is. In mijn vorige column heb ik u gewezen op het uitsterven van de eindbelegger. Snel kortetermijngewin moet de sleutel zijn naar nog meer beheerd vermogen. Deze opportunistische benadering is overgewaaid uit de sportwereld. Vandaag de dag spit de vermogensbeheerder steeds vaker data door, hetgeen doorslaggevend kan zijn bij het aanstellen van een fund manager.
Digitaal vermogensbeheer is dichterbij dan u denkt
De volgende stap in het digitaliseren van vermogensbeheer is de robot, of FinTech zo u wilt. De deflatoire zuigkracht door diverse technologische ontwikkelingen krijgt steeds meer vorm. Een robot heeft volgens veel enthousiastelingen de nodige voordelen. Immers, een robot kan zo ingesteld worden dat overschrijdingen in beleggingsprofielen, margin-verplichtingen, opgelopen verliezen, enzovoorts tot het minimum beperkt blijven en schandalen tot het verleden behoren. Dit lijkt mij overigens een voorbarige conclusie. Daar waar VW rommelde met haar software, kunnen robots ook toezichthouders om de tuin leiden door net even anders te reageren als ze opeens controle krijgen. Digitaal vermogensbeheer is dichterbij dan u denkt. Betterment en Wealthfront zijn goede voorbeelden waarbij de robot u ten dienst staat. Maar ook bekende namen zoals Vanguard en Charles Schwab timmeren op dit vlak aan de weg. Dat er soms een uiterst merkwaardig advies gegeven wordt door de robot blijkt bijvoorbeeld bij Wealthfront over Tax-Loss Harvesting.

Free Lunch

De technologische ontwikkelingen zijn niet tegen te houden, hetgeen positief is omdat dit uiteindelijk bijdraagt aan verbeterde leefomstandigheden van toekomstige generaties. Toch ben ik heel benieuwd hoe een robot een beurscrash zal doorstaan. Wanneer veel robots op dezelfde wijze geprogrammeerd zijn, kan het sneeuwbaleffect van een daling op de beurzen wel eens versterkt worden, omdat ze binnen de parameters moeten blijven. Dit biedt voor de belegger van vlees en bloed ongekende mogelijkheden. Dit neemt niet weg dat er voor een robot in een wereld waar ogenschijnlijk steeds meer diensten en producten gratis worden aangeboden wel degelijk bestaansrecht is. Alleen bent u in zo’n geval het doel en het product. 'There is no such thing as a free lunch'. Vermogensbeheerders proberen op allerlei manieren uit te vinden wat de beste beleggingen voor hun klanten zijn, en dit is hun goed recht. Het bestuderen van data kan daar zeker bij helpen maar het filtert niet alles. De robot zal zich ondertussen moeten bewijzen als deskundig belegger, maar kan destructief gedrag in sommige gevallen zeker indammen. Echter, het moment waarop een robot een bejaarde belegger geruststelt na een beurscrash zal nog lang op zich laten wachten.   Jan Dwarshuis is senior asset manager bij Thirteen Asset Management AG, waar hij verantwoordelijk is voor het Thirteen Diversified Fund. Dwarshuis schrijft zijn columns op persoonlijke titel en wordt hier niet voor betaald. Ook betaalt hij niet voor het plaatsen van zijn columns. Professioneel houdt hij posities aan in grote Europese, Amerikaanse en Russische beursfondsen. De informatie in zijn columns is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Op het moment van schrijven heeft hij geen positie in bovengenoemde aandelen en is ook niet voornemens dat de komende 72 uur te doen.