Follow The Money selecteert

Deze week uiteraard uitgebreid aandacht voor Griekenland. Verder: de dining club van Timmermans, gevolgen van robotica, het disfunctioneren van de WMO en een alarmerend NASA-onderzoek over ons drinkwater. Daarnaast stukken van economen van de Oostenrijkse School en een uitspraak van het EHRM die raakt aan de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid

Unsustainable futures? The Greek pensions' dilemma explained

The Guardian Hoe zit het nu werkelijk met die vermaledijde Griekse pensioenen? The Guardian scheidt feit en fictie.  

"Aan alle eerlijke journalisten die de publieke opinie echt willen informeren"

De Wereld Morgen Longread over hoe de Griekse vork werkelijk in de EU-steel zit. Vertaling door Lode Vanoost van een toespraak van Eric Toussaint aan het Griekse parlement. Eric Toussaint is hoogleraar politieke wetenschappen, verbonden aan het CADTM (Comité pour l'Annulation de la Dette du Tiers Monde), een internationaal netwerk van activisten, die streven naar een rechtvaardiger wereld. Een quote: 'Ik ben ervan overtuigd dat deze twee dagen (17-18 juni) de Griekse regering en het Griekse parlement voldoende argumenten zullen geven – ook aan alle eerlijke journalisten die de publieke opinie echt willen informeren – om de waarheid achter de Griekse schuld kenbaar te maken'. Lees het ontluisterende verhaal van Toussaint over de manier waarop de trojka (EC, ECB en IMF) op last van de VS de Grieken vanaf 2010 in het pak hebben genaaid. Met een wel heel bijzondere rol van het IMF, Frankrijk en de bankensector. Ondertussen noemt de Griekse minister van Financiën, Yanis Varoufakis, de eurogroep in een stuk in de Irish Times 'een vreemd forum' en noemt de bekende en invloedrijke financieel journalist  Ambros Evans-Pritchard de trojka een 'monetaire junta'.  

The most exclusive dining club in Brussels

'Inside the G5 where "the best jokes are told" and major EU policies are pre-cooked' Politico Verhaal over het eetclubje dat op initiatief van 'onze' Frans Timmermans  een á twee keer per maand in beslotenheid bijeenkomt om te dineren en te discussiëren over de wijze waarop de wetsvoorstellen van de Commissie het best door het Europees Parlement geleid kunnen worden. Behalve Timmermans schuiven ook aan: de voorzitter van de Europese Commissie Juncker, de voorzitter van het Europees Parlement Schulz, en de voorzitters van de twee grootste fracties in dat EP: de christen-democraat Manfred Weber en de sociaal-democraat Gianni Pitella. Tot zijn grote ergernis en frustratie is de leider van de liberale fractie, de Belg Guy Verhofstadt, gepasseerd voor dit besloten overleg. Soms moet Timmermans voor tolk spelen. Dat gebeurt vooral als het gezelschap - op gedempte toon - overgaat in het Duits. Maar polyglot Timmermans praat dan Pitella in diens eigen taal - het Italiaans - bij over wat er werd besproken.  

Will Humans Go the Way of Horses?

Foreign Affairs Stuk van en over de risico's die technologische veranderingen kunnen hebben op met name de onderkant van de arbeidsmarkt. Beide heren trekken een analogie met het verdwijnen van het gebruik van paarden voor transport. Die werden eveneens overbodig door de uitvinding van de auto: 'Technological progress, in short, could be capable of decoupling ever-growing consumption and large-scale human employment, just as it did earlier with equine employment (...) Human labor will, in aggregate, decline in relevance because of technological progress, just as horse labor did earlier.' Die ontwikkeling heeft volgens hen grote gevolgen voor de notie van 'volledige werkgelegenheid' en uiteraard de inkomensongelijkheid.  Om te grote inkomensverschillen te vermijden stellen de heren (o.a.) een 'robotdividend' voor, te verdelen onder de armere bevolkingsgroepen. In een opiniestuk in Het Financieele Dagblad relativeert Rinie van Est, onderzoeker van het Rathenau Instituut, de angst voor robots. 'We moeten ons niet laten verlammen door de angst dat robots en de digitalisering ons werk overnemen. Wie de nieuwe technologie omarmt en actief op zoek gaat naar de kansen die het biedt, krijgt andere mogelijkheden', aldus Van Est.  

