Deze week: Europees regiobeleid en Merkels migratiebeleid. Verder onder meer een ECB paper over de Europese bankenunie, financiële markten en centrale banken houden elkaar in een wurggreep over het rentebeleid, inzicht in de Miljoenennota en een gastbijdrage over de rechtspraak en participatiesamenleving.

Europa’s verloren regio’s

Die Zeit Londen, Luxemburg, München, Parijs – het zijn de welvarendste en productiefste regio’s van Europa en dus populair. Hun tegenpolen zijn gebieden waar zowel industrieel, bankier als toerist zijn neus voor ophaalt: Anatoliki Makedonia (Griekenland), Região Norte (Portugal), Stredné Slovensko (Slowakije) en Reggio Calabria (Italië). Op papier de armste gebieden van de eurozone, stelde Eurostat vast op grond van economische indicatoren van alle 322 EU-regio’s. Met dergelijke cijfers is het niet gek dat menigeen deze regio's mijdt. Toch laten regioportretten in Die Zeit zien dat daar kansen blijven liggen. Deze gebieden hebben wel degelijk iets te bieden, ondanks of misschien wel dankzij hun achterstand. De lonen zijn er lager, Europese subsidies hebben hier en daar de infrastructuur daadwerkelijk verbeterd en de toerist die nét iets anders zoekt, waardeert deze regio’s juist om hun oorspronkelijk karakter.  

Liebe Frau Merkel, Sie machen mir Angst!

Tichys Einblick Gastbijdrage van literatuurwetenschapper en historicus Alexander Kissler op de liberaal-conservatieve site Tichys Einblick. Kissler maakt zich grote zorgen over het beleid van Merkel inzake de migrantenstroom waarmee Duitsland te maken heeft. Beseft Merkel wat ze doet? 'Deutschland sieht sich mit enormer illegaler Einwanderung konfrontiert. Die deutsche Politik reagiert darauf planlos, kopflos, heute Hü und morgen Hott, öffnet die Grenzen, um eine Woche später Grenzkontrollen einzuführen: Das macht mir Angst'. Duitsland is weliswaar een land dat gastvrij en behulpzaam is, maar de ondoordachte asielpolitiek van Merkel kan de vrede weleens bedreigen, zo besluit Kissler zijn stuk.  

The fiscal impact of financial sector support during the crisis

ECB Een paper van de ECB voor liefhebbers. Het beschrijft hoe in de periode tussen 2008 en 2014 de eurolanden hun bankensector hebben geherstructureerd. Niet geheel verwonderlijk concluderen de opstellers dat regulering, versterkt toezicht en het versterken van kapitaaleisen voor de sector belangrijk zijn om 'financiële ontsporingen' in de toekomst te voorkomen. Daarom is de completering van de Europese bankenunie een must, temeer om te voorkomen dat de eurozone belastingbetaler straks opnieuw het gelag moet betalen: 'In addition, the EU Bank Recovery and Resolution Directive and the Single Resolution Mechanism will ensure private sector involvement ahead of government assistance. Taken together, these key pillars of the European banking union should ensure that the risk of additional taxpayer support gradually diminishes'.  

BIS breathes new life into calls for rate rises

Financial Times De hele financiële wereld hield afgelopen week zijn adem in over een eventuele renteverhoging van de FED, die uiteindelijk niet kwam. Rentepolitiek door centrale banken is een hot issue tegenwoordig. In dit stuk haalt FT columnist John Plender BIS-econoom Claudio Borio aan, die zich erover beklaagt dat de financiële markten zó afhankelijk zijn geworden van de stappen van centrale banken, dat zij daarmee een belemmering zijn geworden voor een 'normaal' rentebeleid van diezelfde centrale banken. Plender waarschuwt dat een langdurige periode van zeer lage rentevoeten kan leiden tot wat de Oostenrijkse School malinvestments noemt: slechte investeringen in onrendabele projecten, het financieren van zombiebedrijven en het niet doorvoeren van noodzakelijke de productiviteit verbeterende hervormingen.  

