Follow The Money selecteert

Deze week: de bijen worden bedreigd, terwijl ze een essentiële rol vervullen in de voedselproductie. Verder: Griekenland natuurlijk, gratis winkelhuur tegen leegstand, hard werken werkt averechts voor Amazon, een documentaire over ons geldsysteem en aandacht voor het falende WMO-beleid.

Waarom de Amerikanen niets doen tegen de bijensterfte

Rolling Stone Eenderde van al het voedsel dat we eten is te danken aan de noeste arbeid van een insect: de bij. Dat het wereldwijd niet goed gaat met de bijenstand is inmiddels bekend. Over de oorzaak verschillen de meningen. Er is bijvoorbeeld geopperd dat de bijen last hebben van elektromagnetische straling van mobiel telefoonverkeer, of dat ze sneuvelen door een parasiet. Maar de meeste vingers wijzen naar veel gebruikte pesticiden die behoren tot de groep neonicotinoïden. Dit type bestrijdingsmiddel werd in 1985 ontwikkeld door Bayer CropScience, maar wordt pas sinds het jaar 2000 massaal gebruikt. Neonicotinoïden werken op het centraal zenuwstelsel van insecten, maar ook bijen die de stof via de plant hebben geconsumeerd hebben er last van, zelfs bij zeer kleine hoeveelheden. Ze raken bijvoorbeeld een aantal cognitieve functies kwijt, zoals het vermogen om terug te vliegen naar hun raat. Het gif spoelt niet weg door regen en blijft lang in het lichaam aanwezig. De effecten zijn vaak pas maanden later waarneembaar. Om die reden heeft de Europese Food Safety Authority in 2013 het gebruik van aantal van deze bestrijdingsmiddelen verboden. Rolling Stone vraagt zich af waarom de Amerikaanse tegenhanger EPA dat niet deed. Amerikaanse bijenhouders kampen met massale sterfte van hun bijenvolken en dat is een grote bedreiging voor de voedselproductie. Maar de EPA doet niets. Een van de redenen is dat het lastig is om aan te tonen dat deze bestrijdingsmiddelen de voornaamste oorzaak is van de sterfte. Fabrikanten van neonicotinoïden zaaien twijfel en beschikken over een machtige lobby. Een ander punt is dat het Amerikaanse toelatingsregime nieuwe chemicaliën het voordeel van de twijfel geeft: ’It's corporate greed over environmental safety’. Agrochemische ondernemingen zoals Syngenta en Monsanto hebben er geen enkel belang bij om hun zaden resistent te maken tegen schadelijke insecten, maar wel om ze resistent te maken tegen het gebruik van bestrijdingsmiddelen die zij zelf produceren. Een lezenswaardige longread, ook voor sceptici.  

Unworkable and unreformable, the euro surely cannot survive another serious downturn

Telegraph Volgens economie-redacteur Jeremy Warner van de Telegraph staat de euro het water aan de lippen. Hij citeert politiek filosoof John Gray, die in een analyse schreef dat de euro niet werkt, niet aangepast kan worden en alleen maar leidt tot het verder verdiepen van de crisis: '[the euro is] unworkable and unreformable, the euro can only produce recurrent and worsening crises'. Daarom verwondert Warner zich erover dat de euro nog bestaat, sterker, dat volgens een peiling van de Europese Commissie (EC) een meerderheid van de Europeanen vertrouwen lijkt te hebben in de munt. In Nederland zou zelfs meer dan 60 procent vertrouwen hebben in de euro. Volgens de EC dan. Warner schrijft verder dat de ongemakkelijke waarheid is dat je wel eenvoudig kunt toetreden tot de muntunie, maar haar weer verlaten niet. De verdragen voorzien daar niet in. ' Countries that give up their monetary sovereignty essentially become locked in; rightly or wrongly, the economic consequences of leaving are seen as even more ghastly than the costs of staying'. Hij besluit zijn stuk met de opmerking dat het vrijwel onmogelijk is dat de euro een volgende crisis overleeft: 'it is virtually impossible to see how the single currency can survive the next big downturn'.  

Gratis winkels tegen leegstand in Hengelo

Binnenlands Bestuur Terwijl het kabinet de lof zingt van het herstel van de economie, treft de gemeente Hengelo maatregelen om de leegstand in de binnenstad aan te pakken. Met het gratis verhuren van acht winkelpanden hoopt Centrummanagement Hengelo de leegstand in de binnenstad een halt toe te roepen. Centrummanager Gerard Veldhof.: 'Ondernemers met een goed plan – een jury beslist daarover -kunnen zes maanden kosteloos een pand huren dat door de eigenaar ter beschikking is gesteld. De belangstelling is aanzienlijk'. Het idee voor dit concept is afkomstig uit België, waar de stad Tongeren met dit concept experimenteerde. Eerder dit jaar opende ook een winkel in Vlissingen vrij van huur.  

