Fitch uit zorgen over vooruitzichten Nederland

3 Connecties

Relaties

Fitch Kredietbeoordelaars

Locaties

Nederland
0 Bijdragen

De Triple A status van Nederland blijft behouden, maar kredietbeoordelaar Fitch maakt zich toch een beetje zorgen.

Nederland houdt de Triple A Status, maar wel met een klein zwart randje. Kredietbeoordelaar Fitch heeft de outlook van Nederland veranderd van stabiel naar negatief. De bijstelling is niet enkel het gevolg van de nationalisatie van SNS, maar is het resultaat van verschillende schokken die de Nederlandse economie heeft doorgemaakt.

Hoewel de problemen bij SNS aangeven dat het bancaire systeem in Nederland nog steeds niet stabiel is, met drie van de vier grote banken die in financiële moeilijkheden zijn geraakt, hebben ook de dalende huizenprijzen en de toenemende staatsschuld de bijstelling beïnvloed. De huizenprijzen dalen erg snel en de marktcorrectie is volgens Fitch scherper dan verwacht, met een daling van 25 procent in plaats van 18 procent. De staatsschuld van Nederland is hoger dan die van andere landen met een AAA status en zal naar verwachting toenemen tot 77 procent van het BBP. De Nederlandse economie ontwikkelt zich slechter dan eerder voorzien, waardoor het lastig kan worden het begrotingstekort onder de Europese norm van 3 procent te houden.

Desondanks houdt Fitch, net als S&P eerder deze maand, de beoordeling van Nederland onveranderd op AAA. Nederland kent namelijk volgens de kredietbeoordelaar onder andere een flexibele, gediversifieerde en concurrerende economie, een traditie van consistent macro-economisch beleid en een breed politiek en publiek draagvlak voor benodigde bezuinigingen. 
 
Een eventuele afwaardering kan wel plaatsvinden bij een toenemende staatsschuld, een verslechtering van de huizenmarkt, voortdurende economische stagnatie en verdere staatssteun aan de financiële sector.