Follow The Money selecteert

Het was een week die nadrukkelijk in het teken stond van de verschrikkelijke aanslagen op de democratie en het vrije woord in Parijs, maar er gebeurde natuurlijk nog meer in de wereld. Onze selectie van deze week staat voornamelijk in het teken van de ECB , die later deze maand bijeenkomt om te bekijken wat er nog meer gedaan kan worden om de economie te stimuleren.

 

'ECB Said to Study Bond-Purchase Models Up to 500 Billion Euros'

Bloomberg Op 22 januari komt het bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) bijeen om te praten over de aanpak van de economische crisis. ECB president Mario Draghi heeft al laten doorschemeren dat de bal nu vooral bij de politiek ligt, maar overweegt desondanks een groots opkoopschema van obligaties van landen. Niet alle bestuursleden achter staan achter dit voornemen, zoals Bundesbank president Weidmann en onze eigen Klaas Knot van DNB. Het voorstel is omstreden, omdat het Duitse Gerechtshof de plannen kwalificeert als monetaire financiering van lidstaten, iets wat buiten het mandaat van de ECB valt. Momenteel bestudeert het Europese Hof van Justitie de zaak. Bovendien verwachten veel economen dat zo'n opkoopprogramma niet zal helpen. Intussen overweegt de ECB om 500 miljard euro in de eurozone te pompen. Niet alleen om die gewenste economische groei aan te jagen, maar ongetwijfeld ook om de kapitaalvlucht uit Italië van afgelopen zomer  te compenseren. De Italiaanse economie wordt nu beschouwd als het zorgenkindje van de eurozone en Italië moet nog een groot deel van zijn staatsschuld herfinancieren.  

EU-Oekraïne: Commissie stelt 1,8 miljard EUR aan extra macrofinanciële bijstand voor

Persbericht Europese Commissie In een afgelopen donderdag vrijgegeven persbericht laat de Europese Commissie weten dat zij bijna twee miljard euro extra steun aan het noodlijdende Oekraïne gaat verstrekken. Deze macro-economische bijstand is bedoeld om Oekraïne economisch en financieel bij te staan bij het aanpakken van de kritieke uitdagingen waarmee het land wordt geconfronteerd, zoals een zwakke betalingsbalans en begrotingssituatie. Tevens is het de bedoeling de nieuwe hervormingsgezinde regering te helpen bij het versterken van het land en bij het aanpakken van de economische en politieke uitdagingen. De voorgestelde macro-financiële bijstand zal van een aantal hervormingsmaatregelen afhankelijk worden gesteld, zoals voortzetting van het lopende IMF-hervormingsprogramma, verdere budgettaire consolidatie, voortzetting van de ingrijpende hervormingen in de energie- en de banksector, alsook verbetering van het algemene macro-economische management.  

'Europe must stop the madness'

Marketwatch Econoom en Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz haalt in dit stuk ongemeen fel uit naar de Europese beleidsmakers. Niet alleen was de creatie van de euro een kostbare vergissing, ook het gevoerde economische beleid gedurende de afgelopen vijf crisisjaren moet het ontgelden. Er dreigt een decennium economische stilstand, aldus Stiglitz. Daarnaast hekelt hij het geringe voorspellend vermogen van de Europese Commissie: keer op keer moesten de economische groeiverwachtingen naar beneden worden bijgesteld. Dat wekt geen vertrouwen bij consumenten en producenten. Stiglitz bepleit een structurele hervorming van de eurozone en vindt dat er een einde moet komen aan de stringente bezuinigingspolitiek: 'This economic madness cannot continue forever. Democracy will not permit it. But how much more pain will Europe have to endure before reason is restored?'

Doodsteek voor fossiele energie

Slate Olie of gas in de grond? Uit een net verschenen studie, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature, blijkt dat we die grondstoffen daar meestal maar beter kunnen laten. De gevolgen voor het klimaat zijn dusdanig groot dat het ook economisch gezien in veel gevallen de rationele keuze is, concluderen de wetenschappers. Zou hun redenering strikt worden gevolgd, dan betekent dat een deel van de reserves van oliemaatschappijen flink overgewaardeerd zijn, een mogelijkheid waarnaar de Bank of England op dit moment ook onderzoek doet. De onderzoekers zijn vooral kritisch ten aanzien van de Canadese teerzanden en kolen. Positiever zijn ze over gas fracking in de Verenigde Staten. Hoewel omstreden, heeft het ook een positief aspect. De overschakeling naar gas heeft ertoe geleid dat er in de VS veel minder kolen wordt gestookt en minder kooldioxide wordt uitgestoten. Exploitatie van de fossiele reserves in het Arctisch gebied is uit den boze, vinden de onderzoekers. Elke extra investering in de exploratie fossiele energie is onverdedigbaar, concluderen ze. In de grond laten zitten is de enige rationele keuze.

Nederlandse economen over de euro en het opkopen van staatsobligaties door de ECB

DFT Enquete onder twintig Nederlandse economen over de houdbaarheid van de euro en de voorgenomen plannen van de ECB om tot geldverruiming via het rechtstreeks opkopen van staatsobligaties over te gaan (QE), teneinde de vastgelopen economieën van de eurozone weer tot leven te brengen. Ofschoon de meningsverschillen tussen de hoogleraren opvallend zijn, zijn er ook enkele rode lijnen te bespeuren. Zo zijn de meeste economen het er over eens, dat de EMU (Economische Monetaire Unie) gehandhaafd moet worden en dat de oprichting van de bankenunie een goed initiatief is geweest. Over de effecten van het QE programma lopen de meningen uiteen: van ronduit 'zinloos' tot 'baat het niet dan schaadt het niet'. Er is natuurlijk ook communis opinio over de noodzaak dat er meer economische groei moet komen in de eurozone. Over de manier waarop deze zou moeten worden ingevuld lopen de meningen weer uiteen.