Follow The Money selecteert

Deze week onder meer: McKinsey rapporteert bezorgd dat de mondiale schuldenberg alleen maar toeneemt, omstreden uitspraken van Rabobestuurder Bruggink dat de rentemarge op hypotheken omhoog moet en dure, verstopte risico's bij gemeenten.

Welke schuldenreductie?

Website McKinsey Na de kredietcrisis dachten veel economen dat het tijdperk van The Great Deleveraging was aangebroken. Particulieren en ondernemingen zouden in versneld tempo hun schulden gaan aflossen, met economische stagnatie tot gevolg. Anderen zagen er juist de voordelen van in: het zou hoge inflatie voorkomen. Maar die massale aflossing zou er nooit komen. Integendeel, laat een nieuw rapport van McKinsey Global Institute zien. Sinds 2007 is de wereldwijde schuld juist gegroeid ten opzichte van het gezamenlijke BBP, met 57 biljoen dollar (57.000.000.000.000) om precies te zijn. Het percentage schuld ten opzichte van het totale wereld BBP groeide van 246 procent in 2000, naar 269 procent in 2007 tot 286 procent in 2014. Het onderzoek van McKinsey toont dat dit een groot risico vormt voor de stabiliteit van de wereldeconomie. De snelste groei had plaats in China, daar verviervoudigde de schuld sinds 2007. Het complete rapport is op de site van McKinesy te downloaden. Ook is er een podcast te beluisteren waarin de onderzoekers ingaan op de gevolgen.  

SBM-bestuurder: omkopen vroeger gebruikelijk in bedrijfstak

RTL-Z De beurskoers SBM Offshore daalde afgelopen donderdag met vier procent. Reden: een interview in Vrij Nederland met de voormalige juridisch medewerker, annex klokkenluider, Jonathan Taylor die uitweidde over de smeergeldpraktijken en de horen-zien-en-zwijgen mentaliteit bij SBM-bestuurders. Volgens Taylor vond hij zelfs geen gehoor bij de compliance-afdeling. Uit het VN-interview: ‘Dit is niet mijn prioriteit. Ik ben hier niet om mensen te kruisigen (…) we zijn hier niet om te oordelen wat moreel goed of fout is. We hebben een bedrijf te runnen,’ zou de Chief Compliance Officer Sietze Hepkema gezegd hebben. Hepkema kwam afgelopen week ook aan het woord bij RTL Z waar hij aangaf dat een aantal SBM-medewerkers ‘met de zeden van de dag gehandeld hebben, die ook algemeen verspreid waren in de bedrijfstak’. Oftewel, het betalen van steekpenningen om orders los te weken.  

Vladimir Putin suffers from Asperger’s syndrome, Pentagon report claims

Telegraph Volgens de Britse krant heeft het Amerikaanse Pentagon in een geheim rapport uit 2008 gesteld, dat de Russische president Poetin aan een lichte vorm van autisme lijdt: het Asperger syndroom. De studie beweert dat dit een gevolg was van een lichte beroerte van Poetin's moeder tijdens haar zwangerschap. Dat zou invloed hebben gehad op de neurologische ontwikkeling van de huidige Russische president tijdens diens kinderjaren. De onderzoekers concludeerden dat Poetin's autoritaire stijl en 'ziekelijke' zucht naar controle een vorm van compensatie is van die gebrekkige ontwikkeling tijdens diens kindertijd. Als het klopt, verkeert Poetin in goed gezelschap: ook van Albert Einstein, Marilyn Monroe, Abraham Lincoln, Dan Ackroyd, Susan Boyle en Daryl Hannah wordt gezegd dat ze leden aan een vorm van Asperger.  

Rabo voorziet forse stijging hypotheekrente

Het Financieele Dagblad (gratis registratie) Bert Bruggink, financieel bestuurder en hoofd risicomanagement van de Rabo bank kreeg afgelopen week de nodige kritiek over zich heen, nadat hij gepleit had voor een hogere rente marge op hypotheekleningen als gevolg van strengere Europese kredietregels. Arnoud Boot, hoogleraar financiële markten, reageerde voor BNR Nieuwsradio, zeker voor zijn doen, nogal fel. Hij stelde dat de marges op hypotheken juist te hoog zijn. Ook de Vereniging Eigen Huis klaagt over de hoge rentemarge en wijt dat aan te weinig concurrentie. In vergelijking met het buitenland lijkt de Nederlandse hypotheekrente op onder­delen inderdaad aan de hoge kant. Ook Harald Benink, hoogleraar Banking en Finance aan de Universiteit van Tilburg, vindt de roep van Bruggink teveel van het goede: ‘Het klopt dat het eigen vermogen van de bank duurder wordt door de hogere kapitaaleisen. Maar dat blijft bij hypotheken maar een klein deel van de kosten uitmaken, aangezien deze overwegend met goedkoper vreemd vermogen worden gefinancierd. Per saldo gaat het dus wel om iets hogere kosten voor banken, maar de stelling van Bruggink dat de prijzen zullen verdubbelen lijkt me overtrokken.’ De hoofdredactie van het FD vindt dat Bruggink weliswaar gelijk heeft dat er geen eind lijkt te komen aan de kapitaaleisen, maar merkt tevens op, dat als Rabobank dubbel zo hoge prijzen nodig heeft om winst te maken, er dan wellicht ook iets mis is met de kostenstructuur van de bank.  

