© CC-BY Kadaster

FTM Lokaal

Van Noord-Oost Groningen tot Zeeuws-Vlaanderen en van Den Helder tot Maastricht: deze waakhond komt naar je toe. Lees meer

De afgelopen jaren zijn steeds meer taken en verantwoordelijkheden van de centrale naar lokale overheid geschoven. Idee was om het bestuur op die manier dichter bij de burger te brengen. Lokale bestuurders beheren nu grote sommen geld en hebben veel meer macht over hun burgers dan voorheen. Dat is niet alleen een verlokking voor henzelf, maar ook voor dubieuze ondernemers die iets van hen gedaan willen hebben. Soms zijn ze zelfs een regelrechte prooi voor criminelen.  

Terwijl de macht lokaal toenam, is de controle erop verzwakt. In de lokale journalistiek heeft een enorme kaalslag plaatsgehad. Kranten en lokale tijdschriften sneuvelden, complete stadsredacties zijn vervangen door een enkele onderbetaalde feelancer. Sjoemelende wethouders, corrupte ambtenaren en machtswellustige raadsleden kunnen hun gang gaan. Steeds meer publieke voorzieningen worden vermarkt. Zakenlieden maken daar op hun beurt weer handig gebruik van. De lusten zijn voor de markt, de lasten worden gesocialiseerd. 

Overdreven? Nee. Driekwart van alle integriteitskwesties speelt zich op lokaal niveau af. Er is bijna niemand meer die de lokale macht controleert. Te weinig vreemde ogen die dwingen. 

Follow the Money gaat daar verandering in brengen. Met FTM Lokaal gaan we geldsporen volgen, belangen in kaart brengen en misstanden blootleggen. We gaan foute burgemeesters en wethouders hinderlijk voor de voeten lopen. Ook bij jou om de hoek.

64 Artikelen

Update #FlevoPitch: dit gaan we onderzoeken

3 Connecties

Onderwerpen

flevopitch

Locaties

Lelystad Airport Flevoland
2 Bijdragen

Van Noord-Oost Groningen tot Zeeuws-Vlaanderen en van Den Helder tot Maastricht: deze waakhond komt naar je toe.

De gemoederen in Nederlands jongste en snelstgroeiende provincie kunnen hoog oplopen. Ook in Flevoland botsen de belangen tussen bedrijven, burgers en overheid, zo blijkt uit de tientallen onderzoeksvoorstellen die voor FlevoPitch zijn ingediend. ‘We willen duidelijkheid,’ is een veelgehoorde uitspraak. De pitch over Lelystad Airport kreeg op het nippertje de meeste stemmen.

Update: na een spannende slotronde bleek dat de pitch Lelystad Airport de meeste stemmen had gekregen. De redacties van Omroep Flevoland en Follow the Money gaan nu aan de slag. We zullen ons buigen over een originele invalshoek en een opzet van het onderzoek. Er is immers al veel over gepubliceerd. Voor de goede orde: dit zal een onafhankelijk, journalistiek onderzoek zijn. Dat betekent dat de uitkomst mogelijk afwijkt van wat de pitchers en hun stemmers beogen. We laten ons niet leiden door welk belang dan ook. 

Lees hier meer over de laatste stemronde en het vervolg van FlevoPitch

 

 

Dit is wat Flevoland bezighoudt

Van UFO-landingsbanen tot de macht van senior ambtenaren in Almere; van de Lelyspoorlijn tot de Floriade. De verscheidenheid aan onderzoeksvoorstellen die voor FlevoPitch zijn ingediend, was verrassend groot. In totaal werden er 40 pitches ingezonden, waarvan er 4 door de pitchers zelf weer werden verwijderd. Op de 36 pitches die overbleven werd in totaal 1123 keer gestemd.

Met zo’n 419.000 inwoners is Flevoland na Zeeland in inwoneraantal de kleinste provincie van Nederland. Het is een jonge provincie, met een korte geschiedenis. Dat betekent dat het grootste deel van de bevolking er geen diepe wortels heeft. Dé Flevolander bestaat (nog) niet. Dat heeft tot gevolg dat de verhouding tussen de inwoners en de provincie anders van aard is dan in de meeste andere provincies van Nederland. Iets zakelijker, of pragmatischer, zo zou je dat misschien het beste kunnen omschrijven.

Maar dat betekent niet dat er sprake is van onverschilligheid. Integendeel, zo laat FlevoPitch zien. De grootste aantrekkingskracht van Flevoland zit hem juist in dat nieuwe, nog weinig verstedelijkte land. In het dichtbevolkte Nederland zijn ruimte, frisse lucht en licht schaars. In Flevoland zijn ze in ruime mate aanwezig.

En juist die zaken staan onder druk. Dat gevecht om de invulling van de openbare ruimte wordt ook in Flevoland keihard gevoerd. De bevolking groeit er snel. In 2030 woont er naar schatting een kleine half miljoen mensen. Tegelijk leent de open ruimte zich voor de ambitie om een groter deel van onze energie duurzaam op te wekken en het streven de overlast van luchtvaart rond Schiphol te verspreiden.

