Follow The Money selecteert

Deze week aandacht voor de broeders Koch, de teloorgang van de Deutsche Bank en hoe een fraudezaak bij KBC verjaarde. Verder: een stuk over de Bitcoin en de werking van de Franse staat. Er is aandacht voor de zorg, Varoufakis, Schulz en Pomerantsev. Plus: de leermethode van Socrates in het rekenonderwijs.

The Koch brothers' foundation network explained

Center for Public Integrity FTM heeft in het verleden al eens eerder aandacht besteed aan de Koch miljardairbroers. Het Center for Public Integrity komt deze week met twee verhalen over deze familie, die miljoenen spenderen aan private stichtingen ter bevordering van het vrije markt-denken. In het eerste verhaal (zie link onder titel) wordt inzage gegeven in het uitgebreide netwerk van de broers. In het tweede verhaal wordt verteld op welke wijze de broers hun ideeën over de vrije markt verbreiden, met name via universiteiten.  

Sie nennen es Sterbehaus

Die Zeit Sterk staaltje journalistieke antropologie over de teloorgang van wat eens Duitslands boegbeeld van de bankensector was: Deutsche Bank. Voormalige topmannen, zoals de 90-jarige Robert Ehret die het als enige aandurft niet-anoniem te reageren, komen aan het woord en bieden een bijzondere inkijk in het reilen en zeilen van Duitslands grootste bank. Ehret beschrijft de veranderingen die in de loop van de tijd hebben plaatsgevonden binnen de bank. Vroeger gold een handdruk nog als een vaste afspraak, bankiers waren betrouwbare mannen en DB een 'geachtetes Unternehmen', een respectabel bedrijf. Maar die tijden zijn voorbij.  

Iedereen vrijuit in miljoenenfraudezaak KBC

De Tijd (gratis registratie)
België: na twintig jaar onderzoek en procederen moet geen enkele verdachte nog verschijnen voor de strafrechter in een miljoenenfraudezaak met kasgeldvennootschappen rondom de bank KBC, die ook zelf in de beklaagdenbank zat. Het heeft allemaal veel te lang geduurd, luidt het pijnlijke verdict, de zaken zijn verjaard.  

Bitcoin surges as Chinese flock to Russian fraudster’s site

Financial Times Goed en slecht nieuws over Bitcoin. Afgelopen zondag bracht tv-programma Tegenlicht een laagdrempelige documentaire over de digitale munt, die vaak tot verhitte discussies leidt: je bent óf een evangelist die heilig gelooft in de revolutionaire eigenschappen van de munt, die macht weghaalt bij de banken en de staat. Of je bent een scepticus die in Bitcoin een instrument ziet dat alleen dient voor criminelen om ongezien geldstromen te maskeren. Tegenlicht slaagde er in om een genuanceerd beeld te schetsen van de Bitcoin-opkomst. Dat de toekomst voor de Bitcoin zonnig is, leek zo in de dagen na de uitzending: na maanden van stabiele koersen, steeg de Bitcoin flink in waarde. Maar de Financial Times tempert de verwachtingen. Aan de koersstijgingen kan wel eens een pyramidespel ten grondslag liggen van een veroordeelde Rus die Chinezen weet te overtuigen met rentes van 30 procent per maand.  

The Socratic Method:Teaching by Asking Instead of by Telling

Garlikov.com Blog van de Amerikaanse filosofieprofessor Richard Garlikov, die een experiment doet met zijn studenten om binaire rekenkunde [alleen nullen en enen, red.] te leren louter door het stellen van vragen. Het stuk biedt inzicht in hoe we leren, hoe onze denkprocessen verlopen, de rol van taal, inclusief lichaamstaal, de betekenis van getallen, en de relatie tot leren en motiveren. Lees vooral de 76 vragen helemaal door en zie wat er gebeurt. Fascinerend.  

Zorg voor burgers is er niet beter op geworden

Binnenlands Bestuur Ingezonden door een FTM-lezer. Ambtenaren vinden dat vooral de zorg voor burgers sinds de invoering van de Wmo 2015 er niet beter op is geworden. Met name grote gemeenten maken zich zorgen over ontoereikende budgetten voor de Wmo en de jeugdzorg. Dit blijkt uit een enquête van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur onder ambtenaren die werkzaam zijn in het sociale domein (jeugd, Wmo, werk en inkomen). Vooral over de gevolgen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) zijn ambtenaren sceptisch. Kamerleden hebben gereageerd op de signalen van de ambtenaren en geven veelal aan geschrokken te zijn van de uitkomsten. Ook deze reactie is te lezen bij Binnenlands Bestuur in bijgaand vervolgartikel. De belangrijkste vraag hierbij blijft natuurlijk : kunnen  alle problemen al daadwerkelijk aan invoerings- en  overgangsproblemen worden toegerekend? Een vraag die de politiek momenteel nog uit de weg lijkt te gaan.  

