Follow The Money selecteert

Deze week aandacht voor internationale instituten als het IMF en de Wereldbank. Verder onder meer: hoe robotisering de arbeidsmarkt beïnvloedt en: Chinezen in Limburg. Tot slot een stuk over de investment policy van het participatiefonds van de Postcode Loterij.

'Robotisering heeft ongekend potentieel'

Fondsnieuws (gratis registratie) Volgens professor Rafaello D’Andrea, hoogleraar robotica bij het Swiss Federal Institute of Technology, biedt de verwachte robotisering enorme groeikansen voor de economie. De ontwikkelingen gaan snel, de robots worden steeds beter en kleiner en de toepassingen zijn schier onuitputtelijk. Wel maakt D'Andrea zich zorgen over de werkgelegenheid: 'Het gaat zo snel, mensen hebben onvoldoende tijd om zich op de nieuwe situatie voor te bereiden. Vooral mensen met eentonig werk met veel zich herhalende facetten, worden bedreigd door robots'. Veelal lager betaalde banen staan dus onder druk. Hoger opgeleiden en mensen die met mensen werken, hoeven volgens de professor minder te vrezen. Creativiteit of menselijke interactie is nog heel moeilijk na te bootsen.  

How to Reform the IMF Now

Project Syndicate In een opiniestuk op PS geven twee IMF executives ongezouten kritiek op met name de rol die de VS spelen in de nodige hervorming van de organisatie. Paulo Nogueira Batista is er nog steeds directeur, Hector R. Torres was het. Hun kritiek betreft vooral het besluitvormingsproces binnen het instituut en dan weer vooral ten aanzien van de 'developing countries'. Landen als India, Brazilië, maar vooral China zijn steeds belangrijker geworden, maar zien die toenemende economische invloed onvoldoende vertaald worden naar politieke invloed. Een ander kritiekpunt betreft de herverdeling van de financiële bijdragen van de aangesloten leden. Als aan de opkomende landen een groter gewicht wordt toegekend, dan nemen ook de financiële resources van het IMF toe, aldus de beide heren. Die middelen zouden zelfs kunnen verdubbelen. Klaarblijkelijk wil de VS niet dat de opkomende landen een zwaardere stem in het kapittel krijgen. Het mag daarom geen verwondering wekken dat deze opkomende landen, onder aanvoering van China, het initiatief hebben genomen tot de oprichting van een alternatief voor de Wereldbank: de 'Asian Infrastructure Investment Bank' (AIIB), waarin veel politieke bondgenoten van de VS, waaronder ons land, hebben verklaard te willen participeren. Batista heeft eerder aangegeven dat het IMF de aangegane verplichtingen jegens Griekenland niet moest nakomen, maar werd toen teruggefloten door de Braziliaanse regering.  

How the World Bank breaks its promise to protect the poor

The Center for Public Integrity Ernstige kritiek op het functioneren van de huidige Wereldbank door het Center for Public Integrity. De Wereldbank wordt verweten dat haar beleid om de armen te beschermen is geëvolueerd in een beleid dat er op gericht is vooral de eigen financiële positie te beschermen. Ook komt er ernstige kritiek op de controle van de ter beschikking gestelde gelden. Als voorbeeld wordt onder andere genoemd dat de Ethiopische regering de vele miljoenen die zij van de Wereldbank heeft ontvangen om het land te ontwikkelen gebruikt heeft voor een agressieve en omvangrijke campagne om politieke tegenstanders te verdrijven, gepaard gaande met geweld, verkrachting en moord.  

Money for Nothing

Project Syndicate In deze bijdrage analyseert voormalig IMF-medewerker en huidig voorzitter van het Brussels-based Center for European Policy Studies, Daniel Gros, de gevolgen voor de economie van langdurig lage of zelfs negatieve nominale en reële rentes. Hij stelt vast dat lage rentes voor landen met hoge schulden weliswaar prettig zijn, maar waarschuwt er tegelijkertijd voor dat de lange termijn gevolgen zeer verstorend kunnen uitpakken voor herstel van de wereldeconomie. Daarnaast stelt Gros met betrekking tot de eurozone vast, dat de convergentiecriteria van het Verdrag van Maastricht [onder andere de bekende maximaal drie procent begrotingstekort eis, red.] en het zogenaamde 'Fiscal Compact' van 31 januari 2012, evengoed bij het grof vuil gezet kunnen worden, aangezien toch niemand zich er aan houdt. De lage en negatieve rentes zorgen er weliswaar voor dat landen als Griekenland, Portugal, Spanje en Ierland hun hoge schulden kunnen blijven financieren, maar - zo waarschuwt Gros - het is eigenlijk de omgekeerde wereld.  

