Follow The Money selecteert

Deze week een ruime keus. Van een politieke nederlaag voor Obama tot nerds en organisch boeren. Oplopende bijstandcijfers, de invloed van Snowden op de journalistiek, een onderwijsmythe, een boeiend essay van Yanis Varoufakis en crowdfunding als een moderne vorm van liefdadigheid. En: hoe komt het dat de CEO van Cartier nachtenlang wakker ligt?

Why Does Obama Want This Trade Deal So Badly?

The New Yorker Waarom geeft president Obama zoveel politieke prioriteit aan het  handelsverdragen als TTIP en de Aziatische variant TTP? The New Yorker probeert die vraag te beantwoorden, maar slaagt daar niet in. Wel geeft het artikel een bizar inkijkje in de politieke wereld achter TTP. Hoe 'cleared advisors ', onder wie mensen uit het bedrijfsleven, de teksten schrijven; terwijl gekozen politici de conceptteksten alleen mogen inzien in een beveiligde kelder en het maken van aantekenen daarbij uit den boze is. En hoe Obama er niet in slaagt zijn traditionele politieke achterban achter het voorstel te scharen, en hoe zijn traditionele vijanden de voorstellen juist omarmen. Vrijdag leed Obama onverwacht een zware nederlaag. Hij kwam onaangekondigd naar de Senaat - hetgeen al ongebruikelijk is - maar ondanks een vurig last minute pleidooi voor zijn wens om in versneld tempo de beide handelsverdragen te mogen afsluiten mocht dat niet baten. Zijn partijgenoten lieten hem keihard vallen.

What is Code?

Bloomberg News Wat is code? In deze extreem lange long read van programmeur en schrijver Paul Ford (38.000 woorden) met geweldige gimmicks word je als leek meegenomen naar de wereld van de nerds die ons leven beheersen. Wat is een algoritme? Welke programmeertalen zijn belangrijk? En wat gebeurt er eigenlijk eigenlijk als je een A intoetst op een toetsenbord? Kan geen kwaad daar kennis van te nemen 'because software is eating the world', zoals de fameuze venture capitalist Marc Andreesen proclameert.

Crowdfunding als filantropie

Het Financieele Dagblad 'Mensen willen graag geloven in sprookjes. Dat succesvolle bedrijven altijd succesvol blijven. Dat aandelenkoersen omhoog blijven gaan. Dat winstverdriedubbelaars geen addertje onder het gras hebben. Mensen willen ook graag geloven in technologie als wondermiddel.', schrijft Pieter Couwenbergh. Daarmee slaat hij een spijker op zijn kop. Maar, zo blijkt uit het vervolg van zijn column, dat crowdfunding gedoe vindt hij maar niks. Vorige week wees hoogleraar Arnoud Boot in het FD op de verschillende bedreigingen die het toekomstig verdienmodel van de bancaire sector zullen uithollen, o.a. door technologische ontwikkelingen. Ook crowdfunding zou zo'n 'disruptor' zijn, maar daar denkt Couwenbergh heel anders over: 'filantropie in een modern jasje' noemt hij het.

Organic agriculture more profitable to farmers

Washington State University News Naar bioboeren werd door conventionele agro-ondernemers altijd wat meewarig gekeken. Meer hobbyisme dan écht boeren. Maar dat beeld klopt niet, zo blijkt uit een onderzoek van Washington State University. De onderzoekers zeggen dat het de eerste keer is dat de economische duurzaamheid van biologische landbouw in de VS grootschalig is onderzocht. De uitkomst verraste hen. Ondanks de lagere opbrengsten per hectare, blijkt de winstmarge van organic agriculture significant hoger te zijn dan die van conventionele landbouw. Om duurzaam te kunnen bestaan, moet ook biologische landbouw winstgevend zijn, dat is een voorwaarde voor groei. De betere resultaten zijn te danken aan de hogere prijzen die bio-boeren voor hun producten kunnen vragen. Die compenseren de lagere opbrengst van de oogst ruimschoots. De verlies-en winstrekening voor milieu en gezondheid zijn niet in de studie opgenomen. Dan zou de balans nog meer in het voordeel van biologische landbouw zijn uitgevallen.