People's Deepest, Darkest Google Searches Are Being Used Against Them

The Atlantic Ingezonden door een FTM-lezer Mensen stellen Google vragen die ze niet aan andere mensen durven te stellen. Wie worstelt met seksuele of financiële problemen zal zich eerder tot een zoekmachine wenden dan tot een vriend of familielid. Het lijkt alsof Google discreet en anoniem antwoord geeft, maar dat is niet zo. Adverteerders kopen zoekdata en bieden real time advertenties aan op grond van de vragen die gebruikers van Google invoeren. Ook marketingfirma’s en andere bedrijven kopen zoekdata. The Atlantic vertelt hoe bedrijven consumenten belagen met reclame voor ongunstige leningen.
 

Elite Thickets and Institutions: French Resistance versus German Adaptation to Economic Change, 1945-2015

QMUL Centre for Globalisation Research (CGR) Het nieuwste CGR Working Paper beschrijft een fascinerend onderzoek naar de verbanden tussen de Franse elites, hun instituties en de beleidsmaatregelen die daarvan een gevolg zijn. Het onderzoek biedt een fraai inkijkje in de werking van de Franse staat en de weerstanden die de gevestigde macht heeft tegen veranderingen. Dit in tegenstelling tot de Duitse institutionele structuur. Riep daar iemand 'Frankrijk moet hervormen'?  

Judge for yourself: The speech with which I ‘antagonised’ the Eurogroup

Blog Yanis Varoufakis Op zijn blog geeft de Girekse ex minister van Financiën Yanis Varoufakis de integrale tekst van zijn eerste toespraak tot de eurogroep. Dat was op 14 februari 2015, toen het gedoe over de derde bail out nog moest beginnen. De toespraak zou later leiden tot een 'vijandige' opstelling van de groep tegenover Varoufakis persoonlijk. Oordeelt u zelf, wie er gelijk had, schrijft Varoufakis in de titel van het stuk.  

Neocons 2.0: The problem with Peter Pomerantsev

Pando Longread over neocon establishment types als Pomerantsev door Rusland kenner Mark Ames. Pomerantsev wordt geportretteerd als spreekbuis van het state department.  Goed betaalde herauten van de gevestigde orde. Waar kennen we dat van?  

The ambitions of Martin Schulz

Politico Verhaal over en met de Duitse voorzitter van het Europees Parlement (EP) Martin Schulz, die ooit door de Italiaanse premier 'Kapo' werd genoemd, verwijzend naar de Duitse kampcommandanten in de Tweede Wereldoorlog.  Schulz is in dit stuk bepaald niet terughoudend over zijn ambities, hij wil het EP luid en duidelijk 'op de kaart zetten' door middel van 'politieke actievoering'. Schulz: 'If we want to be taken seriously with our more politicized role, we need the president of the Parliament to act at the same level as the two other presidents [voorzitters Europese Raad en Europese Commissie, red.].  

Openheid zorgkosten geweigerd

Open State De Nederlandse Zorgautoriteit heeft van de rechter gelijk gekregen in haar weigering om na een WOB-verzoek van de Open State Foundation inzage te geven over zorgkosten. De stichting kreeg woensdag voor de rechtbank te horen dat de NZa de opgevraagde informatie niet hoeft prijs te geven omdat die als bedrijfs- en fabricagegegevens aan te merken zouden zijn. De Open State Foundation vroeg de NZa vorig jaar via de Wet Openbaarheid Bestuur om de aantallen behandelingen, gedeclareerde kosten en door zorgverleners gehanteerde prijzen bekend te maken.  

De hervorming van het europact

The Matheo Solution
Op 1 oktober jl. organiseerde Follow The Money (FTM) samen met Felix Meritis in Amsterdam de thema-avond ‘De Nieuwe Euro’, waarbij de eurocrisis en de mogelijke oplossing daarvan -‘The Matheo Solution (TMS)’ - centraal stonden. Te midden van een deskundig en zich roerend publiek modereerde FTM-hoofdredacteur Eric Smit deze avond de europroblematiek met de ontwerper van TMS, André ten Dam en met vooraanstaande economen Arnoud Boot en Lex Hoogduin. In dit artikel (long read) blikt Ten Dam terug op deze avond en vooruit naar een internationaal congres in Parijs over een Plan B voor de euro, waar hij is uitgenodigd om TMS toe te lichten.
 

Doe mee

Ook iets gelezen of gezien dat u met andere lezers wilt delen? Stuur de link van uw must read met een korte motivatie of beschrijving van de inhoud naar de speciale mailbox: Follow the Money Selecteert.