© TSPDave

Follow The Money selecteert

De Rabokantoren verdwijnen uit de dorpen, ex-BoE gouverneur pleit voor een Duits vertrek uit de euro, Ierland omzeilt zijn eigen – strenge – lobbyregels. Verder: Is het einde van de sociaal democratie nabij? Gemeenten laks met privacygevoelige gegevens. Gecombineerd zijn pesticiden nóg gevaarlijker. De 'methode Bot'. En: hoe ziet de toekomst van de financiële sector er uit? Tot slot: armoede in Nederland, duistere kanten van innovatie en een nieuwe wet voor klokkenluiders.

Hoe de Rabobank verdween uit de dorpen

HP/De Tijd  (via blendle)

Informatief artikel over de opheffing van het Rabokantoor in het Overijsselse Wijhe illustreert de teloorgang van de coöperatieve structuur van de bank. De ledenraad ging unaniem akkoord en ook de ondernemersvereniging liet geen traan. Kantoor Wijhe ressorteert inmiddels onder Rabobank Salland. De pinautomaat en afstortautomaten zijn wel gebleven. Protest? Nauwelijks.

Dat is niet zo vreemd, schrijft auteur Jan Smits. Heel weinig mensen kwamen naar de dorpskantoren. Begin dit jaar is de Rabo-organisatie verder gecentraliseerd vanwege eisen van de ECB (de Europese Centrale Bank), die niet met 106 afzonderlijke Rabokantoren te maken wilde hebben. De lokale banken hebben geen eigen bankvergunning en jaarrekening meer. De algemene ledenvergadering en de centrale kringvergadering – het Rabo-parlement – zijn afgeschaft. Daarvoor in de plaats is er nu een algemene ledenraad gekomen samengesteld uit de voorzitters van de raden van commissarissen van de aangesloten banken. Deze president-commissarissen zijn tevens voorzitter van de respectievelijke lokale ledenraden. En passant blijkt ook de innige band die de Rabobanken van oudsher hadden met de kerk.

Ex-gouverneur Bank of England: Duitsland moet eurozone verlaten

Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Lord King, de voormalige voorzitter van de Britse centrale bank windt er geen doekjes om. Willen de Duitsers niet geconfronteerd worden met een 'blanco cheque' dan dienen ze gezwind de eurozone te verlaten. Dat schrijft King in zijn nieuwe boek 'The End of Alchemy'.

Het christelijke credo 'vergeef ons onze schulden' moet niet van toepassing worden verklaard op de eurozonezondaars, sterker nog, de eurozone is gedoemd als zij door blijft gaan met dit beleid, aldus King.

Hoe Ierse lobbyisten door een maas in de Ierse lobbywet glippen

Politico

Ierland faciliteert met aantrekkelijke fiscale regels belastingontwijking, maar de ontwijkt de eigen strenge lobbyregels via een maas in de wet. Sinds vorig jaar moeten Ierse lobbyisten alle contacten met beleidsmakers rapporteren. Nu heeft Michael O'Leary, de CEO van vliegmaatschappij Ryanair, een gesprek met een Ierse europarlementariër niet gemeld. Reden: hij sprak als vertegenwoordiger van een Euopese lobbyorganisatie en zag zich dus niet gebonden aan de Ierse regels. 

Einde van de sociaaldemocratie?

Jacobin Magazine

Nogal persoonlijk interview met de bekende Duitse socioloog Wolfgang Streeck door Jonah Birch van de New York University en George Souvlis van het European University Institute in Florence. Streeck heeft kritiek op het bezuinigingsbeleid ter bezwering van de eurocrisis: 'It has been a strange few years for European capitalism. The 2008 crisis threw the entire system into disarray, but it was met with draconian austerity packages that seemed to permanently cement a fully liberalized and financialized regional economy.'

Streeck schetst een nieuw perspectief voor de  sociaaldemocratie, waarin hij het veelbekritiseerde 'Europese project' niet spaart en evenmin de linkse politiek, die - wat Streeck betreft - 'needs to sober up'.

