Follow The Money selecteert

Aandacht voor buitenlandse partijen die hun miljarden parkeren in Londens vastgoed, een gerechtelijke uitspraak die ongunstig lijkt voor Monsanto, Griekenland krijgt van Brussel het mes op de keel en de Googlefuturoloog Ray Kurzweil voorziet een mensenbrein vol nanobots. Verder: een bundel over de voorzitters van de EC, Merkel breekt een lans voor Rusland, het CPB over lessen uit de eurocrisis, een gesprek met Jonathan Hill over de zoveelste Brusselse unie: de Kapitaalunie en een longread van Amartyra Sen.

House of secrets

Het is al jaren een mysterie in Londen: van wie is toch het duurste huis in de stad? Met een geschatte waarde van 300 miljoen pond, en een totale oppervlakte van ruim 8.000 vierkante meter, waaronder een soort 'underground village,' hoeft Witanhurst alleen Buckingham Palace voor zich te dulden, schrijft The New Yorker. Witanhurst werd in 2008 gekocht door Safran Holdings Limited, een offshore bedrijf, en is sindsdien voor tientallen miljoenen verbouwd. Maar door wie? The New Yorker gaat op onderzoek uit. Door de geschiedenis van het huis te beschrijven, schetst het Amerikaanse tijdschrift de veranderingen in Groot Brittannië en Londen, van wereldmacht, tot speelbal van de nieuwe internationale elite. Een rijke Britse fabrikant liet het royale Witanhurst honderd jaar geleden bouwen, en gaf er de bijbehorende society tennisfeestjes. In de jaren '30 verliest hij een groot deel van zijn vermogen en in de jaren '70 en '80 valt het huis ten prooi aan leegstand en verval. Daarna volgen de eigenaren elkaar in rap tempo op: van buitenlandse offshorebedrijven tot een  tak van de Assad-familie in ballingschap. Het spoor van Safran Holdings Limited loopt al snel naar Rusland, waar veel kopers van dure Londense huizen vandaan komen.
Eerder publiceerde The Guardian al een reportage en bizarre fotoserie over het verval van 'billionaires row.' Een van de duurste , maar ook een van de meest vervallen straten in Londen. Buitenlandse partijen parkeren hun geld in Londense miljoenenhuizen. Als investering, of als 'verzekering,' mocht de grond in eigen land te heet onder hun voeten worden en ze elders onderdak moeten zoeken. Maar voorlopig niet om er te wonen en ze te onderhouden. En dus rotten de imposante miljoenenhuizen weg.

Monsanto GMOs Defeated by Oregon Organic Farmers as Federal Judge Upholds Seed Ban

Alternet Een juridische overwinning op een cruciaal moment voor een groep boeren uit Jackson County in de staat Oregon, die tegen het gebruik van genetisch gemanipuleerde zaden zijn: de rechter verbood het gebruik van deze alfalfa zaden. De uitspraak betekent een gevoelige klap voor Monsanto, de toch al veelgeplaagde zaadveredelingsmultinational. De uitspraak zal ongetwijfeld ook grote gevolgen hebben voor de rest van de VS. De rechter nam in zijn overwegingen mee dat boeren die alleen puur organisch materiaal willen gebruiken geen schade mogen ondervinden van gemodificeerd materiaal, zoals de pollen van alfalfa zaden, die door de wind verspreid worden. 'Farmers have always been able to bring claims against other farmers for practices that cause actionable damage to their commercial agriculture products. The Ordinance, by contrast, is enacted pursuant to section 30.935 [of state law], and serves to prevent such damage before it happens.', aldus de rechter. Algemeen wordt aangenomen dat Monsanto beroep zal aantekenen tegen de uitspraak.  