Dat botst met andere belangen. Neem de windmolenparken die er al staan en nog gepland zijn. Daarover kwamen maar liefst zeven voorstellen binnen. Welke boeren worden hier miljonair door? Zijn ze wel zo rendabel als ons wordt voorgespiegeld? En wie profiteert er van de subsidies die zijn verstrekt?

Ook een onderzoek naar Lelystad Airport werd door meerdere mensen gepitcht. Met verschillende invalshoeken, maar ze komen allemaal voort uit de zorgen over de gevolgen van de groei. Tussen levenskwaliteit en economische groei zit onvermijdelijk spanning. Typisch grootstedelijke problemen zoals jeugdzorg, criminaliteit en de integratie van immigranten behoren intussen in Flevoland tot de orde van de dag. Ook dat zie je terug in FlevoPitch. 

Dit zijn de voorstellen die de tweede ronde van FlevoPitch haalden

 

1. Uitbreiding Lelystad Airport

Wat? ‘Vanaf het begin (2008) is er gesjoemeld, werden onderzoeksresultaten achtergehouden en werd er een onjuiste MER en MKBA gepubliceerd.’

Waarom? ‘Om de sjoemelpraktijken van de overheid aan de orde te stellen en een duidelijk beeld te krijgen van de geldstromen van dit project.’

Pitcher: Ruud 2010

Aantal stemmen: 238*

Lees meer >

2. In hoeverre vertegenwoordigt de overheid de belangen van de burger bij het tot stand komen van windmolenpark

Wat? ‘Het noordelijke deel vd Flevopolder verandert voor de duur van 25 jaar in een grootschalig industriegebied. Windboeren gaan aan de haal met miljoenen subsidiegelden. Businesscase blijft gesloten.’

Waarom? ‘De gelegenheidswetgeving (crisis- en herstelwet) walst over burgers heen en ondermijnt elk democratisch recht.’

Pitcher: Windbreker Ary

Aantal stemmen: 205

  • Lees meer >
  • Bekijk/beluister hier het interview met pitchers Paul Kemps en Hans van Veen

3. De halstarrigheid van de gemeente Zeewolde

Wat? ‘De opposite van de Gemeente Zeewolde wordt buiten spel gezet.’

Waarom? ‘Om een einde te maken aan de extreem hoge handhavingskosten.’

Pitcher: irene27

Aantal stemmen: 149*

  • Lees meer >
  • Bekijk hier het interview met pitcher Irene de Rijk op Omroep Flevoland

4. Onderzoek naar de Nuon inzake de stadsverwarming in Almere die te hoge kosten rekenen

Wat? ‘Door de Nuon worden op allerlei zaken de regels overtreden zoals: vermeden EPC kosten, aansluitkosten zijn veel te hoog, overtreden Warmtewet per 01-01-14.’

Waarom? ‘110.000 inwoners van Almere zijn afhankelijk van stadsverwarming, zij betalen al vele jaren te veel aan monopolist Nuon. Dit moet stoppen.’

Pitcher: Hans Everhard

Aantal stemmen: 129*

  • Lees meer >
  • Bekijk hier het interview dat Omroep Flevoland had met Henk Heiner en Ed van Weeren (die Hans Everhard vertegenwoordigde)

5. Komt het geld van de Jeugdwet van gemeente Lelystad zo efficient mogelijk bij de kinderen?

Wat? ‘De Clientenraad sociaal domein wil meer duidelijkheid over de geldstromen van de jeugdhulp in Lelystad.’

Waarom? ‘Met meer inzicht in de geldstromen kunnen we beter adviseren over de jeugdhulp en de bezuinigingen, zodat de jeugd de beste hulp krijgt.’

Pitcher: Cliëntenraad sociaal domein Lelystad

Aantal stemmen: 97*

  • Lees meer >
  • Bekijk hier op het interview met de pitchers op Omroep Flevoland

 

FlevoPitch is nu zijn tweede ronde ingegaan. Lees hier op de FlevoPitch-pagina hoe het verder gaat en hoe je nog mee kunt doen.

Follow the Money en Omroep Flevoland werken samen in #FlevoPitch. Kijk ook op de speciale dossierpagina van Omroep Flevoland. De omroep spreekt dezer dagen ook de 5 pitchers die de tweede ronde hebben gehaald. 

*aantal stemmen is de telling op 25 november 12:00, het moment dat de eerste ronde eindigde. De actuele stand vind je hier.

 

 

 

Arne van der Wal
Mede-oprichter van FTM. Is gek op digitale technologie, maar koestert analoge techniek. Beoefent wing chun kungfu.
Gevolgd door 991 leden
Verbeteringen of aanvullingen?   Stuur een tip
Annuleren