© Cliff

Follow The Money selecteert

Chocolade hazen eten met Pasen is niet zonder risico, koolstof tot nadenken, de nadelen van een cashloze samenleving en het Duitse welvaartssprookje. Verder: Rusland in verval, migratie bedreigt de verzorgingsstaat, de vrijheid en veiligheid van journalisten staat onder druk en een interview met Triodos topman Peter Blom. Tot slot: Canada kiest voor investeren en een interview met Thomas Frank over het tegenvallende politieke beleid van de Democraten in de VS.

Olie in de paashaas

Der Spiegel

Was u van plan uw tanden in een chocolade paashaas te zetten, denk dan nog even na. In veel van deze traditionele lekkernijen zijn kankerverwekkende minerale oliën verwerkt, ontdekte Foodwatch bij een test. Dat duidt er volgens de organisatie op dat de voedingsindustrie het probleem van besmetting door invloeden van buitenaf nog steeds niet onder controle heeft. Ook in adventskalenders met chocolaatjes is olie aangetroffen. Natuurlijk gaat het maar om kleine hoeveelheden, maar olie hoort eenvoudigweg niet thuis in een paashaas. Interessant is de vraag hoe de olie erin terecht komt.

Koolstof tot nadenken

New York Times

Met de implosie van de olieprijs gedurende het afgelopen jaar wordt vanuit groene hoek gehoopt dat de oude CO2-intensieve energievoorziening zijn langste tijd gehad heeft en wordt ingeruild voor duurzame energie. Maar hoe gaat die transitie in de praktijk? The New York Times kijkt hoe de banken omgaan met de getroubleerde kolensector: de financiers trekken zich steeds verder terug, maar laten zij daarbij hun klanten helemaal vallen of geven ze hen toch nog een paar jaar respijt? En als de geldstroom wel helemaal opdroogt, wie betaalt dan het opruimen van de kolenmijnen? De eigenaren, of komt de rekening toch weer bij de belastingbetaler terecht?

Moeten we bang zijn voor een cashloze maatschappij?

The Guardian

Health food keten Tossed uit Groot-Brittannië opende recent haar eerste cashloze cafe. Electronisch betalen wordt steeds gangbaarder. Echter, financieel schrijver Dominic Frisby plaatst enkele kanttekeningen bij deze ontwikkeling. Weliswaar geeft electronisch betalen gemak, maar hij vreest dat overheden er op uit zijn om contant geld af te schaffen om zodoende totale controle te krijgen over ons geld. Frisby denkt dat een cashloze samenleving de toch al aanzienlijke inkomensongelijkheid juist verder zal vergroten en de banken nog meer macht geeft dan ze nu al hebben.

Het Duitse welvaartsprookje

Het Financieele Dagblad

'Welvaart voor allen' is een sprookje, stelt Marcel Fratzscher, directeur van de invloedrijke denktank DIW en gerenommeerd econoom in de Bondsrepubliek. In zijn nieuwe boek "Strijd om de verdeling Waarom Duitsland steeds ongelijker wordt" schetst Fratzscher het beeld van een gespleten natie, waarin een groeiende achterhoede de aansluiting bij de succesvolle bovenlaag verliest en kansen zo ongelijk zijn verdeeld dat economische groei en sociale samenhang gevaar lopen.

Er is sprake van een duale economie in Duitsland. De exportsector boert goed door de lage euro. De lonen zijn er bovengemiddeld en er wordt geïnvesteerd. Dat ligt anders in de binnenlandse dienstensector, die weinig productief is, weinig concurrerend en waar de lonen laag zijn. Het artikel legt een verband met de opkomst van de AfD bij de jongste deelstaatverkiezingen.

Russische blufpoker?

The Economist

Volgens The Economist gaat het helemaal niet zo goed met Poetin's Rusland. Zijn ingrijpen in Syrië heeft IS niet verslagen en 's lands inkomsten zijn aanzienlijk teruggelopen na de vrije val van de olieprijs, Ruslands belangrijkste inkomstenbron. 'A hollow superstate', zo kwalificeert het blad de Russische republiek.

Volgens opiniepeilingen is Poetin nog altijd populair onder de bevolking. Maar liefst tachtig procent zegt hem te steunen, veel meer dan waar westerse leiders op mogen rekenen bij hun bevolking. Maar de steun onder de bevolking over de richting die Rusland opgaat neemt snel af: vond in oktober vorig jaar nog 61 procent dat Rusland op de juiste koers zit, nu is dat nog maar 51 procent. De kwestie Oekraïne zal een belangrijke testcase worden verwacht The Economist. Het blad pleit onomwonden voor financiële en technische steun vanuit de EU voor Kiev.

Immigratiebeleid bedreigt verzorgingsstaat

TPO

Migratie en verzorgingsstaat kunnen niet naast elkaar bestaan, schrijft Dr. Jan H. van de Beek (1968), wiskundige en cultureel antropoloog, die promoveerde op politicologisch onderzoek naar productie van politiek gevoelige kennis over economische effecten van migratie. In het huidige vluchtelingendebat is in toenemende mate sprake van ongerustheid, angst, boosheid en agressie, met name van mensen aan de zogenaamde ‘onderkant’ van de samenleving. Een belangrijke verklaring hiervoor is dat de immigratie van de afgelopen decennia langzaam maar zeker de verzorgingsstaat vernietigt. Dit proces is nu zo ver voortgeschreden dat de sociale vrede in Nederland bedreigd wordt, aldus Van de Beek.

