Natuurlijk lekte de Miljoenennota uit, waarvoor vanzelfsprekend aandacht. Verder onder meer: de op hol geslagen varkenshouderij in Nederland; de dubieuze gang van zaken rondom een Griekse ESM-lening en een fittie tussen voormalig eurocommissarissen Prodi en Bolkestein. En: DNB lanceert een economische simulatietool voor thuisgebruik.

Vier simpele manieren om maar twee uur per dag te hoeven werken

Blendle Noah Charney is een Amerikaans schrijver met een jaloersmakende productie. In dit BuzzFeed artikel geselecteerd door het magazine 360 Het beste uit de internationale pers geeft hij vier tips om meer te doen in minder tijd. Maak lijstjes, is één van zijn vier tips.  

Dolgedraaide varkensmarkt

NRC
Het gaat niet goed met de Nederlandse varkenshouderij. De sector legt er geld op toe, blijkt uit dit stuk in NRC Handelsblad. Als voornaamste boosdoeners worden de grote supermarktketens aangewezen, die te weinig willen betalen voor uw speklapje of varkenshaasje. Maar er spelen meer factoren een rol, zoals de Russische boycot, permanente overproductie, verminderde vraag, concurrentie uit andere landen en, last but not least, strengere milieu-eisen in Nederland vergeleken met andere Europese landen. 'Nederland is weer eens het braafste jongetje van de klas', klagen de varkenshouders.  

Bezuinigingen te snel en te veel

Binnenlands Bestuur De hoofdbrekens die het gemeenten kost om de rijkskortingen op de budgetten voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), de Jeugdwet en de Participatiewet op te vangen, zijn nog niet ten einde. Hoewel ambtenaren en inwoners verdere bezuinigingen op vooral het Wmo-budget niet zien zitten, zit er een nieuwe ronde aan te komen. Met name de Wmo zorgt voor problemen, zo blijkt bij diverse gemeenten. Het weerhield de gemeente Wijchen er niet van te onderzoeken of een ton uit het Wmo-budget gebruikt kan worden voor de financiering van huisvesting voor asielzoekers.  

EU Squeezed $7.8 Billion Greek Bridge Loan Via ESM Loophole

Bloomberg Heeft Brussel gesjoemeld met de brugfinanciering aan Griekenland via het permanente noodfonds ESM? Die vraag is opportuun na de reconstructie van de gang van zaken door Bloomberg journaliste Rebecca Christie. De kwestie is van belang, omdat het er naar uitziet dat het ESM zeven miljard euro aan Griekenland heeft geleend in een periode dat het ESM dat niet aan Griekenland mocht lenen aangezien deze ESM-lening nog moest worden goedgekeurd door de nationale parlementen. We hoorden daar al eerder over via vragen van Kamerlid Omtzigt aan de regering, zoals deze: 'Kunt u aangeven of er nog meer sluipwegen in het ESM zitten, waarmee de unanimiteit en het informatieprotocol aangaande (ESM-gerelateerde) crisismaatregelen in de eurozone omzeild kunnen worden en er toch direct of indirect geleend kan worden aan landen en/of instellingen in nood, maar dan zonder de waarborgen van het ESM verdrag?'  

Meer zicht op effectiviteit van Europese steunprogramma’s wenselijk

Rekenkamer Alarmerend persbericht van de Algemene Rekenkamer. 'Sinds 2010 is ruim 440 miljard euro aan leningen uitgekeerd aan eurolanden in financiële problemen. Dit is via diverse steunprogramma’s georganiseerd. De leningen moeten op tijd worden terugbetaald. Goed zicht op de besteding en inzicht in de effectiviteit van de steunprogramma’s zijn daarom belangrijk voor alle betrokken partijen. Het blijkt echter beperkt mogelijk de besteding van deze leningen uit de Europese noodfondsen te volgen. De effectiviteit van de steunprogramma’s wordt tot op dit moment door de betrokken instanties weinig onderzocht. Onafhankelijke evaluaties van de steunprogramma’s zijn tot op heden niet beschikbaar. De democratisch controle en verantwoording van deze steunprogramma’s kan worden versterkt'. Het gehele rapport is hier te downloaden.  

