Follow The Money selecteert

6 Connecties

Relaties

Kissinger Ongelijkheid massa-immigratie

Organisaties

Google Inc.

Locaties

Oekraïne

Werkvelden

Journalistiek
102 Bijdragen

Deze week staat in het teken van het migrantenvraagstuk waar Europa en vooral Duitsland mee kampen. Verder: loonroof in Duitsland; Kissinger wijst de EU aan als schuldige in het Rusland-Oekraïne conflict; hoe Google verkiezingen kan manipuleren en het ontstaan van de 'ondernemende journalist'.

De grote loonroof

De afgelopen dertig jaar waren voor werknemers in de westerse wereld verloren decennia, schrijft het Duitse liberale weekblad Die Zeit. Terwijl overal de bedrijfswinsten stegen, gingen werknemers er zelfs in goede tijden relatief op achteruit. De verschuiving van de factor arbeid naar de factor kapitaal is zichtbaar in het aandeel van de lonen in het bbp van de zeven grootste industrielanden. Dat aandeel was in 1970 nog 70 procent van het bbp; nu is dat 64 procent. De 'grote loonroof' is wellicht de belangrijkste oorzaak voor de economische problemen in de 21e eeuw. De kloof tussen arm en rijk is er groter door geworden en steeds meer mensen zijn gaan twijfelen aan de zegeningen markteconomie. De lonen lopen mijlenver achter op de stijging van de arbeidsproductiviteit. De verminderde koopkracht is op de lange termijn funest voor de economie. Deze voorpublicatie uit een boek over dit onderwerp, geeft een analyse van oorzaken en gevolgen. Een deel van de verklaring ligt bij de verminderde macht van de vakbeweging. Hoewel van ’Amerikaanse toestanden’ in Duitsland nog geen sprake is, ziet Die Zeit wel een gevaar: als zelfs een beter opgeleide beroepsbevolking onvoldoende is om de levensstandaard te verhogen, leidt dat uiteindelijk tot de ondergang van het kapitalisme.  

Henry Kissinger: 'Oorzaak crisis Oekraïne ligt volledig bij EU'

De Wereld Morgen De voormalige Vlaamse volksvertegenwoordiger en publicist Lode Vanoost wijdt een column aan een recent interview van National Interest redacteur Jacob Heilbrunn met de voormalig Amerikaans minister van buitenlandse zaken Henry Kissinger. Deze veroordeelt het westers beleid tegenover Oekraïne en Rusland. De oorzaak voor het conflict ligt volgens Kissinger bij de EU, die een handelsakkoord doordrukte zonder rekening te houden met de verdeeldheid die dit in Oekraïne teweeg zou brengen.
 

How Google Could Rig the 2016 Election

Politico Volgens de Amerikaanse gedragspsycholoog Robert Epstein kan Google met een kleine aanpassing van zijn algoritmes bepalen wie de volgende president van de Verenigde Staten wordt. Dit kan Google volgens Epstein relatief eenvoudig doen, omdat het zoekresultaten kan manipuleren. Het blijkt uit experimenten die Epstein heeft gehouden, dat zoekresultaten de voorkeuren van kiezers sterk kunnen wijzigen. Het bleek dat alle deelnemers hun voorkeur bijstelden in het voordeel van de kandidaat die het vaakst voorkwam in de zoekresultaten.  

Mass Migration: What Is Driving the Balkan Exodus?

Spiegel Online Longread over de ware uittocht van migranten uit de westelijke Balkanlanden Kosovo, Servië en Albanië. De veelal jonge migranten gaan vooral naar Duitsland waar zij een beter bestaan hopen te vinden, omdat er thuis geen werk en ook geen uitzicht op werk is. Maar de meeste van hen zullen niet mogen blijven, zo schrijven de auteurs van het stuk.  

