Een ander geluid in het klimaatdebat, de samenhang tussen ongeletterdheid en misdaad, de onderkant van de Rotterdamse arbeidsmarkt is de klos, innovatief biotech bedrijf schudt farmasector op. Datadrift bij overheden bedreigt privacy, de asielinstroom in beeld, hoe Britse zakenbanken belasting ontwijken en: waar gaat het het geld in de wereld naartoe? CEO's moeten af en toe de deur dichtdoen. Hot topic: basisinkomen is wel/niet goed voor de economie.

Een ander geluid in het klimaatdebat

Algemeen Dagblad (via Blendle) Nederlanders hoeven niet wakker te liggen van de gevolgen van klimaatverandering, zegt invloedrijk econoom en klimaatonderzoeker Richard Tol. 'Het idee dat onze kleinkinderen gevaar lopen omdat de aarde opwarmt, is volslagen mesjogge.' Niet klimaatverandering is het belangrijkste milieuprobleem, maar luchtvervuiling. Dat veroorzaakt op dit moment grofweg 4 miljoen doden per jaar. Er is in het debat over het klimaat sprake van massahysterie, zegt Tol, 'het is een zeer complex onderwerp waar nog maar weinig onderzoek naar is gedaan. 'We weten een heleboel simpelweg nog niet'. En over de 'code oranje' voor het klimaat van KNMI-directeur Gerard van der Steenhoven zegt Tol: 'De jongens en meisjes van het KNMI moeten doen waarvoor ze betaald worden: het weer voorspellen'. Tol heeft ook een oplossing: hef koolstofbelasting, verlaag tegelijkertijd de loonbelasting en stop met subsidiëren, dat maakt bedrijven lui en houdt innovatie tegen.  Tol is overigens niet de enige die een debat hierover voorstaat, getuige dit relaas van de TU Delft.  

Analfabeten raken in alle opzichten achterop

Financial Times FT-journalistee Gillian Tett linkt inkomensongelijkheid aan informatie-achterstand. Ze schrijft dat de have's wel toegang hebben tot informatie via hun smartphone, maar een groeiende groep in de onderklasse niet. Soms om de eenvoudige reden dat ze analfabeet zijn. Maar liefst 14 procent van de Amerikaanse volwassenen zijn analfabeet. Dat zijn 32 miljoen mensen. Deze ongeletterden blijken ruimschoots vertegenwoordigd in de misdaadcijfers: 85 procent van jeugdige delinquenten kan niet lezen en hetzelfde geldt voor 70 procent van de mensen die in de gevangenis zitten.  

Arbeidsmarkt in Rotterdam, de onderkant is de klos

Rotterdam Rapport van de gemeente Rotterdam over vraag, aanbod en matching op de arbeidsmarkt regio Rijnmond, dat een systematische, integrale beschrijving biedt van de structuur van de Rotterdamse en regionale arbeidsmarkt. Het onderzoek maakt een aantal trends, relevant zijn voor het maken van beleid, scherp zichtbaar. Zoals flexibilisering, het verdwijnen van banen aan de onderkant en in het middensegment van de arbeidsmarkt en de ‘mismatch’ tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.  

Pillen testen zonder proefdieren doe je zo

Management Team Hoe het Leidse biotechbedrijf Mimetas orgaanchips ontwikkelt voor de farma-industrie, waardoor minder proefdieren nodig zijn om medicijnen te testen en de ontwikkelkosten van medicijnen significant kunnen worden teruggebracht: 'Wij ontwikkelen miniatuur orgaanmodellen, organen-op-een-chip, onder andere om proefdieren te vervangen. Onze Organen-op-een-Chip zijn 3-dimensionale menselijke weefseltjes. Biologisch is dat zeer complex, omdat een orgaan uit meerdere celtypen bestaat, waaronder bijvoorbeeld bloedvaatjes'  

De overheid wil een hackbevoegdheid

NOS Artikel met video's over de bij-effecten van de verhoogde terrorismedreiging. Zoals daar zijn: het speurneuzen van overheidsinstanties in privégegevens. Er wordt gewerkt aan drie nieuwe wetten om nog meer informatie te mogen verzamelen. Dat maakt de kans groter dat je privégegevens worden bekeken door allerlei ambtenaren, aldus de NOS: 'De overheid wil versleuteling omzeilen met de zogenoemde hackbevoegdheid. Die geeft de politie toestemming om een smartphone of computer te hacken, zodat rechercheurs er in kunnen kijken'.  