Persoonsgegevens bij gemeenten liggen op straat

RTL Nieuws

Uit onderzoek van RTL Nieuws bij 175 gemeentewebsites blijkt dat persoonsgegevens bij minstens 49 gemeentewebsites niet veilig zijn. Een hacker kan de verbinding tussen private gegevens en de website van de gemeente onderscheppen en dus privacygevoelige informatie achterhalen. Kwaadwillenden hebben niet eens vergaande kennis nodig: de gegevens worden onversleuteld verstuurd door een aantal gemeenten.

Met name de websites van de gemeenten Diemen en Purmerend bleken kwetsbaar, maar hebben het lek na berichtgeving van RTL Nieuws gedicht.

Gecombineerd blijken pesticiden nóg schadelijker voor gezondheid

Triplepundit

Een studie van het UCLA heeft aangetoond dat veelgebruikte pesticiden nóg schadelijker zijn als ze tegelijkertijd worden gebruikt. In Californië is dat de gewoonste zaak van de wereld, schrijven de onderzoekers. Welke impact dat heeft op de kwaliteit van de voedingsmiddelen is nog onduidelijk, want – merkwaardig genoeg – dat is niet onderzocht.

Timothy Malloy, hoofd van de faculteit Sustainable Technology and Policy Program bij UCLA schrijft in een verklaring: '[Our] research shows that pesticide mixtures can interact to cause larger-than-anticipated impacts on public health. Farm workers and local residents are especially at risk, given that they may be exposed to two or more pesticides simultaneously or in sequence.'

De pesticiden worden zelfs in de buurt van scholen gebruikt, waardoor de kinderen een verhoogde kans lopen op kanker en andere ziekten, aldus Emily Marquez, van de wetenschappelijke staf van het Pesticide Action Network. En natuurlijk speelt de lobbycratie ook hier een grote rol.

Lobbycratie: de 'methode Bot'

NRC (via blendle)

De NRC heeft een ontluisterend portret geschilderd van oud-minister en voormalig diplomaat Ben Bot (CDA). Het verhaal schetst de stille diplomatie en het lobbywerk achter de schermen van de gewezen politicus.

Bijzonder delicaat was het dossier-TNT. Voordat hij minister wordt, lobbyt Bot voor postconcern TNT (voorheen TPG). Dat bedrijf heeft een monopolie in Nederland en wil dat het kabinet in Nederland de postmarkt niet helemaal openstelt. Niet alleen lobbyde Bot (toen 65) 'bovenlangs' via zijn partijgenoten, toenmalig fractievoorzitter Verhagen en minister-president Balkenende, zijn 35 jaar jongere levenspartner Ilse Wilczek doet de rest.

En dat wordt beloond. Als Bot naar Den Haag verhuist om minister te worden, krijgt zij een baan bij TNT in Den Haag. En: in korte tijd wordt ze groepsdirecteur public affairs. En bovendien: Bernard Bot jr., zoon van de minister, wordt financieel directeur bij TNT. Bot wenste niet mee te werken aan het artikel.

Wat is de toekomst van de financiële sector?

Bloomberg

Interessant interview met Jamie Dimon over de toekomst van de financiële sector, Silicon Valley, Wall Street en China.

Dimon is 10 jaar lang de baas geweest van één van de invloedrijkste zakenbanken op Wall Street, JP Morgan Chase, en weet waarover hij spreekt. Daarvoor was hij samen met Sandy Weill verantwoordelijk voor een belangrijke transformatie van de financiële sector in de VS.

In dit interview blikt Dimon terug op zijn carrière, zijn grootste successen en fouten, maar hij blikt ook vooruit. Over de kansen van zijn eigen zakenbank is hij optimistisch. 'We like our hand', aldus Dimon.

Veel meer langdurige armoede in Nederland dan gedacht

Binnenlands Bestuur

Inzending van één van onze leden.

Binnenlands Bestuur besteedt net als veel andere media deze week aandacht aan het rapport dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) deze week uitbracht over armoede in Nederland.

Zo is een van de conclusies dat het aantal Nederlanders dat langdurig in armoede leeft veel groter is dan eerder gedacht. Ook is het totaal aantal mensen dat in armoede leeft fors toegenomen. Terwijl in 2007 minder dan 850.000 personen een inkomen onder de armoedegrens hadden, ging het in 2013 om ruim 1,25 miljoen mensen. Uit het onderzoek blijkt dat het ook bij langdurige armoede om een flinke groep gaat. In peiljaar 2011 bedroeg het aantal personen dat te maken heeft (gehad) met een tenminste drie jaar durende armoedeperiode bijna 600.000. 