Barcelona zet agenten in voor 'correcte informatie' over immigratie

Human Rights Europe Op de deelwebsite van de Raad van Europa (niet te verwarren met de Europese Raad van regeringsleiders) staat een podcast van een ‘interview’ met een woordvoerster van de RvE. Hier horen we dat verschillende Europese steden, waaronder Barcelona, een speciaal anti-geruchtenproject kent, dat erop gericht is 'geruchten over minderheden en immigranten' tegen te gaan ten gunste van 'correcte informatie'. Dit gebeurt met 'anti-geruchtenagenten', die speciaal getraind zijn in 'antigeruchten-argumenten'. Het project wordt gefinancierd door de Europese Commissie en de Raad van Europa. Het is erop gericht de 'sociale cohesiete bevorderen. Het project heeft zich vanuit Barcelona uitgebreid naar tien andere steden. De agenten 'infiltreren' in uiteenlopende sectoren van de samenleving. Wanneer het gesprek onder de bevolking over immigranten gaat, probeert een agent zich daarin te mengen en daarbij 'correcte informatie' te verspreiden. Het project kost natuurlijk een flinke smak belastinggeld, temeer omdat de ‘agenten’ niet met open vizier te werk gaan maar als infiltrant. Er wordt nog bijgezegd dat het uittesten van welke methodologie het meest effectief is in de verschillende steden heel belangrijk is. Tja.  

Gemeenten: voor 3,6 miljard aan verstopte risico’s

Binnenlands Bestuur Op de site van BB wordt geconstateerd dat gemeenten maar liefst 3,6 miljard euro aan 'verstopte' risico's hebben door deelname aan publiek-private samenwerkingsprojecten. Het zou gaan om in totaal 189 gebiedsontwikkelingen, die zijn geconcentreerd in 130 gemeenten, aldus een analyse die is opgesteld door accountantsorganisatie Deloitte op basis van gemeentelijke stukken uit boekjaar 2013. Het gaat niet alleen om rechtstreekse investeringen, maar ook om garantstellingen. Genoemd bedrag komt nog bovenop de 10,2 miljard euro geïnvesteerd vermogen van gemeenten in eigen grondposities. Het additionele risico bestaat bij slechts een derde van de gemeenten die verbonden zijn aan een deelneming in gebiedsontwikkeling. Nadere analyse toont dat het risico van deze deelnemingen zit bij gemeenten die ook al meer dan gemiddeld aan grondposities op hun balans hebben. Dat betekent een bijkomend risico van gebiedsontwikkeling onder samenwerkingsconstructies dat door een beperkt aantal gemeenten wordt gedragen. Bij deze 130 gemeenten is daarnaast sprake van zo’n 5,4 miljard euro aan eigen grondposities. ‘Het risico bestaat daarmee op planconcurrentie en mogelijk tegenstrijdige belangen van deze gemeenten’, zegt Deloitte-partner Frank ten Have. Of en in hoeverre er in deze samenwerkingen reeds – voor zover noodzakelijk – is afgeboekt op grondposities, is uit de beschikbare openbare informatie volgens hem niet op te maken.  

TTIP: ending some protections while creating others?

IREF Tot slot een artikel van de site van het Institute for Research in Economic and Fiscal issues, IREF, over de jongste ontwikkelingen rondom de transatlantische handelsovereenkomst tussen de VS en de EU: TTIP. Vreemd genoeg lijkt er in ons land een ruime meerderheid (74 procent) van mening dat dit komende verdrag gunstig is voor ons land, terwijl uit eerdere studies is gebleken dat het ons land (en Duitsland) juist werkgelegenheid kost. Zie onderstaande afbeelding voor het procentuele percentage voorstanders van TTIP per land: ttip_support-c54e6 Je vraagt je af of dat driekwart deel van de Nederlanders wel precies begrijpt wat TTIP voor ons land betekent. Dan zijn de Duitsers met 39 procent voorstanders een stuk realistischer.