Follow The Money selecteert

Deze week de lobbyisten-caroussel in Washington, hoe een online shooting game Varoufakis 'scherp' houdt, de verdeling van Europese landbouwsubsidies, Argentijnse lessen voor Griekenland en een interactieve tool van het CPB.

Werken aan je power wall

Volkskrant (via Blendle) Arie Elshout, Volkskrantcorrespondent in de VS, beschrijft de gigantische lobby in Washington. Die draait vooral om geld en in minder mate om de argumenten. Naast een bespreking van de macht van lobbyisten en het noemen van ontnuchterende cijfers - bijvoorbeeld: 63 procent van alle oud-senatoren sinds 2009 is lobbyist - blinkt het artikel uit in woordkeus. Vooral deze passage, die ook nog een samenvatting van het artikel is: 'Veel in de politiek is pose en spel. De macht in Amerika is een toneelspeler, goed in het ophouden van de schone schijn tijdens openbare plechtigheden als de inauguratie van een president of de State of the Union. Op zulke momenten overheersen bevlogenheid en idealisme. Hun lelijke gezicht bewaren de politici voor de beslotenheid van werkkamers, wandelgangen en wc's. Daar regeren de harde werkelijkheid, het gekonkel, de hebzucht, het handjeklap. Het fijne is dat veel daarvan ooit uitkomt, in lekken naar de pers, in memoires of door onderzoeken.’  

Hoe een online schietspel de Griekse minister van Financiën scherp houdt

The Nation De Griekse minister van Financiën Yanis Varoufakis deed als econoom onderzoek naar speltheorie. Hoewel hij nu wel eens zal verzuchten dat het in theorie toch een stuk gemakkelijker was dan in de praktijk, komt die kennis bij de onderhandelingen over de Griekse schulden hem goed van pas. Varoufakis scherpte zijn strategische onderhandelingsvaardigheden door het spelen van de online multiplayer videogame Team Fortress 2, zo blijkt uit een reconstructie van The Nation. In zijn eigen blog omschreef de Griek dergelijke spelletjes als 'een paradijs voor economen'. Gamers moeten namelijk voortdurend en razendsnel beslissingen nemen, vaak met grote gevolgen voor hun positie in het spel én hun portemonnee. Voordat je het door hebt blinkt er een 'Game over' op het scherm. Hoe vaardig Varoufakis is met de controller in het grote 'Eurozone-game' zal de komende dagen blijken.  

Nog eens 18 programma’s voor plattelandsontwikkeling

Persbericht Europese Commissie Afgelopen vrijdag heeft de Europese Commissie opnieuw 18 plattelandsontwikkelings­programma's (POP's) goedgekeurd die zijn gericht op een groter concurrentievermogen van de landbouwsector van de EU, de zorg voor het platteland en het klimaat en een steviger economisch en sociaal weefsel van plattelandsgemeenschappen in de periode tot en met 2020. 14,3 miljard euro van de EU-begroting gaat naar die 18 programma's, die daarbovenop worden medegefinancierd uit overheidsmiddelen op nationaal/regionaal niveau en/of particuliere middelen. Samen met de negen in december goedgekeurde programma’s komt het totale aantal goedgekeurde POP’s vandaag op 27. Dat betekent dat tot nu toe programma’s zijn goedgekeurd ter waarde van meer dan 35 miljard euro (ongeveer 36 procent van de begroting). In het kader van de bijstand voor plattelandsontwikkeling, de zogeheten tweede pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, ontvangen de lidstaten EU-middelen die ze op nationaal of regionaal niveau beheren door middel van meerjarige, gecofinancierde programma's. In totaal zijn er 118 programma's gepland in alle 28 lidstaten, die in de periode 2014-2020 worden ondersteund met 99,6 miljard EUR EU-financiering uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) naast medefinanciering uit nationale, regionale en particuliere middelen. Wilt u weten welke landen het meest profiteren van deze Europese landbouwsubsidies? Klik dan hier  

