Follow The Money selecteert

Deze week veel aandacht voor de financiële sector. Met onder meer het fenomeen 'crowdlending', de activa-truc waarmee Zuid-Europese landen hun gammele banken aan kapitaalrichtlijnen willen laten voldoen. Plus: kritiek vanuit AFM op de sector. Verder: Ewald Engelen over de claim van regeringspartijen dat door hun beleid de economie weer aantrekt en de Tegel-nominatie van twee FTM auteurs.

Startup in crowdlending: 'Fintech draait om transacties zonder banken'

RTL-nieuws Het oude verdienmodel van de banken komt meer en meer onder druk te staan, al zwelt de rentewinst voorlopig nog aan. Nadat eerder bedrijven als Apple en Google besloten om financiële diensten aan te bieden, komt nu via het platform Fintech de startup Lendex met het fenomeen 'crowdlending'. Fintech staat voor Financial technology: een business model waarbij software wordt ontwikkeld voor financiële diensten. Bitcoin is hiervan een voorbeeld. Ook in Nederland bestaat inmiddels een platform voor dergelijke financiële innovatie: Holland FinTech. Eén van de nieuwe start ups is het Nederlandse bedrijf Lendex (Lending Exchange), dat de 'black box' van het bankwezen wil openen. Een crowdlending platform, dat consumenten voor leningen rechtstreeks koppelt aan (grote) investeerders. Doel van Lendex is om de markt voor consumentenleningen eerlijker en transparanter te maken. We hoeven maar te denken aan het woekerpolis dossier, dat hier op FTM de nodige aandacht heeft gekregen, maar nog steeds niet naar behoren is afgekaart door de sector. Initiatiefneemster Miglena Dobreva: 'Geldprocessen worden simpeler, directer en financiële diensten worden tegen veel lagere kosten geleverd dan bij de bank".  

This Could Sink Banks in Greece, Portugal, Spain, and Italy

Wolfstreet Blogger Wolf Richter uit kritiek op de absurde ontwikkelingen in de Zuid-Europese bankensector. Allereerst wijst hij op de recente uitgifte door Spanje van zes maands papier - T-bills - met een negatieve rente, waar in 2012 nog een rente van ruim drie procent voor werd betaald. Sindsdien is het echter niet veel beter gegaan met de sector in Spanje. Hij noemt het voorval typerend voor de wijze waarop landen als Portugal, Spanje, Griekenland en Italië met de waardering van hun bank activa omgaan. Die worden veel te hoog ingeschat. Richter schrijft: 'These four countries have been smart in how they propped up their rickety banks. They and their banks have declared something a “high quality” asset even though it has a dubious value, no market price, and can’t be sold. And they have included this totally illiquid asset of dubious value in the “core capital” of the banks. This asset significantly increases the “capital buffers” and makes the bank more resistant to shock and collapse, on paper. That’s how they solved their banking crisis.' Met andere woorden: deze vier Zuid-Europese landen bedonderen de boel om maar te voldoen aan de strengere kapitaalregels, die, voortvloeiend uit Basel III, gesteld zullen worden. Ook blogger Mike Shedlock velt in zijn blog een genadeloos oordeel over deze gang van zaken en de rol die centrale banken in dit geheel spelen. Shedlock concludeert: 'Central bank actions did not spur lending, so they buy more and more bonds, apparently under the theory "if it doesn't work, do more of it, until it does work". Such idiocy has led to yet another asset bubble of enormous magnitude, in part fueled by corporations borrowing money at low rates to buy back their own shares at ridiculous prices.'  

AFM verwijt financiële sector niet te willen veranderen

Het Financieele Dagblad (gratis inlog) Toezichthouder op de financiële markten (AFM) constateert bij monde van haar nieuwe bestuursvoorzitter Merel van Vroonhoven, dat de bereidheid van de financiële sector om te willen veranderen nog niet erg groot is. Er is nog altijd — zeven jaar na de kredietcrisis — te veel externe druk nodig om banken, verzekeraars en adviseurs te bewegen de klant centraal te stellen en het vertrouwen van de consument te herstellen, aldus van Vroonhoven tijdens de presentatie van het jaarverslag van de AFM. Er wordt wel enige vooruitgang geboekt, maar pas ‘na grote druk’ van politiek, toezichthouder en samenleving, zo luidt de kritiek. Waar die bemoeienis van buiten ontbreekt, is er weinig verbetering zichtbaar. De AFM noemt als voorbeeld de kwaliteit van het advies over lijfrentes en beleggingen die na enkele jaren nog altijd ‘teleurstellend’ is ondanks een beleidsadvies met best practices. Volgens Van Vroonhoven kun ‘je je dan afvragen hoe groot de intrinsieke motivatie is om daadwerkelijk te veranderen’. De AFM heeft ‘cultuurverandering’ van de financiële sector tot speerpunt van beleid gemaakt. Die verandering moet uit de sector zelf komen, vindt Van Vroonhoven. ‘We moeten waken voor toezichtverslaving, voor een sector die alleen verandert omdat de toezichthouder het wil.’  

Regeringspartijen pronken onterecht met economisch 'herstel'

De Groene Amsterdammer In de Groene haalt FTM-columnist Ewald Engelen hard uit naar de in zijn ogen onterechte claim van regeringspartijen VVD en PvdA, dat het economisch 'herstel' voortkomt uit het door die partijen gevoerde (afbraak) beleid. Volgens Engelen klopt daar helemaal niets van en heeft het beleid van de huidige politieke kaste de kosten van de bancaire crisis verhaald op burgers en MKB, waardoor het economisch herstel met minstens vier jaar is vertraagd, met tienduizenden onnodige faillissementen en honderdduizenden onnodige werklozen tot gevolg. Anno 2015 is de reële koopkracht van de gemiddelde Nederlander nog altijd 4,5 procent lager dan in 2008, is de consumptie van Nederlandse huishoudens nog altijd 2,5 procent lager dan in 2008, is de totale Nederlandse hypotheekschuld nauwelijks gedaald, is de werkloosheid alleen maar geslonken doordat meer mensen zich teleurgesteld van de arbeidsmarkt hebben afgewend, blijft de omzetgroei van de Nederlandse detailhandel al jaren sterk achter bij ons omringende landen, snakt de automobielbranche al vier jaar naar lucht en neemt het aantal bedrijfsfaillissementen nauwelijks af. 'Wat nou herstel', verzucht Engelen.  

Twee FTM auteurs genomineerd voor publieksprijs De Tegel

De Tegel FTM is genomineerd voor twee van de achttien categorieën van de publieksprijs De Tegel. In de categorie 'Achtergrond' is het stuk van Robert Kosters genomineerd. Kosters schetste daarin de achtergronden over de miljoenen die ex topman Jan Bennink verdiende aan de dubieuze overname van koffiebrander Douwe Egberts. In de categorie 'Talent' is onze Anne de Blok genomineerd met haar verhaal over misbruik van Brusselse subsidies, waar geen enkele controle op werd uitgeoefend en waarbij nota bene een monopolist in het zadel werd geholpen. Morgen is de uitreiking in de Koninklijke Schouwburg te Den Haag. Programma. Stemmen kan hier en hier.