Middenbedrijf verwacht veel fusies en overnames

M&A Op de site van M&A (Mergers and Acquisitions) aandacht voor de jaarlijkse Mid Market Monitor van Deloitte over het middenbedrijf. Volgens de Corporate Finance afdeling van dit van oorsprong accountantskantoor groeien de overnameactiviteiten bij Nederlandse ondernemers fors: maar liefst 42 procent van de ondernemers in het middenbedrijf verwacht komend jaar te fuseren, een overname te doen of juist te worden overgenomen. Ook is men voor het tweede jaar op rij positief gestemd over het ondernemersklimaat, aldus de monitor. Opvallend daarbij is ook, dat de bedrijven in toenemende mate (risicovolle) grensoverschrijdende overnames overwegen. Managing partner Mennolt Beelen: ‘Opvallend is dat mid market bedrijven nu meer en meer over de grens kijken voor overnamemogelijkheden. Niettemin blijft een transactie met een Nederlandse concurrent nog steeds favoriet’. Ook wordt gekeken naar de technologische ontwikkelingen en de impact van robotisering op de bedrijfsvoering. Robotisering is bezig aan een opmars binnen het middenbedrijf. Eén op de zeven ondernemers geeft aan dat er binnen nu en vijf jaar meer robots in hun organisatie zullen zijn.  

Hordes Chinezen over de vloer

Binnenlands Bestuur Opvallend bericht op de site van BB: Chinese delegaties lopen de deur plat bij Nederlandse gemeenten. Roermond tuigt er zelfs een speciaal China-beleid voor op. De Chinezen zijn vooral geïnteresseerd in de voedings- en agro-industrie. Zoals bekend zijn Chinezen dol op ons Nederlandse melkpoeder, dat zou de nadrukkelijke belangstelling voor deze sectoren mogelijk kunnen verklaren. Met name de stad Roermond mag zich verheugen over Chinese aandacht. Wethouder Waajen: ‘Twee weken geleden kwam een delegatie langs die ook een outlet in China wilde vestigen. De beste outlet van Europa en misschien wel van de wereld, staat namelijk in Roermond, en dat weten de Chinezen maar al te goed.’ 'Roermond' is voor de Chinezen een merk geworden, merkt de wethouder nog op. Voor de provincie Limburg komt deze belangstelling goed uit. Van alle provincies was Limburg zo’n beetje de laatste die haar vizier richtte op China.  

Stichting poen

Quote (via blendle) Uitgebreid stuk over vriendjespolitiek in het gratis geld circuit. Met name de handel en wandel van het fonds van de Postcode Loterij, Stichting Doen, en de rol die oprichter en aandeelhouder van de Postcode Loterij, Boudewijn Poelmann, daarbij speelt. Het is genoegzaam bekend dat het succes van de Postcodeloterij mede verband houdt met het vele geld dat zij mede via Stichting Doen afdraagt aan 'goede doelen'. Echter, minder bekend is, dat het fonds de gelden van die 'goede doelen' vaak verdeelt over bevriende bedrijven. Zo heeft Stichting Doen de afgelopen jaren ruim 19,5 miljoen euro geïnvesteerd in haar honderd procent dochter Qurrent, de groene-stroomleverancier. Echter, niet alleen bleek deze investering waardeloos, zij verstoort ook de markt, zo luidt de kritiek van vele andere ondernemers uit die branche. Ebel Kemeling, partner bij Spring Associates, een adviesbureau op het gebied van duurzaamheid en kenner van de groene markt plaatst grote vraagtekens bij de miljoenen die in Qurrent worden gepompt: ‘Strategisch is het een zeer merkwaardige investering. Door één partij zo te steunen, terwijl er nog zo veel onduidelijkheid is over hoe de markt zich zal ontwikkelen, richt je veel schade aan. Qurrent is niets bijzonders. Het is een leverancier zoals Eneco en de Nederlandse Energie Maatschappij. Als je dan jaarlijks miljoenen in zo’n bedrijf stopt, belemmer je alleen maar innovatie.’ Naast geldverspilling dus ook veel onkunde. Oprichter Poelmann van de Postcode Loterij wordt in dit stuk evenmin gespaard. Hij wordt getypeerd als 'de ongekozen permanente minister van Ontwikkelingshulp en Duurzaamheid'. Poelmann beweert echter bij hoog en bij laag dat het hem niet om de centen gaat: ‘We exploiteren een basisemotie en die heet angst. Angst dat de buren wel winnen en jij niet. Angst is de sterkste emotie die een mens heeft. Dat heb ik niet verzonnen, dat blijkt uit onderzoek. En in ons model zit, naast hebzucht, een angstfactor. Dat kan ik niet ontkennen.’