Greece’s Third MoU (Memorandum of Understading)

Blog Yanis Varoufakis

De voormalige Griekse minister van Financiën Yanis Varoufakis fileert het 'Dictaat van Athene', zoals het MoU van de trojka voor Griekenland wel wordt genoemd. In een 64 pagina's lange close read geeft Varoufakis punt voor punt aan waarom sommige maatregelen wel, maar de meeste maatregelen geen bijdrage leveren aan het herstel van de economie, maar eerder desastreus zullen uitpakken.  

Money Puzzles

Indiegogo Award-winning filmmakers Michael Chanan en Lee Salter met hun film Secret City hebben een nieuwe documentaire  gemaakt: Money Puzzles. Een docu over geld, schuld, en onszelf. De makers stellen prangende vragen over de rol van geld in onze samenleving en over de oorzaken van de ergste financiële crisis ooit. In Money Puzzles willen ze laten zien dat er ook een alternatief bestaat voor het huidige financiële stelsel en het austeritybeleid, dat tegenwoordig in de mode is om uit de crisis te geraken. De makers lichten hun concept 'odious debt' toe, dat overheden in staat stelt hun schulden te doen verdwijnen.  

Why has Greece only now included defence cuts in its Brussels proposals?

The Guardian
De Griekse regering moet bezuinigen van de trojka. Fors bezuinigen. Maar waarom duurde het dan tot het allerlaatste moment voordat Griekenland bereid was om in haar defensiebudget te snijden? Juist een ultralinkse regering als die van Syriza zou daar toch voorstander van moeten zijn? Het antwoord leest u hier in een verhaal van journalist John Hooper.  

Gathering the pieces of three decades of monetary coordination to build a way out of the European crisis

Boeckler Researchpaper voor de echte 'liefhebber'. De economen Jacques Mazier en Sebastian Valdecantos laten zien op welke wijze de eurocrisis aangepakt had kunnen (en moeten) worden. Zij laten zien dat de onevenwichtigheden in het Europese target-2 systeem [de handelsoverschotten respectievelijk -tekorten tussen eurozone landen, red.] verrassend veel gelijkenis vertonen met het clearing union voorstel van John Maynard Keynes, die dit voorstelde tijdens de Bretton Woods-onderhandelingen over een beter internationaal monetair stelsel.
Analoog aan Keynes' Bancor voorstel (zie ook hier) komen de heren met een consistent stock-flow model waarbij een internationale rekeneenheid de basis vormt voor internationaal betalingsverkeer teneinde die onevenwichtigheden weg te werken.  

Inside Amazon: Wrestling Big Ideas in a Bruising Workplace

New York Times Longread over werkmores bij online bestelfirma Amazon. Het bedrijf neemt steeds jongere werknemers aan. Die werken harder en langer. Maar dat harde werken heeft ook een keerzijde. Voormalig Amazon veteraan en tegenwoordig Facebookdirecteur Nimrod Hoofien: 'The pattern of burn and churn at Amazon, resulting in a disproportionate number of candidates from Amazon showing at our doorstep, is clear and consistent'. Nieuw is dat technologie wordt ingezet om gedrag van werknemers te monitoren. Het mechanisme heeft daardoor een hele nieuwe dimensie gekregen door de dataficering en algoritmisering van het gedrag van werknemers. Gisteren, zaterdag 22 augustus,  gaf onze hoofdredacteur Eric Smit naar aanleiding van het NYT artikel op radio 1 zijn visie op de bedrijfscultuur bij Amazon.
 

‘We zitten in het oog van de Wmo-storm’

Zorgvisie (Gratis registratie) Ingezonden stuk door een van onze vaste lezers. Op de site van Zorgvisie deze week forse kritiek op het Wmo beleid van staatssecretaris Martin van Rijn van VWS. Deze keer niet van gedupeerde cliënten, niet van belangenbehartigers, niet van zorgmedewerkers en  zorgorganisaties, maar van iemand die veel gemeenten bestuurlijk adviseert en weet wat er speelt. ‘Als je de mensen spreekt die dicht bij het vuur zitten, dan hoor je dat het broeit in Wmo-land’, zegt Tim Robbe, aanbestedingsjurist en bestuurlijk adviseur van ruim tachtig gemeenten. Er gaat zo veel mis bij de invoering van de Wmo 2015 dat het wachten is tot de eerste grote financiële misser bij gemeenten of zorgaanbieders openbaar wordt. In het artikel geeft hij een uitgebreide opsomming van de verschillende grote problemen die zich voordoen. Robbe sluit dan ook af met de vaststelling dat staatssecretaris van Rijn aan de Tweede Kamer ten onrechte het beeld schetst dat de transitie netjes en geordend verloopt, terwijl het beleid in werkelijkheid steeds lapwerk blijkt te zijn. Robbe vindt het politiek onvoorstelbaar dat de staatssecretaris daar steeds mee weg komt.  

Doe mee

Ook iets gelezen of gezien dat u met andere lezers wilt delen? Stuur de link met uw must read met een korte motivatie of beschrijving van de inhoud naar de speciale mailbox: Follow the Money Selecteert.