EU drijft Syriza tot razernij

De Standaard (via blendle) Er is nog altijd geen deal tussen Griekenland en zijn schuldeisers, met name de EU en het IMF. Commissievoorzitter Juncker heeft de Grieken een 'laatste kans' geboden in de vorm van een hervormingslijstje, maar dat plan is bij de Grieken is slechte aarde gevallen. In de vier pagina’s tellende tekst van de ‘instituties’, die op een Griekse website uitlekte, wordt de Griekse regering het mes op de keel gezet. Alexis Mitropoulos, de ondervoorzitter van het parlement, sprak van een ‘vulgair en moorddadig plan'. Premier Tsipras van Griekenland vindt dat de geldschieters onredelijke eisen stellen. Het is voor hem onbespreekbaar dat er nog verder op salarissen en pensioenen wordt beknibbeld. Ook het schrappen van het lage BTW tarief (6,5%) ligt gevoelig, omdat daardoor bijvoorbeeld electriciteit en medicijnen duurder worden. Zijn SYRIZA partij is intern sterk verdeeld. De onderminister voor sociale zekerheid, Dimitris Stratoulis, stelde onomwonden: 'Dit [het voorstel van Juncker, red.] komt er nooit door. Als we niet toegeven, is het land niet verloren. Er zijn alternatieven die minder kosten dan het tekenen van een beschamend en oneervol akkoord.' Er wordt zelfs opnieuw gesproken over mogelijke nieuwe verkiezingen aan het einde van de maand als er geen voor beide partijen bevredigende oplossing komt.  Syriza hoopt op die manier zijn positie in de onderhandelingen te versterken. Het IMF herhaalde, nu bij monde van voorzitter Christine Lagarde,  dat ze voorstander blijft van een schuldherschikking, maar in de tekst van Juncker was daarvan niets terug te vinden.  

'Tegen 2030 wordt ook de mens artificieel intelligent'

Ray Kurzweil, de futuroloog van Google, voorspelt dat in 2030 onze hersenen rechtstreeks in contact zullen staan met de cloud, waar we back-ups zullen kunnen nemen van ons brein en waar we uit duizenden computers informatie zullen kunnen halen om zo onze kennis te vergroten. Die verbinding zal tot stand komen via nanobots - minuscule robots gemaakt van DNA-strengen.
Ons denken zal een combinatie worden van biologisch en niet-biologisch denken. Hoe groter en complexer de cloud, hoe geavanceerder onze gedachten zullen worden. In 2040 zullen we zo hoofdzakelijk niet-biologisch denken, aldus de futuroloog, die een reputatie geniet met zijn voorspellingen. Van de 147 voorspellingen die hij in het verleden deed bleek 86 procent accuraat.

An impossible job?: The presidents of the European Commission 1958-2014

John Harper Publicatie onder redactie van Jan van der Harst, professor in 'the history and theory of European integration', en houder van de Jean Monnet leerstoel aan de Universiteit van Groningen; en Gerrit Voerman, directeur van het Documentatie Centrum Nederlandse Politieke Partijen aan dezelfde universiteit. Het boek geeft mini-biografieën van de achtereenvolgende voorzitters van de Europese Commissie. Van Walter Hallstein (1958-1967) tot en met José Manuel Barroso (2004-2014).  Deze portretten, geschreven door deskundigen, zijn fascinerend om te lezen. De redacteuren maken in een slotbeschouwing de balans op en schetsen de overeenkomsten en verschillen tussen de voorzitters. Ook beschrijven zij de sluipende 'presidentialisering' van het ambt van Commissievoorzitter,  door voormalig voorzitter Jenkins omschreven als 'an impossible job'. Een must read voor iedereen die geïnteresseerd is in de ontstaansgeschiedenis van de Europese Unie.  

Angela Merkel interview: G7 summit will tackle global economy, foreign policy

CBC News Uitgebreid interview (video) met Angela Merkel, aan de vooravond van de G-7 top, die ook dit keer zonder de Russissche president Vladimir Poetin wordt gehouden. Daarover zegt Merkel: 'It is a pity that Russia is not there, but it was, in my view, unavoidable'. Niettemin breekt Merkel een lans voor de Russen, die in haar ogen een belangrijke rol hebben vervuld bij de vernietiging van chemische wapens in Syrië. Volgens Merkel is Rusland onontbeerlijk bij de oplossing van grote conflicten, die alleen diplomatiek opgelost kunnen worden: 'There are many conflicts that we can't solve without Russia, and we will find the appropriate diplomatic channels to bring Russia into the conversation'.