Beleid huishoudelijke hulp op losse schroeven

Binnenlands Bestuur
Gemeenten vrezen dat de hoogste rechter een streep zet door het nieuw ingezette beleid rondom de huishoudelijke hulp. Grootste punt van discussie is nu vooral of gemeenten de eenvoudige schoonmaakhulp (HH1) wel mogen versoberen of schrappen. ‘Als dat niet mag, hebben we een groot probleem en met ons een kwart van alle gemeenten. Bovendien gaat dan de essentie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO 2015) onderuit’, aldus de Oosterhoutse wethouder Marian Janse. Ook slaan gemeenten de wettelijke plicht om een 'keukentafelgesprek' te voeren met hulpbehoevende burgers in de wind. Besluiten over het intrekken of verminderen van het aantal uren eenvoudige huishoudelijke hulp (HH1) worden in diverse gemeenten zonder een (gedegen) onderzoek genomen.Gemeenten moeten hun huiswerk overdoen en de hulp voorlopig gewoon voortzetten, zo blijkt uit verschillende uitspraken van voorzieningenrechters en bezwarencommissies van de afgelopen maanden. 

‘De crisis is een bewuste strategie voor sociale afbraak’

Mondiaal Nieuws (MO) Interview met de Portugese socioloog Boaventura de Sousa Santos, 'een monument in de sociale wetenschappen', aldus de redactie van MO. De Sousa beweert dat de crisis, die nu al jarenlang Europa teistert bewust is veroorzaakt om de sociale welvaartsstaat af te breken. Hij zegt onder meer dat de crisis een alles omvattend en permanent karakter heeft aangenomen en zo ook de verklaring geworden is voor alles wat slecht gaat: de salarissen worden ingeperkt omdat het crisis is. De pensioenen gaan omlaag, omdat het crisis is. De gezondheidszorg wordt geprivatiseerd, omwille van de crisis. Enzovoorts.  

Krugman and Other Stuff

Cafe Hayek De bekende econoom van de Oostenrijkse School Russell David - Russ - Roberts waarschuwt in dit artikel voor de menselijke neiging om de werkelijkheid te bekijken door een bepaalde bril. Dezelfde feiten worden door economen van diverse pluimage anders geïnterpreteerd. Hoe kan het, zo vraagt Roberts zich af, dat een Keynesiaan als Paul Krugman andere 'evidence' waarneemt dan enkele andere Nobelprijswinnaars of wetenschappers met vergelijkbare kwaliteiten? 'Krugman claims he is a Keynesian who favors fiscal stimulus because the evidence is convincing. But there are Nobel Prize winning economists or of similar quality who find the evidence unconvincing. How does that work? How can both sides find the evidence convincing? Is it possible that there is too much evidence which allows advocates on both sides to pick and choose what they find convincing and what they find unconvincing?'  

Drinkwater raakt wereldwijd uitgeput, waarschuwt NASA

Express.be De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft satelliet-data vrijgegeven waaruit blijkt dat de wereld snel zijn grootste ondergrondse drinkwaterreservoirs aan het uitputten is. Opgemerkt wordt dat eenentwintig van de zevenendertig grootste waterreservoirs langzaam leeglopen. Wetenschappers vermoedden al lang dat de bevolkingsdruk op aarde teveel aan het worden is voor de watervoorraden waarover de planeet beschikt. Volgens de NASA-onderzoekers wordt nu bevestigd dat er inderdaad te veel drinkbaar water verbruikt wordt voor landbouw, menselijke consumptie en industrie. Econoom en klimaatdeskunige Hans Labohm vond dat er geen reden is tot paniek, maar ook dat waakzaamheid geboden blijft. Hij stelde desgevraagd: 'Er wordt ontzettend veel water verspild. Maar daarom niet getreurd. Water raakt niet uitgeput. Voor zover mij bekend, blijft de hoeveelheid water op aarde gelijk. Wanneer je water gebruikt, raakt dat echter in een andere toestand (bijvoorbeeld urine) of komt dat op een andere plaats (bijvoorbeeld in het riool bij autowassen, of in planten bij landbouw), waarbij het niet onmiddellijk (zonder kosten) opnieuw kan worden gebruikt.  Niettemin zijn de besparingsmogelijkheden zeer groot. Het meest spectaculaire voorbeeld is misschien dat van de Israëlische druppeltechniek, waarbij men er in is geslaagd met een minimum aan water een bloeiende landbouw op woestijngrond te creëren. De Sahel vergroent op dit moment, mede geholpen door zeer simpele en goedkope technieken om regenwater op te vangen en vast te houden voor de landbouw. Verwacht wordt dat de daardoor ontstane plantengroei ook tot weersverandering zal leiden en met name tot meer regen (maar je zou moeten controleren of dit al op dit moment daadwerkelijk gebeurt). De genoemde techniek en de vergroening van de Sahel zijn positieve ontwikkelingen, waardoor het met een tekort aan water mogelijk wel zal meevallen'.  

