Nieuwjaarswens van het FTM-team

Dankzij de groei van het aantal leden van Follow the Money is ons team het afgelopen jaar flink toegenomen. We stropen onze mouwen op om van 2022 opnieuw een onthullend jaar te maken. Onze journalistiek is urgenter dan ooit.

Een nieuw kabinet, de coronacrisis, fiscale sluiproutes, de toekomst van ons geld, het Europese herstelfonds, de zorgwekkende staat van onze jeugdzorg, een veranderend klimaat, een schreeuwend tekort aan betaalbare woningen, een snelgroeiende bevolking, privacy, energie- en waterslurpende datacenters, luidruchtige windmolens, de verschroeiende ambitie van China, stikstof en PFAS, ons water, ongelijkheid, de verpatsing van onze kust, de krakende energietransitie, onze (digitale) veiligheid, de economie van migratie, het verdienmodel van Nederland – het is een kleine greep uit de enorme hoeveelheid thema’s waarmee de redacteuren van Follow the Money zich dit jaar gaan bezighouden.

Elke redacteur doet dat vanuit zijn (m/v/x) achtergrond, opvattingen en persoonlijke drijfveren. Dat kan niet anders. Maar voor Follow the Money is dit perspectief even simpel als heilig: het gaat ons om waarheidsvinding in dienst van het publieke belang. Feiten dus. Die te vinden en vervolgens toegankelijk te presenteren is al moeilijk genoeg. Opinions are cheap, facts expensive, luidt een oud gezegde onder courantiers.

Dankzij onze december-wervingsactie hebben we zo’n 3450 nieuwe leden mogen begroeten, de sterkste groei ooit

‘Follow the Money’ is in die speurtocht onze journalistieke leidraad: we leggen belangen bloot, we volgen geldsporen, zoeken (en controleren) verbanden en laten aan de hand daarvan zien hoe het zit. Nogmaals: het gaat om de feiten, ook als ze onaangenaam zijn. Wie op FTM.nl louter op zoek is naar het eigen gelijk, zal regelmatig het deksel op zijn neus krijgen.

Ons werk, ons onafhankelijke platform – zonder de steun van onze leden zou Follow the Money niet kunnen bestaan. Dankzij onze wervingsactie rond de Kerstdagen hebben we zo’n 3450 nieuwe leden mogen begroeten, de sterkste groei ooit. Veel ‘oude’ leden hebben zich vrijwillig als ambassadeur van Follow the Money gemeld. Intussen stevenen we af op 35.000 leden.

Toen we Follow the Money in 2010 oprichtten, konden we daar alleen maar van dromen. Na een reeks moeilijke jaren voelt het succes van ons platform als een schitterende beloning. We zijn jullie zeer dankbaar voor jullie trouwe, doch kritische, steun.

En tegelijk blijven we volop nieuwe plannen maken. We zijn ervan overtuigd dat de journalistiek van Follow the Money urgenter is dan ooit. In een tijd waarin feiten zelf ter discussie zijn komen staan, is oprechte waarheidsvinding onmisbaar. Daarom willen we verder groeien.

Afscheid

Door onze groei – en de ingrijpende stadsvernieuwing die in Amsterdam-Noord plaatsheeft – hebben we afscheid moeten nemen van onze redactieruimte in een oude fabriek aan de noordoever van het IJ. Met enige weemoed, maar we hebben er een mooie nieuwe plek voor teruggevonden. Eind december zijn we verhuisd naar een grotere, betaalbare locatie in een voormalige garage in Amsterdam.

Vlak na Kerst hoorden we dat politicoloog Robin Fransman is overleden aan de gevolgen van een coronabesmetting. Dat was een grote schok. In de eerste vijf jaar van het bestaan van Follow the Money heeft Robin tientallen opinie-artikelen en analyses voor onze site geschreven. Ook was hij regelmatig te gast op onze debat- en borrelavonden. Soms luidruchtig, vaak gloedvol, altijd warm. 

Met zijn artikelen over financiële en monetaire onderwerpen heeft Fransman een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Follow the Money. Hij heeft daarbij prachtige termen gemunt, zoals ‘rondpompmachine’ (over het alsmaar ingewikkelder wordende systeem van toeslagen) en de ‘verzorgingsstaat voor het bedrijfsleven’. Hij was overtuigd liberaal, maar in zijn meedogenloze analyses spaarde hij zijn eigen partij – de VVD – bepaald niet. 

De afgelopen anderhalf jaar hield Fransman zich vooral bezig met de coronacrisis. Hij maakte zich zorgen over zowel de kwaliteit als de gevolgen van het coronabeleid. Als initiatiefnemer van Herstel-NL zocht hij naar een alternatief dat in zijn ogen beter en rechtvaardiger uitpakte. 

Niet iedereen kon zich in zijn opvattingen over de crisis vinden, ook bij ons niet. Wij herinneren ons Robin het liefst als een buitengewoon intelligente, originele en enthousiaste man, die ook nog eens prachtig kon zingen. We zijn hem dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend en leven mee met zijn vrouw en kinderen.

Zoals gezegd, we zijn volop bezig nieuwe plannen te maken. We willen zowel de scope als de kwaliteit van ons journalistieke onderzoek en de presentatie ervan op een nog hoger niveau brengen. Binnenkort praten we je hierover bij en nodigen we je uit om met ons mee te denken en te praten.

Namens het gehele team van Follow the Money wenst de directie je een heel gelukkig Nieuwjaar!

Arne van der Wal, Eric Smit en Jan-Willem Sanders