Lessen uit zeven jaar stagnatie in de eurozone

CPB Publicatie van het Centraal Plan Bureau, waarin woret teruggeblikt op zeven jaar eurocrises. Met drie belangrijke conclusies, alle drie nogal open deuren. Eén: voorkomen was beter geweest dan genezen. Twee: 'Het lijkt echter minder waarschijnlijk om ook op langere termijn nauwelijks groei te verwachten'. En drie: 'Het is echter te vroeg om te concluderen dat de periode van zeer lage groei definitief voorbij is'. Het CPB kiest duidelijk voor de Merkel-aanpak als oplossing voor de eurocrisis. Een quote: 'Om de eurozone tegen het neerwaartse risico te wapenen, is het belangrijk om waar nodig structurele hervormingen door te voeren. Om de negatieve kortetermijneffecten van die hervormingen op te vangen, is het verstandig de ruimte die er binnen het Stabiliteits- en Groei Pact hiervoor is, te gebruiken. Kansrijk zijn hervormingen op arbeids- en productmarkten en hervormingen die afwikkeling van balansproblemen vergemakkelijken. Dit geldt in de huidige situatie ook voor het naar voren halen van publieke investeringen met een positieve netto contante waarde, zowel voor individuele lidstaten als Europees. Voor dit laatste is het Junckerplan opgezet. Het is te vroeg om te oordelen over de effecten van de kwantitatieve verruiming door de Europese Centrale Bank'. Weinig opzienbarend allemaal. In een andere publicatie rekent het CPB ons voor dat we de  economische groeicijfers van gemiddeld 2,2 procent van vóór de crisis de komende decennia niet zullen halen. We zullen het moeten doen met ten hoogste 1,4 procent groei per jaar.  

‘Het optuigen van een kapitaalunie is een marathon, geen sprint’

Het Financieele Dagblad De Europese Unie grossiert in 'Unies'. Zo kennen we de Economische en Monetaire Unie, de Bankenunie, de Sociale Unie, de Energieunie, om over de talloze Comités maar te zwijgen. Maar we krijgen er nóg een unie bij als het aan Brussel ligt: de Kapitaalunie. Volgens eurocommissaris Jonathan Hill, belast met de portefeuille Financiële Stabiliteit, kunnen bedrijven en instellingen zich in de EU 'nauwelijks via de markt financieren’. Zeker vergeleken met de VS. Vooral het midden- en kleinbedrijf bleef daardoor verstoken van financiële middelen en kon zo onvoldoende bijdrage aan de groei leveren, zo voegt hij er aan toe. Daarom pleit hij voor de instelling van een Kapitaalunie, die de volledige vrijheid van grensoverschrijdend kapitaal ook daadwerkelijk mogelijk maakt - vrij verkeer van kapitaal is één van de vier kardinale vrijheden van de EU, naast vrij verkeer van personen, goederen en diensten. In september komt Hill met een actieplan.

Amartya Sen: The economic consequences of austerity

NewStatesman In een lang opiniestuk veegt economieprofessor en Nobelprijswinnaar Amartya Sen de vloer aan met de bezuinigingspolitiek van Brussel. Sen begint met een verwijzing naar het boek van John Maynard Keynes, The Economic Consequences of the Peace. Keynes waarschuwde na afloop van WO II de overwinnaars, dat ze met hun extravagante herstelbetalingseisen de Duitse economie - en daarmee de hele Europese - kapot zouden maken. Vervolgens extrapoleert Sen dit naar de huidige Griekse crisis, waar de trojka - nota bene vooral op last van Berlijn - vasthoudt aan een rigide bezuinigingspolitiek en daarmee de Griekse economie kapotbezuinigt. Met massale werkloosheid en bittere armoede tot gevolg. Een kernquote uit het artikel: 'Had the policy leaders of Europe (adherents of a peculiarly narrow view of financial priority) allowed more public discussion, rather than taking unilateral decisions in secluded financial corridors – encouraging no public discussion – it is possible that the policy errors could have been prevented, through the standard procedures of deliberation, scrutiny and critique'. En: 'The Economic Consequences of the Peace ends by pointing to the connection between epistemology and politics, and arguing that we can make a difference to the world only by (in Keynes’s words) “setting in motion those forces of instruction and imagination which change opinion”. ' Het zou beslist geen tijdverspilling zijn voor Juncker en zijn Brusselse technocraten om dit stuk van Sen goed tot zich te nemen. Datzelfde geldt overigens voor dit vernietigende artikel in de Telegraph van financieel journalist Ambrose Evans-Pritchard over de rol die het IMF speelt in deze crisis.