Follow The Money selecteert

6 Connecties
75 Bijdragen

De verspilling van EU subsidies, Obama's falende China-politiek, waarom flexibilisering van de arbeidsmarkt niet werkt, de Chinese wens om de yuan toe te laten tot het SDR-mandje en de 'oplossing' van fiscalisten voor de verlaging van de kosten van arbeid. Als uitsmijter een opmerkelijk pleidooi tegen transparantie van een bekende neuro-wetenschapper.

EU innovation institute under fire by MEPs

EuObserver Dat EU belastinggeld niet altijd zinnig wordt besteed weten we inmiddels wel. Maar dat zelfs het doorgaans zeer pro-EU gerichte EuObserver uitgebreid aandacht besteedt aan vernietigende kritiek van MEPs (Members of the European Parliament) op de besteding van EU subsidies, mag toch opmerkelijk worden genoemd. De site meldt: 'MEPs have strongly criticised how EU money is spent by members states and agencies in two separate votes on Monday and Tuesday (23-24 March).' Het artikel citeert onthutsende cijfers uit een rapport van de Committee on Budgetary Control van het EP en noteert uitspraken van MEPs die de vloer aanvegen met de bestemming van de landbouw- en structuurfondsen van 2013 (de laatst bekende jaarcijfers). Slechts 47 procent van de gelden bleken terecht te komen bij de doelobjecten. Meer dan de helft dus niet. EuObserver: 'In 2013, only 47 percent of EU money given to member states for regional and social projects reached their final beneficiaries. In another case, while €443,77 million were paid out to banks in Romania, Bulgaria, Greece, Italy and Lithuania for rural development plans, "not a single euro reached the final beneficiaries.' Bedenk daarbij dat in de bijna twintig jaar dat de Europese Rekenkamer de boeken controleert er nog nooit een goedkeurende verklaring is afgegeven over de besteding van de gelden. Van alle eurozonelanden is Nederland het enige land dat de zogenaamde lidstaatverklaring heeft getekend, waarbij openbaar en transparant wordt aangegeven hoe ontvangen EU-gelden worden aangewend. De enige andere EU-landen die een dergelijke verklaring hebben getekend zijn de niet-euro landen Groot-Brittannië, Zweden en Denemarken. Het lijkt er op dat landen veel gemakkelijker EU-gelden uitgeven dan hun eigen geld. EuObserver citeert europarlementariër Ingeborg Graessle: 'Member states seem to be less scrupulous when spending EU funds compared to the way they spend their national budget", write MEPs in their report. In another case, while €443,77 million were paid out to banks in Romania, Bulgaria, Greece, Italy and Lithuania for rural development plans, "not a single euro reached the final beneficiaries".'  

China-politiek Obama 'epic blunder'

The Telegraph Terwijl Mark Rutte op zijn Chinese handelsreis net zijn zegen heeft gegeven aan de door China geïnitieerde Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) –  Nederland neemt zelfs deel aan de oprichtingsvergadering van de AIIB zondag in Almaty (Kazachstan) – doet de regering-Obama precies het omgekeerde. Het probeert de oprichting van AIIB bij voorbaatzo veel mogelijk te frustreren. Een 'epic blunder', vindt de Britse journalist Ambrose Evans-Pritchard. Wat is er aan de hand? Volgens Evan-Pritchard is de Aziatische investeringsbank nu net wat de wereld nodig heeft. China moet namelijk íets doen met zijn reusachtige handelsoverschotten en reserves ter waarde van 3,8 biljard dollar. Het kan dat geld steken in waardepapieren zoals Amerikaanse en Duitse obligaties, maar ook samen met de andere leden van de AIIB investeren. Bijvoorbeeld in schone energie, havens, wegen etc. Projecten die voor de Wereldbank simpelweg te groot zijn. Zie het als een soort Marshall Plan, schrijft Evans-Pritchard. Maar wat doen de Amerikanen? Ze zien de ontwikkeling van de AIIB als Chinees imperialisme dat koste wat kost moet worden tegengehouden. Iedereen die eraan meewerkt, zoals Groot-Brittannië, wordt gekapitteld. Ook Rutte zal binnenkort wel op het matje moeten komen. In Washington is het besef dat het strategische landschap in de 21e eeuw dramatisch is verschoven nog niet doorgedrongen, schrijft Evans-Pritchard. Het is hem een raadsel waarom Obama vasthoudt aan het concept van hegemonie dat zijn voorganger George Bush koesterde. 'Blocking everything reflexively because it threatens US dominance is stale statecraft, damaging the nexus of alliances on which all else depends.'  