Huishoudboekje van Nederland 2016

Rijksoverheid Fraai overzicht met grote en kleinere koffertjes van de geplande inkomsten en uitgaven van Nederland voor komend jaar, met in elk afzonderlijk koffertje een verhelderende toelichting op de betreffende inkomsten- of kostenpost.  

De allereerste wereldoorlog: Het begin van ons Anglo-Amerikaanse tijdperk

Novini Artikel met een interessante invalshoek van Jonathan van Tongeren over de betekenis van met name de Eerste Wereldoorlog voor de dominantie van het huidige Anglo-Amerikaanse tijdperk. Met een bijzondere rol voor Groot-Brittannië.  

Aantal rechtszaken zorg opnieuw fors gestegen

De tips voor de volgende twee stukken kwamen van één van onze vaste lezers. NOS De Raad voor de Rechtspraak heeft de de NOS gemeld dat het aantal rechtszaken over de zorg en ondersteuning door gemeenten de eerste 8 maanden is verdubbeld. Verwacht wordt echter dat deze stijging nog fors zal toenemen, omdat voor ruim 400.000 mensen het overgangsrecht vanuit de AWBZ  eind dit jaar afloopt. Deze mensen krijgen dan pas feitelijk echt met de zorghervormingen van de Wmo te maken. Premier Rutte gaf deze week bij de algemene beschouwingen te kennen aandacht te hebben voor problemen rondom zorgtransitie en hervormingen en waar nodig tot aanpassingen bereid te zijn. Waar de zorghervorming leidt tot een forse toename van het aantal rechtszaken tegen de overheid leidt de hervorming van de politie juist tot een afname van het aantal strafzaken. Dit laatste valt te lezen op de website van de NRC Sinds alle hervormingen van het kabinet Rutte II staat de overheid dus vaker dan voorheen in het beklaagdenbank bij de rechter en vermeende criminelen fors minder.
 

De participatiesamenleving: wat is daar al zichtbaar van?

Trouw "Het is zuur voor gemeenten dat er wordt gezegd dat het beter gaat, terwijl gemeenten nog moeten uitleggen dat het allemaal met minder moet in de zorg." Afgelopen dinsdag stond dagblad Trouw uitgebreid stil bij de participatiesamenleving. Een belangrijk onderdeel uit de Troonrede van twee jaar geleden. Wat is nu al zichtbaar van deze participatiesamenleving? In het artikel wordt de tussenbalans opgemaakt door oud-minister Ella Vogelaar, burgemeester van Utrecht en VNG voorzitter Jan van Zanen en publicist Jos van der Lans. Een tussenbalans met positieve ontwikkelingen en kritische en zorgelijke kanttekeningen.  Zo geeft oud minister Ella Vogelaar aan: 'Ik ben er redelijk stevig van overtuigd dat mensen weer meer nadenken over gemeenschappelijk iets ondernemen'. Jos van der Lans (61), cultuurpsycholoog, publicist en oud-senator voor GroenLinks zegt over de participatiesamenleving:. 'Het is groter dan ooit. Mensen nemen zelf initiatieven. Ze gaan hun eigen zorg organiseren omdat ze bang zijn ooit in een verzorgingshuis terecht te komen. Ze gaan een clubhuis zelf beheren. Er zijn veel mantelzorgers'. En de burgemeester van Utrecht en VNG voorzitter Jan van Zanen laat weten: 'Natuurlijk is er niet nagedacht over hoe de participatiesamenleving eruitziet. Honderd jaar geleden heeft ook niemand gezegd: we gaan een verzorgingsstaat bouwen. Dat kan je niet afkondigen. Je kunt wel een trend signaleren. Oude ankers vallen weg en we moeten een beetje loslaten om ruimte te bieden aan iets nieuws'. Ook geeft hij aan: 'Het is zuur voor gemeenten dat er wordt gezegd dat het beter gaat, terwijl gemeenten nog moeten uitleggen dat het allemaal met minder moet in de zorg'.  Het begin van de participatiemaatschappij is er. Maar geen van de drie kan al zeggen dat het een succes gaat worden.  

Doe mee

Ook iets gelezen of gezien dat u met andere lezers wilt delen? Stuur de link van uw must read met een korte motivatie of beschrijving van de inhoud naar de speciale mailbox: Follow the Money Selecteert.