Opvallend is dat werken niet meer automatisch betekent dat de periode van armoede achter iemand ligt. Niet alleen bestaat ongeveer de helft van de groep langdurig armen uit werkenden, maar ook is juist onder werkenden het aandeel langdurig armen gegroeid. De onderzoekers van het SCP hebben volgens een ander systeem dan tot nu toe gebruikelijk was gemeten, waardoor de resultaten negatiever zijn. Eerder gebruikte methoden om langdurige armoede te meten zouden een te positief beeld scheppen, omdat men een te korte meetperiode hanteerde. Dat het nieuws over armoede in Nederland drie maanden geleden nog aanmerkelijk positiever was, blijkt onder andere uit dit artikel van Trouw. Het volledige rapport van het SCP is digitaal beschikbaar op hun site.

'Innovatie heeft ook zijn duistere kanten'

Quartz

De visie van superbelegger Warren Buffett (85), zoals vastgelegd in een nieuwsbrief aan de aandeelhouders van zijn investeringsgroep Berkshire Hathaway.

In die brief waarschuwt Buffett dat de VS machteloos zal zijn tegen een nucleaire, biologische, cyber- of chemische aanval: 'What’s a small probability in a short period approaches certainty in the longer run. (If there is only one chance in thirty of an event occurring in a given year, the likelihood of it occurring at least once in a century is 96.6%.) The added bad news is that there will forever be people and organizations and perhaps even nations that would like to inflict maximum damage on our country. Their means of doing so have increased exponentially during my lifetime. “Innovation” has its dark side.'

Klokkenluiders: Beschermd door nieuwe wet of monddood gemaakt?

TPO

Inzending door één van onze leden.

Na meer dan tien jaar strijd heeft de politiek afgelopen dinsdag eindelijk een belangrijke stap gezet om klokkenluiders wettelijk te beschermen. Na de Tweede Kamer is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met de Wet Huis voor de Klokkenluiders.Een van de initiatiefnemers van deze wet, SP kamerlid Ronald van Raak, doet bij The Post Online in zijn column verslag van deze meer dan tien jaar durende strijd. 

Opmerkelijke passages uit zijn column: 'Maar ik zeg ook dat de meeste klokkenluiders niet bij bedrijven zitten, maar bij overheden. Het is niet voor niets dat vanuit de ministeries zo lang zo fel oppositie is gevoerd tegen het Huis voor klokkenluiders, ook al had de wet de steun van een meerderheid van de Kamer. (...) Steeds meer mensen zijn gaandeweg overtuigd geraakt dat we zo niet met klokkenluiders kunnen blijven omgaan – of beseften dat ondanks hun lobby de initiatiefnemers toch met deze wet zouden doorgaan. De regering werd van tegenstander tot medestander.'

De Telegraaf publiceerde echter een kritisch artikel over deze nieuwe wet. Zo begint het artikel met: 'Er is iets geks aan de hand met het Huis voor Klokkenluiders. Het Huis moet klokkenluiders gaan beschermen en misstanden aan de kaak stellen, maar wie zich er straks zal melden is per definitie geen klokkenluider meer. Hij zal moeten zwijgen. In het belang van het onderzoek. De Raad van State adviseerde de Kamer zelfs expliciet in de nieuwe wet op te nemen dat klokkenluiders met de komst van het Huis “geen grond meer hebben om de media te benaderen"'.In het artikel kraken advocaten en ook Transparency International harde noten over de nieuwe wet. Zo vraagt de woordvoordoerdeer van Transparency International  zich af: 'Zo zijn ook de beperkte middelen die het Huis straks krijgt Transparancy International een doorn in het oog. Wat kun je nu helemaal doen met vier ton?'

Oproep: De redactie van FTM is erg benieuwd of u de Wet Huis voor de Klokkenluiders een echte verbetering vindt of juist niet?

Redactie
Redactie
Gevolgd door 695 leden