Argentina’s Lessons for Greece

Project Syndicate Dertien jaar geleden verkeerde Argentinië in grote financiële problemen. De Argentijnse peso was gekoppeld aan de Amerikaanse dollar, maar tegen een koers die ver boven de echte waarde van de peso uitsteeg. Logisch gevolg: een onhoudbare schuldenberg, die geherstructureerd (lees: deels kwijtgescholden) moest worden. De regering van de VS verzette zich daartegen, ondanks een advies van het IMF. Een dergelijke situatie doet zich thans ook in de eurozone voor, alleen is Argentinië nu Griekenland en de VS de trojka, al mogen we die niet meer zo noemen. Jonathan Portes, Directeur van het National Institute of Economic and Social Research, beschrijft hoe Argentinië na een monetaire devaluatie er weer snel bovenop kwam. De voorspelde chaos bleef uit. Helaas, zo concludeert Portes, leren politici weinig van het verleden: 'Economists may have learned from history, but politicians seem doomed to repeat it. Again, in Greece, the IMF has been pressured by short-sighted politicians into endorsing a program that it knows full well is neither sustainable nor in the country’s best interest.' Vrij vertaald: Economen mogen dan van het verleden hebben geleerd, dat geldt niet voor politici. In het geval van Griekenland maakte het IMF dezelfde fouten, terwijl het wist dat het programma niet zou helpen en evenmin in het belang van het betreffende land - Griekenland - is. Portes somt enkele lessen uit de Argentijnse schuld herstructurering op, die de Europese politici zich ter harte zouden moeten nemen: 1. If the economics are on your side, you can and should ignore politicians prophesying disaster. 2. A short period of political turmoil can cost surprisingly little compared to a long period of mindless pursuit of misconceived policies. Maar ook: 3. The new Greek government should not use the European Union – or Germany – as a scapegoat. Greece does need radical structural reform. Portes' vierde en laatste les luidt dan ook: het is aan de nieuwe regering om zo spoedig mogelijk werk te maken met de noodzakelijke hervormingen en aanpak corruptie.  

Hans-Werner Sinn soll mundtot gemacht werden

Die Welt Hoofdcorrespondent van de economieredactie van Die Welt, Dorothea Siems, neemt het op voor de Duitse economieprofessor en directeur van het Ifo Instituut Hans-Werner Sinn. Volgens Siems is er een hetze tegen Sinn gaande vanuit de gevestigde politieke belangen, omdat Sinn het heeft gewaagd het beleid van Merkel te bekritiseren. Maar ook vanuit de linkse politieke hoek wordt Sinn geridiculiseerd, omdat hij zich heeft verzet tegen de energiepolitiek van de linkse Duitse politiek. Siems schrijft dat de gevestigde politiek (van CDU tot SPD tot Die Linke) Sinn wil framen als een 'rechtspopulist'. De toonaangevende Duitse zakenkrant Handelsblatt publiceerde zelfs een venijnig artikel van één van Sinns tegenstanders, de nieuwe lieveling van politiek links Duitsland, Marcel Fratzscher, die hem 'een valse profeet' noemde. Maar de Frankfurter Allgemeine Zeitung nam het vervolgens voor Sinn op en liet een aantal economen van naam en faam aan het woord, die Sinn 'der innovativste und einflussreichste Ökonom der letzten zwei bis drei Jahrzehnte in Deutschland' noemden. Dat was een draai om de oren van Sinns critici, die geen weerwoord hadden. Sinn zelf blijft er stoïcijns onder en - in de woorden van Dorothea Siems - 'politiek correct'. We besluiten onze selectie van deze week met een werkelijk fascinerende interactieve tool van het CPB.

See for yourself what will happen to European governments' debt

Centraal Plan Bureau Bovenstaande link biedt toegang tot een uitgebreid interactief excelsheet van het het CPB. Bereken de ontwikkeling van de schuldenposities van de EU, de VS en Japan en alle andere relevante landen, geholpen door een toelichting. Door enkele parameters te wijzigen ziet men de gevolgen voor de schuldposities, ontwikkeling bbp en nog veel meer. Wat gebeurt er met de staatsschulden van de eurozone landen? Blijven ze stijgen of niet? Wat is er nodig om het schuldenplafond beneden het bekende convergentiecriterium van 60 procent van het BBP te brengen? Wat doen lagere rentevoeten met de economische ontwikkeling en de hoogte van de schulden? Het kan allemaal worden berekend met deze fantastische tool. Tip: de site werkt alleen interactief indien u de 'macro's' activeert. Aanvinken dus.