'Flexwerk op termijn slecht voor bedrijven'

Het Financieele Dagblad (gratis registratie) In een bijdrage in het FD veegt hoogleraar HRM Paul Boselie van de Universiteit Utrecht de vloer aan met de flexibilisering van de arbeidsmarkt, zoals onder meer wordt bepleit door D'66 en de VVD. Boselie waarschuwt, dat niet alleen werknemers kwetsbaarder worden, maar de bedrijven op langere termijn ook: 'Het aandeelhoudersdenken is in relatief korte tijd geruisloos geadopteerd in Nederland, zelfs bij publieke instellingen en ziekenhuizen. Maar de keerzijde ervan is onvoldoende overdacht. Inkomens zijn niet meegestegen met het inflatieniveau, maar de werkdruk is veelal wel gegroeid door reorganisaties. Er zijn nog nooit zoveel jongere werknemers in flexbanen werkzaam geweest. En het is onzin om te beweren dat zij geen vaste banen willen: ze hebben geen keus.' De hoogleraar stelt dat er veel te weinig wordt nagedacht over de gevolgen voor zowel de betrokken bedrijven als de arbeidsmarkt over een jaar of tien.  

China's premier asks IMF to include yuan in SDR basket

Reuters De Chinese Premier Li Keqiang heeft het IMF gevraagd om de Chinese munt op te nemen in het valutamandje op basis waarvan de waarde van de SDR (Special Drawing Right's) wordt bepaald. Formeel is de belangrijkste motivatie van China om zijn kapitaalmarkt te ontsluiten voor internationaal kapitaalverkeer. Li: 'China hoped to, through the SDR, play an active role in the international cooperation to maintain financial stability and promote the further opening of China's capital market and financial area. China will push forward financial reform for the real economy and prevention of risk. China will develop private, small and medium banks to provide better support for small businesses.' Op dit moment worden de SDR's bepaald door wereldvaluta als de dollar, het pond, de yen en de euro. Het is niet zo vreemd dat China erkenning wil voor zijn positie van grootste economie ter wereld. Daarnaast kan zeker een rol spelen dat de internationale monetaire gemeenschap toewerkt naar de SDR als nieuwe wereldreserve-valuta, deels gedekt door goud.  

Fiscalisten zijn eruit: lagere lasten arbeid door hogere btw

Het Financieele Dagblad (gratis registratie) Natuurlijk, de fiscalisten van alle grote accountantskantoren zijn er uit: financier de herziening van het belastingstelsel met een, eventueel zeer forse, verhoging van de btw van 21 naar 25 procent. Die verhoging zou na de tien procent verhoging in 2012 opnieuw opnieuw een verhoging van bijna twintig procent betekenen. Absurd. Natuurlijk zou het verstandig zijn de lasten op arbeid te verlagen, maar als het geld wordt gehaald bij de consument, dan schiet het niet op met de koopkracht. Sterker, dan profiteert vooral het bedrijfsleven van de lastenverlichting. Wordt het niet eens tijd dat de overheid zelf snijdt in haar vlees? Er zijn - me dunkt - genoeg potten te vinden waarop bezuinigd kan worden. En: nee PvdA, dat is niet een hogere vermogensbelasting. Het is sowieso abject dat de overheid een dertig procentstarief vermogensrendementsheffing op vier procent fictief rendement blijft toestaan in een wereld waarin straks negatieve spaarrentes realiteit zijn. Zet het mes maar in de enorme overheidssubsidie caroussel.  

‘Transparantie is het slechtste idee van de laatste twintig jaar’

Het Financieele Dagblad (gratis registratie) Opmerkelijke uitspraken van de Amsterdamse neuro-wetenschapper Victor Lamme. Deze stelt dat meer openheid in de politiek ongewenst is, want de burger wordt er maar 'onzeker' van. Lamme gaat zelfs nog verder en zegt dat je de journalistiek maar beter kunt afschaffen als je wilt dat het vertrouwen in je land terugkeert: "Als het gaat om herstel van vertrouwen in een land, kun je de journalistiek beter afschaffen." Als voorbeeld neemt hij de recente discussie over de bankiersbonussen. Lamme is van mening dat die hele discussie daarover alleen maar heeft geleid tot de reactie van mensen: 'dat wil ik ook'. Ook denkt Lamme dat artsen gevoelig zijn voor de sociaaleconomische status van een patiënt: voor hoeveel geld iemand heeft. Lamme: 'Het maakt voor de diagnose dus uit of iemand advocaat of schoonmaker is. Als een advocaat met een beetje pijn op de borst bij een arts komt, luidt de diagnose dat hier mogelijk sprake is van hart- of vaatziekte. Precies dezelfde klacht van een schoonmaker wordt afgedaan als gezeur.' Lamme vindt dat het staatskapitalisme van China het beste aansluit bij de menselijke natuur. Hij zegt daarover: 'Dat is misschien wat paternalistisch, maar het werkt: dit is goed voor de mensen, dit gaan we doen. Verder niet zeuren'. Enfin, oordeelt u zelf.