Hij stelt dat de werkelijke kosten van de immigratie veel hoger liggen dan de officiële cijfers en wijst op de langdurige uitkeringsafhankelijkheid van de meeste immigranten, die veelal laag opgeleid zijn en onze taal onvoldoende beheersen. De huidige bestuurselite krijgt een flinke veeg uit de pan: 'Feitelijk is het migratiebeleid één grote daad van agressie van de elite tegen de laaggeschoolde burgers van dit land, een daad die voortkomt uit de lafheid van die elite om principiële keuzes te maken aangaande een afweging tussen nationale en internationale solidariteit. Die keuzes kunnen, om wille van de sociale vrede, niet langer worden uitgesteld.'

Vrijheid en veiligheid journalisten onder druk

Colombia Journalism Review

CJR-columnist Joel Simon maakt zich grote zorgen over de manier waarop Amerikaanse presidentskandidaten zowel traditionele als sociale media gebruiken voor hun campagne. Simon schrijft: 'The continuous erosion of traditional media’s power in the United States is part of a broader global dynamic that is putting journalists at greater risk'. Met name de wijze waarop de Republikein Donald Trump campagne voert baart hem zorgen. Volgens Simon misbruikt Trump sociale media als Twitter (Trump heeft bijna 7 miljoen volgers) door de zaken uit te vergroten en te overdrijven.

Maar ook de regering Obama krijgt er van langs. Simon citeert New York Times correspondent David Sanger over de Obama administration: 'This is the most closed, control freak administration I’ve ever covered.' Deze ontwikkelingen in de omgang met de vrije pers zijn bedreigend voor de onafhankelijke journalistiek en ondermijnt haar rol als hoeder van de democratie. Ook bedreigt het de veiligheid van journalisten die in conflicthaarden werkzaam zijn.

'Alles draaide om winstmaximalisatie en aandeelhouderswaarde'

Vrij Nederland (via blendle)

Interview met Triodos-bankier Peter Blom. Overtuigd anarchist, maar ook al jaren bankdirecteur. Van een ‘volledig duurzame en transparante bank’ weliswaar, maar het wordt steeds lastiger die belofte waar te maken. Blom: ‘Hoe groter Triodos wordt, hoe meer we in een systeem worden geduwd.’

Blom beschrijft hoe zijn collegabankiers, waarvan er een aantal gered moest worden met belastinggeld, destijds voor de Kamercommissie Financiën beweerden dat hen geen enkele blaam trof voor de onstane puinhoop. Die werd volgens hen vooral veroorzaakt door verkeerde toezichtseisen en boekhoudregels. De Triodosbank werd door de gevestigde orde niet serieus genomen en zelfs geridiculiseerd, aldus Blom. Met enige voldoening stelt hij vast: 'Maar ik ben de enige uit dat gezelschap die nog ceo van een bank is.'

Canada zet de geldkraan open

NRC.Next

Begrotingstekort? Het kabinet van de Canadese premier Justin Trudeau wil in plaats van te bezuinigen miljarden uitgeven aan onder meer openbaar vervoer en schone energie. Het verwachte tekort op de begroting bedraagt 30 tot 35 miljard Canadese dollar (20 tot 24 miljard euro). Trudeau had 10 miljard in het vooruitzicht gesteld. Dit komt neer op 1,5 procent van het bruto nationale product van ongeveer 2.000 miljard.

Oorzaken zijn de dalende internationale groei en de val van de olieprijs. Als open economie met een sterke grondstoffensector en een grote olieproductie is Canada gevoelig voor turbulentie in de wereldeconomie, aldus minister van Financiën Bill Morneau. Lichtpunten zijn de lage Canadese dollar, waardoor exportproducten goedkoper worden, wat weer gunstig is voor de industrie- en dienstensectoren in de rest van het land. Sectoren als de autoproductie en financiële dienstverlening beginnen daarvan te profiteren. Toch kiest Trudeau voor investeren in plaats van te bezuinigen. De Canadese staatsschuld is met 30 procent van het bbp relatief laag. 'Er is dus ruimte om te lenen', aldus de premier.

'Luister Liberaal!'

Bill Moyers.com

Interview met de Amerikaanse schrijver Thomas Frank naar aanleiding van diens nieuwste boek: Listen Liberal. Frank schetst in dat boek hoe de Democratische Partij de afgelopen decennia nauwelijks aandacht heeft geschonken aan de toenemende (inkomens) ongelijkheid in de VS. Dat hebben ze niet nagelaten vanuit de oppositiebankjes, integendeel, van de laatste vier-en-twintig jaar zat er zestien jaar een Democraat in het Witte Huis en toch zijn de democraten er niet in geslaagd om het verval van de Amerikaanse middenklasse tegen te gaan.

Wel werden Wall Street-bankiers met belastinggeld geholpen, maar bleven de lonen van de arbeidsklasse laag. Frank: 'The Democrats are a class party in the most basic sense of the phrase, and that the socioeconomic group whose interests they represent most enthusiastically --the satisfied and prosperous professional class-- simply doesn’t care all that much about income inequality.