Britse centrale bank: massa-immigratie maakt lonen lager

Telegraph Een rapport van de Britse centrale bank meldt dat massale immigratie van laaggeschoolden leidt tot een scherpe daling van de lonen. Wel fijn voor het grootbedrijf, minder voor de werknemers. Een toename van de immigratie met 10 procentpunt leidt tot een loondaling van circa twee procent, berekenden de economen van de bank. 'This new research by the Bank of England (...) has found a significant negative impact on those in the lower skilled services sector in which six million UK born are working. This amounts to nearly a quarter of all British workers'.  

Migratie helder in beeld

Ces Ifo Gruppe Munich Economisch onderzoeksinstituut Ifo in München, komt met nieuwe cijfers over de migratie naar en uit EU-landen.  De begeleidende grafieken en staafdiagrammen schetsen daarvan een overzichtelijk beeld.  

Hoe zeven Britse zakenbanken slechts $ 30 miljoen belasting betaalden

Reuters Ondanks miljardenwinsten betaalden de zeven grootste zakenbanken in de Londense City slechts een fractie van de te verwachten winstbelasting: 30 miljoen dollar. Vijf van de zeven - JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank AG, Nomura Holding en Morgan Stanley - betalen namelijk geen winstbelasting in Groot-Brittannië. Ook de andere twee - Goldman Sachs en UBS - gebuikten tax rulings en compensabele verliezen uit het verleden om hun belastingaangifte te verminderen.  

Al het geld in de wereld in één grafiek

Market Watch Fraai overzicht van marktonderzoeker Market Watch over waar al het geld in de wereld naartoe is gegaan. Zo staat er een bedrag van 1,2 quadriljoen dollar uit alleen al in derivaten. Van alle wereldwijde schulden komt bijna een derde voor rekening van de Verenigde Staten, terwijl Europa goed is voor ruim een kwart. De Aziaten doen het wat dat betreft iets beter, al staat ook Japan, met een vijfde, in de kopgroep. China scoort, ondanks de negatieve berichtgeving van de laatste tijd, slechts een schamele zes procent.  

Een slimme CEO neemt tijd voor zichzelf

Harvard Business Review Onder andere door de druk van de sociale media leven we in een cultuur waarin het belang van sociale interactie overgewaardeerd wordt. Grote denkers en leiders - van Virginia Woolf tot Marcel Proust en de mede-oprichter van Apple, Steve Wozniak - benadrukten het belang van een 'metaphorical room of one's own'. Lees: het belang van tijd vrijmaken voor jezelf. Dat streven is geen indicatie van 'een melancholieke persoonlijkheid', betoogt het artikel. Integendeel, je moet het eerder zien als een teken van emotionele volwassenheid en van een gezonde psychologische ontwikkeling.  

Hot topic: gratis geld goed voor de economie

Evonomics De discussie over een basisinkomen voor iedereen is populair. Finland overweegt het in te voeren, alsook Zwitserland. En ook in ons land doen enkele gemeenten proeven met deze uitkeringsvorm. Tegenstanders beweren dat het onbetaalbaar is en geen einde maakt aan de bureaucratie. Voorstanders zien voordelen voor de economie, zoals de auteur van het Evonomics-artikel Tom Streithorst, in een andere publicatie : 'I like it because it is the most efficient way of increasing demand.' Algemene middelen aanwenden voor maatschappelijke doelen als scholen en wegen is minstens zo profijtelijk als oorlogvoeren, betoog Streithorst. De welvaart na WO II was voor slechts voor de helft het gevolg van oorlogsinspanningen om de vijand te verslaan, de rest van overheidsinvesteringen. Al willen conservatieven dat niet zien: '[...] conservatives who loathe government spending are able to overcome their distaste when it comes to war.'  

Wie dacht dat gemeenten de nieuwe zorgtaken niet aankonden, had groot gelijk

NOS Inzending van één van onze vaste lezers. Hij constateert dat de Nederlandse politici, in weerwil van de optimistische woorden van minister-president Mark Rutte, nogal eens broddelwerk afleveren. Het gedoe rondom de veranderingen in de zorg is daar een goed voorbeeld van. De NOS meldt veel negatieve gevolgen van de overheveling van zorgtaken, gepaard met bezuinigingen, naar gemeenten: volwassenen en kinderen wordt benodigde specialistische zorg onthouden, in de armste gemeenten krijgen mensen het vaakst te maken met hardvochtig beleid, middeninkomens worden onevenredig zwaar getroffen en meer.  

Doe mee

Ook iets gelezen of gezien dat u met andere lezers wilt delen? Stuur de link van uw must read met een korte motivatie of beschrijving van de inhoud naar de speciale mailbox: Follow the Money Selecteert.