Making climate agreements work

Toulouse School of Economics
Volgens economen Christian Gollier en Nobelprijswinnaar Jean Tirole van TSE is er geen perfecte politiek-economische oplossing voor de klimaatproblematiek. Desalniettemin zien zij de 'cap-and-trade' benadering van de CO2 belasting als meest efficient: 'There is no perfect political-economy solution to climate change, which wraps economic efficiency in a politically convenient package. But the current pledge-and-review strategy is unacceptable, and will just prolong the waiting game. A carbon tax, which is efficient and reasonable, is clearly superior. But the cap-and-trade approach combines the efficiency of the carbon tax with easier enforcement. For that reason we believe it should sit at the heart of any successful global climate agreement'.  

Europees Hof: website is aansprakelijk voor lezersreacties

NRC Kan een website aansprakelijk worden gesteld voor lezersreacties die niet door de beugel kunnen? De kans daarop is  met de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens inzake de controversiële veroordeling van een Estlandse nieuwssite een stukje dichterbij gekomen. Mediaorganisaties van over de hele wereld (waaronder NRC, De Telegraaf, The Guardian, Google, de World Association of Newspapers en het Nederlandse Persvrijheidsfonds) hadden om herziening van die veroordeling gevraagd, omdat zij vrezen dat de vrijheid van meningsuiting en meer in het bijzonder de persvrijheid in het geding zouden komen. De uitspraak van het EHRM kan een aanzienlijk zwaardere verantwoordelijkheid leggen op de schouders van websites die bijdragen van (anonieme) gebruikers toestaan, schrijft de NRC. Intussen heeft de redactie van 1Limburg besloten om te stoppen met haar lezersforum, omdat zij beledigende, haatdragende of racistische teksten plaatsten. Het forum werd bovendien te vaak gebruikt voor discussies die niets met het onderwerp van het betreffende artikel te maken hadden.  

Finland's Problem Is The Same As Greece's; Neither Should Be In The Euro As Krugman Says

Forbes Tim Worstall betoogt - zich beroepend op de Optimale Valuta Gebieden theorie van Robert Mundell - dat landen als Finland en Griekenland niet tot de eurozone zouden moeten behoren. Hij stelt dat de euro geen monetaire devaluatie van de munt mogelijk maakt, terwijl die monetaire flexibiliteit juist broodnodig is om de economieën van zwakke eurolanden er weer bovenop te helpen. Worstall citeert Paul Krugman: 'Why can’t Finland recover this time? Debt is not a problem; borrowing costs are very low. But it’s all about the euro straitjacket. In 1990 the country could and did devalue, achieving a rapid gain in competitiveness. This time not, so that there is no quick way to adjust to adverse shocks………This shouldn’t come as a surprise; it’s the core of the classic Milton Friedman argument for flexible exchange rates, and in turn for the tradeoff at the core of optimum currency area theory. The trouble in Finland is what everyone expected to go wrong with the euro'.  

The Futility of Our Global Monetary Experiment

Mises Institute Interview met de Amerikaanse econoom David Stockman, die uitlegt waarom de huidige aanpak van centrale banken om door middel van quantitative easing de economie aan te jagen niet werkt. 'Massive intrusion into the financial system isn’t working; the huge amount of money printing and balance sheet expansion; the unremitting financial repression and pegging of interest rates; look at the fundamental comparison that I just made. It’s not working in the real economy. That is, it’s not generating expansion and giving standard gains on Main Street'. Ook Stockman waarschuwt dat het monetaire verruimingsbeleid slechts tot nieuwe financiële zeepbellen zal leiden.

Vraag aan de lezers

De lezers van Follow the Money hebben vaak zelf interessante lees- en kijktips. Enkelen van u maken al gebruik van de mogelijkheid om ze te delen in de commentaarvelden onderaan de artikelen. Maar uw ideeën en aanraders willen we in onze rubriek 'Follow the Money Selecteert' (FTMS) een prominentere plek geven. Op die manier maken we samen met u een interessante selectie voor alle lezers van FTM.nl. Heeft u iets gelezen of gezien dat u graag met andere lezers wilt delen, stuur dan de link met uw must read met een korte motivatie of beschrijving van de inhoud naar de speciale mailbox, Follow the Money Selecteert.