Breaking Europe’s Migration Paralysis

Project Syndicate Voormalig Duits minister van Buitenlandse Zaken en vice-bondskanselier Joschka Fischer over het migrantenvraagstuk dat met name Duitsland raakt. Fischer was als actief politicus steeds een groot voorstander van volledige Europese politieke integratie. Een politiek correcte stuk, waarin Fischer stelt dat Europa nu weliswaar één van de welvarendste plekken op aarde is, maar dat in tijden waarin dat nog niet zo was, ook Europeanen als 'economische vluchtelingen' emigreerden op zoek naar een beter leven. Als voorbeelden noemt hij de kolonisatie van Amerika en Australië. Fischer waarschuwt de EU, dat ze snel maatregelen moet treffen. Hij denkt dat de massa immigratie zal verergeren en de westerse welvaartsstaat zal bedreigen. Hij pleit voor een gezamenlijke Europese aanpak en een versterking van het Europese buitenland- en veiligheidsbeleid. Tegelijkertijd pleit hij voor het toelaten van immigranten om de vergrijzende bevolkingen van Europa te compenseren en stelt hij dat de huidige welvaartsstaat niet volgehouden kan worden.  

Hier wohnen Deutschlands Asylbewerber

Die Zeit Longread over de asielproblematiek in Duitsland met fraaie interactieve graphics over de huidige verdeling over de Duitse deelstaten, beschikbare woonruimte en binnenlandse koopkracht.  

The Erasmus terrorist network

Politico Vince Chadwick en Matthew Kaminsky stippen eens een ander aspect aan van de massa-immigratie naar Europa: het importeren van terroristen van ISIS en andere radicaal-islamitische groeperingen. Hij stelt dat het EU studentenuitwisselingsprogramma Erasmus het voor infiltranten wel erg makkelijk maakt om Europa binnen te komen. En het daarentegen juist moeilijk maakt voor anti-terreur eenheden om dit te bestrijden. Als voorbeeld noemt hij de dader van de aanslag op de Thalys, afgelopen week. De dader, de 25-jarige Marokkaan Ayoub el-Khazani leefde eerst zeven jaar in Spanje, reisde toen door naar Frankrijk en vestigde zich vervolgens België, na een training in Syrië. Eenmaal in bezit van een EU-paspoort is vrij verkeer van personen een peuleschil. Met alle risico's van dien, zo waarschuwen Chadwick en Kaminski.  

De ‘tristesse’ van de ‘Ruhrpott’ en de dreigende opstand van de Duitse burger

TPO Reportage van TPO-onderzoeksjournalist Wierd Duk over een onderklasse van Roma uit Roemenië en Bulgarije, die zich de afgelopen jaren nestelde in de verarmde industriesteden van het Ruhrgebied. Hij laat radeloze autochtone bewoners aan het woord, die geen geld hebben om te verhuizen. Duk signaleert een groeiende spanning in de Duitse samenleving. Met indrukwekkende fotoserie.  

The Future of Journalistic Work: Its Changing Nature and Implications

Reuters Institute for the Study of Journalism Studie (uit augustus 2014) van Philipp Rottwilm van het RISJ in samenwerking met de universiteit van Oxford naar de veranderende werkwijze van de hedendaagse journalist in een multimediale wereld. Het internet en digitale media hebben een nieuw type journalist opgeleverd: de 'ondernemende' journalist, zoals Rottwilm hem noemt. Zijn studie laat zien dat die technologische ontwikkelingen niet alleen de werkwijze van journalisten hebben veranderd, maar ook de normen en waarden ervan heeft beïnvloed, naast carrière perspectieven en financiële planning. Technologische, sociale en economische factoren hebben verder ook de business models van nieuwsorganisaties ingrijpend veranderd, schrijft Rottwilm. Hij heeft de oplossing niet in zijn binnenzak maar stelt een hele serie uiterst relevante vragen.  

Doe mee

Ook iets gelezen of gezien dat u met andere lezers wilt delen? Stuur de link van uw must read met een korte motivatie of beschrijving van de inhoud naar de speciale mailbox: Follow the Money Selecteert.