Father of the euro fears EU superstate by the back door

Telegraph Stuk van financieel columnist Ambrose Evans-Pritchard over voormalig centraal bankier van de Bundesbank professor Otmar Issing. Issing was nauw betrokken bij de vorming van de euro, maar betoont zich nu - zoals velen - spijtoptant. Als er geen verbetering optreedt in het nakomen van gemaakte afspraken is de eurozone gedoemd om uiteen te vallen: 'The euro may survive "for a period" under its current structure, but it will break apart if the principles of monetary union are permanently violated. "Pacta sunt servanda" (Agreements must be kept)'.  

Boodschap Prinsjesdag uitgelekt: 'We moeten nuchter blijven'

RTLnieuws Met de boodschap 'nuchter blijven' richt de regering zich uiteraard tot de burgers van Nederland, tot u en mij. Want, zo zegt het kabinet, de economie trekt dan wel aan, maar 'we zijn er nog niet'. Wel wordt alvast een lastenverlichting van vijf miljard euro in het vooruitzicht gesteld. '"Werkenden krijgen zo meer te besteden. Dat is goed voor de economie", citeert RTL het uitgelekte 'strategiedocument', een 'vertrouwelijk document', 'geschreven door communicatiemedewerkers van de Rijksvoorlichtingsdienst', aldus RTL, dat op 12 september tijdens de lunch zou worden besproken door de ministers. Die moeten moeten van munitie worden voorzien om de boodschap zo goed mogelijk te laten landen bij de burgers. Met een staatsschuld van omgerekend 27.000 euro per hoofd van de bevolking lijkt de conclusie dat het veel beter gaat inderdaad voorbarig. Het uitgelekte stuk bevat een aantal lijstjes met cijfers en plannen, voor de communicatie tijdens Prinsjesdag. Het is interessant om te lezen wat de spindokters van het kabinet de bewindslieden aanraden om straks te zeggen.  

Duitse 'coup' bedreigt eurozone

Trouw Opiniestuk van voormalig voorzitter van de Europese Commissie (EC) Romano Prodi. Deze heeft kritiek op het plan van de Duitse minister van Financiën Schäuble om de EC minder macht toe te kennen. Prodi pleit juist voor een verminderde invloed van Duitsland op 'Europa' en meer invloed van Frankrijk en Italië. Met andere woorden: hij wil wel Duits geld, maar niet hervormen, zoals de Duitsers in ruil verlangen. Het duurde niet lang of een andere voormalig lid van de EC - onze eigen Frits Bolkestein - kwam in datzelfde Trouw met een gepeperde reactie. Bolkestein riposteerde dat Italië nooit tot de euro toegelaten had moeten worden en riep Prodi op om die alsnog te verlaten. 'Italië kan de euro beter gedag zeggen', aldus De Bolk.  

Buiter: Global recession in next two years is 'most likely' scenario

The Guardian Opiniestuk van de Nederlands-Amerikaanse econoom Willem Buiter over de stand van zaken in de wereld. En die opinie is niet heel positief. Buiter waarschuwt dat beslist niet uitgesloten kan worden dat de wereldeconomie binnen twee jaar in een recessie belandt. Sterker, hij acht dat juist het meest waarschijnlijke scenario.  

The EU’s €26 million campaign to sell itself

Politico Het mag wat kosten, die zelfpromotie van de EU. Volgens de site Politico wil Juncker komend jaar maar liefst 26 miljoen euro belastinggeld uitgeven aan een intensieve publiciteitscampagne om het vertrouwen in de EU te herstellen. De campagne draait om het thema 'A New Boost for Jobs, Growth and Investment' en heeft als voornaamste doel: 'To achieve a better understanding by European citizens of the EU, its priorities and activities; To inform and engage different target groups of European citizens about the EU’s political priorities'.  

DNBulletin: Draai aan de knoppen van de Nederlandse economie

DNBulletin Fraaie economische simulatietool op de site van DNB en bedoeld voor leerlingen, studenten, docenten, journalisten en ieder ander die geïnteresseerd is in macro-economie. Wat zijn te verwachte gevolgen voor de Nederlandse economie van een sterkere wereldhandelsgroei, een hogere olieprijs, loonmatiging, belastingverhogingen of een stijging van de huizenprijzen? De 'DELFI-tool' maakt het voor iedereen mogelijk om op een vereenvoudigde manier dit soort berekeningen te maken.  

Doe mee

Ook iets gelezen of gezien dat u met andere lezers wilt delen? Stuur de link van uw must read met een korte motivatie of beschrijving van de inhoud naar de speciale mailbox: Follow the Money Selecteert.