Life after Snowden: Journalists’ new moral responsibility

Colombia Journalism Review CJR geeft alvast een hoofdstuk uit het binnenkort te verschijnen boek Journalism After Snowden: The Future of Free Press in the Surveillance State door Alan Rusbridger.  Hierin worden twee belangrijke kwesties aan de orde gesteld. Eén: zijn moderne technologieën geen bedreiging voor een werkelijk onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Immers: de overheid heeft middelen tot haar beschikking om overal - faceless - in mee te neuzen. En twee: wat is goede (onderzoeks)journalistiek eigenlijk? Journalisten hebben een (nieuwe) morele verantwoordelijkheid om goed te luisteren naar Snowden's boodschap, zegt Rusbridger. Over de overheid zegt hij: 'The internet is the thing they fear. The thing they want to master'. Tegelijkertijd vormt het internet 'an instrument of liberty'. Het belang van Snowden, zo zegt Rusbridger, is dat hij heeft laten zien dat er vele, vaak tegenstrijdige, publieke belangen zijn die door overheden op een handige manier misbruikt kunnen worden. Het laatste woord is hierover nog lang niet gezegd: 'Western politicians—by cleverly reducing the arguments to privacy versus security or free speech versus terror—managed to distract attention away from the substantive issues at the heart of Snowden. But they remain there and they’re important—and I suspect we will still be discussing them in 20 years time.'

Greece, Germany And The Eurozone

Social Europe Lang lezenswaardig essay waarin de Griekse minister van Financiën Yanis Varoufakis de gemeenschapsmunt euro de schuld geeft van het splijten van de diverse Europese volken: 'Since the end of the war Greeks and Germans, together with other Europeans, have been uniting. We were uniting despite different languages, diverse cultures, distinctive temperaments. (...) Then came the global financial disaster of 2008 and, a year or two later, European peoples, who were hitherto uniting so splendidly, ended up increasingly divided by a… common currency'. Deze eurosplijtzwam beschouwt Varaoufakis als een regelrechte bedreiging van de Europese vrede en welvaart. Hij hekelt de rol van de media, die de oorzaken van de eurocrisis voorstellen als het verhaal van de krekel en de mier. Waarbij de Griekse krekels hun huiswerk niet hebben gemaakt en de Europese mieren vervolgens de krekels met bail outs konden redden. Varoufakis noemt dit een simplistisch verhaal dat slechts de vijanden van Europa en de democratie in de kaart speelt. Varoufakis wijst het ontbreken van een flexibel wisselkoersmechanisme aan als de grote boosdoener. Waar hebben we dat toch vaker gehoord? Varoufakis gaat verder in op de diverse aspecten van de crisis: van schulden herstructurering tot 'the austerity trap'.

The Education Myth

Project Syndicate Opvallende bijdrage van Ricardo Hausmann, voormalig minister van planning van Venezuela en economie professor aan Harvard University. Hausmann stelt namelijk dat toegang tot hoger onderwijs niets zegt over de mate van economische groei of algemeen welbevinden. Uiteraard benadrukt hij het belang van goed onderwijs, alleen, het levert geen strategie op voor economische groei. Er is geen verband tussen het aantal mensen in een land dat hoger onderwijs heeft genoten en hoge economische groei van dat land. Hausmann komt met een aantal overtuigende voorbeelden. Bovendien, zo zegt hij, leren mensen de meeste vaardigheden 'on the job'. Goed onderwijs is een noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde voor welvaart en groei. Er is dus 'iets anders' wat het verschil maakt. Helaas werkt hij niet verder uit wat dat 'iets anders' zou kunnen zijn.

CEO CARTIER: "Rijken zullen hun welvaart willen verbergen, door groeiende conflicten tussen sociale klassen"

Express.be Opmerkelijke ontboezeming van één van de rijkste mensen op aarde, de ceo-miljardair van het Cartier imperium Johann Rupert. Hij verwacht dat de spanningen tussen de happy few en de grote massa alleen maar groter worden wanneer straks robots en artificiële intelligentie massawerkloosheid veroorzaken. Hij noemt het ook oneerlijk: 'Het is oneerlijk en onhoudbaar dat enkel de 0,1 procent van de 0,1 procent alle rijkdom bezitten'. En vraagt zich af hoe de samenleving zal kunnen omgaan met structurele werkloosheid, maar ook de afgunst, haat en sociale oorlogsvoering: 'Vandaag wordt de middenklasse verwoest en dat zal op ons effect hebben. Het is oneerlijk en dat is wat me 's nachts wakker houdt'. Al is de oneerlijke verdeling op zich niet de enige reden voor zijn slapeloosheid. Rupert, die overigens veel aan liefdadigheid doet, is ook bang. Let op, zegt hij: 'Rijken zullen hun welvaart willen verbergen, als een gevolg op de groeiende conflicten tussen sociale klassen. Er is een grote maatschappelijke verandering op komst. Wen er maar al aan en wees voorbereid.' Noch de rijken die hun rijkdom willen verbergen, noch zijn klanten uit de verarmde middenklasse zullen dan nog luxegoederen kopen, verwacht hij.

Meer bijstandsgerechtigden ondanks groei economie

Binnenlands Bestuur De website van BB meldt dat het aantal bijstandsontvangers de komende vijf jaar met 12 procent toeneemt, ondanks de verwachte aantrekkende groei van de Nederlandse economie. Zij verwijst naar de mei-circulaire 2015 van het ministerie van Binnenlandse Zaken, waarin staat dat de aantallen bijstandsgerechtigden tot 2020 met 50.000 zullen stijgen: van de huidige 406.000 naar 456.000 over vijf jaar. DNB en CPB verwachten dat de werkloosheid in 2015 rond de 7 procent blijft schommelen en daarna  daalt tot 6,7 procent in 2017 (DNB). Een verklaring voor de minder sterke daling van de werkloosheid is dat het arbeidsaanbod toeneemt en de arbeidsproductiviteit stijgt. Dat laatste remt de vraag naar extra personeel volgens DNB. Of die constatering de oplopende bijstandscijfers volledig verklaart, wordt uit de mei-circulaire niet duidelijk. Opmerkelijk is dat een toelichting ontbreekt. Nog opmerkelijker: het is tevens vergeefs zoeken naar hoe de nieuwe cijfers precies tot stand zijn gekomen.

Goldman Sachs financiert nieuwkomer op Nederlandse hypotheekmarkt

Het Financieele Dagblad (gratis registratie) Er is algemene kritiek dat er te weinig concurrentie is in de Nederlandse bancaire sector. Opzichzelf is het dus verheugend, dat zich nieuwe marktpartijen aandienen. Een drietal partijen uit de hypotheekmarkt lanceerde afgelopen week een nieuw hypotheekproduct: de Elan Hypotheek, een initiatief van Dynamic Credit, Quion en Hypotrust. De financiering wordt ondersteund door zakenbank Goldman Sachs. Dynamic Credit beheert de hypotheekportefeuille. Quion neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de complete administratieve afhandeling, inclusief de klantenservice. Hypotrust zet de nieuwe hypotheken in de markt. De groep richt zich wel op de meer risicovolle hypotheken, namelijk die hypotheken, die buiten de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) vallen.

EU issues final warning to Greece as last-ditch talks achieve nothing

Telegraph Opiniestuk over het gedoe rondom Griekenland door de bekende financieel journalist Ambrose Evans-Pritchard. Hij beschrijft onder meer de tegenstelling tussen bondskanselier Angela Merkel en haar minister van Financiën Wolfgang Schäuble. Op zich is die tegenstelling al bijzonder, want Schäuble was altijd Merkel's financiële rechterhand. Merkel wil koste wat het kost de Grieken in de muntunie houden; Schäuble - gesteund door een steeds omvangrijker wordend conservatief deel van het CDU - wil een gecontroleerd vertrek van Griekenland uit de euro. Dat zou dan gepaard moeten gaan met een 'Marshall Plan'-achtig steunpakket en monetair goed moeten worden gecoördineerd door de ECB. Van de 28 EU landen voeren er momenteel 7 de euro niet. Gaat het die 7 landen economisch slecht? Integendeel. Men kan zich derhalve afvragen waarom daar geen 8e land bij zou kunnen komen, zeker als het gaat om een land met grote strategische en geopolitieke belangen voor de EU als geheel.